Премахване на Личностните Недостатъци като духовна практика

1.Въведение в премахването на личностните недостатъци като духовна практика

В древните писания има една поговорка, че умът е отговорен както за вързването на човека, така и за крайното му освобождение от цикъла на раждане – смърт или щастие – нещастие. Личностните недостатъци в човека са отговорни за нещастието, докато неговите качества са отговорни за щастието и удоволствието. Качествата или дефектите, наблюдавани при индивида, произтичат от съответните впечатления от качествата или дефектите в неговото подсъзнание.

С цел водене на щастлив живот и за ефективна духовна практика е от съществено значение личностните недостатъци в индивида да бъдат унищожени, а качествата – възприети или развити. Личностните недостатъци са основната пречка за получаване /изпитване на щастие или удоволствие в живота на човек. Също така, те са основна пречка в усилията за постигане на Бог, който е целта ни в духовната практика. Колкото повече личностни дефекти, толкова повече грешки при индивидуалната и колективна духовна практика и по-далеч от единението с Бога. Следователно, за да се избегне това, от съществено значение е да се отстранят недостатъците на личността.

2. Какво е личност?

По време на изпълнение на каквито и да е действия, когато многократно едни и същи впечатления в подсъзнанието продължават да се появявят на повърхността, те се наричат ‘личност’. С една дума, личност означава природата на човек. Така честото повторение на впечатленията, които съставляват нашата природа може да бъде класифицирано като качества /добродетели или недостатъци.

Вижте статията и урока, които обясняват функционалната структура на ума.

3. Какво представляват личностните качества и недостатъци?

Като цяло добрите впечатления/навици се наричат личностни качества, а лошите впечатления /навици се наричат личностни недостатъци. Поради определен аспект на личността, това лице, или друго страда в резултат на неговите действия . В този случай, това се нарича недостатък на личността на това лице. Тук ще разгледаме само личностните недостатъци.

4. Действия и противодействия

Нашите действия са зависими от нашите впечатления/навици в съзнанието ни. Поради неправилни наши действия или ще се сблъскаме с проблеми или ще създаваме такива за останалите. Следователно, предизвикваме реакции в ума им. Поради това, човек трябва постоянно да обръща внимание на своите действия.

5. Процесът на отстраняване на личностните недостатъци като духовна практика

Процесът на отстраняване на личностните дефекти, от гледна точка на това че те са пречка в духовното израстване на човек е известен като “процес на отстраняване на личностните недостатъци като духовна практика “. Всички ние знаем, че една капка масло не може да се разтвори напълно във вода. Това е така, защото характеристиките на двете са много различни едни от други. Също така, за постигане на върха на духовното израстване, което е осъзнаване на Бог или сливане с Бога, ние трябва да премахнем всички наши личностни недостатъци. Това е така, защото Бог няма недостатъци.

Дори ако нашата духовна цел не е най-високата, т.е. осъзнаването на Бог, а само желание да избегнем лошите последици във физически, психически, социален или духовен план, за да живеем пълноценен живот, трябва поне до известна степен да премахнем нашите недостатъци. Дори и частичното премахване на нашите недостатъци прави нашата личност и околната среда по-подходяща за извършване на духовна практика.