Какво е сатсанг

Престой в компанията на Истината се нарича “Сатсанг“, където “Сат” означава Абсолютна Истина, те. Бог, а “санг” се отнася до компания тьрсачи или Светци. Накратко Сатсанг се отнася до околна среда, която е благоприятна за преживяване на Божието присъствие.

Това е следващата стъпка в духовната практика след песнопеенето (повторение) на Божието име, но това не означава, че трябва да се спре с песнопеенето. Това трябва да бъде направено заедно с песнопеене на Името на Бог. Винаги помага, когато сме редовно в компанията на хора със сходни възгледи.

Можем да получим много ползи с присъствието си по време на Сатсанг.

Бихме могли, например, да поставим въпроси за духовната наука и да си изясним всякакви колебания относно духовната практика или принципи, които бихме могли да имаме, защото в противен случай няма да можем да практикуваме Духовността с пълно сърце.

Също така, можем да споделим своите духовни преживявания и да разберем духовното им значение. Това ни дава мотивация да бъдем упорити по този път, тъй като сме вдъхновени от вярата на останалите.

На неосезаемо ниво, получаваме полза от Божественото съзнание (Чайтаня). Допълнителната чистота (сатвикта) на Сатсанг улеснява духовния растеж. Поради духовното замърсяване под формата на раждасик (действие и страст ) и тамасик (инерция и невежество) елементи около нас, дори мисленето за Бог и духовната практика  става трудно. От друга страна, когато сме с група  хора, която е песнопяла Божието Име през целия ден, се случва обратното! Получаваме полза от чистотата на създадената енергия или от Божественото съзнание, което се излъчва от тях. Понякога започваме Сатсанг изморени от изминалата седмица, но се обновяваме вътрешно и до края на Сатсанга се чувстваме като нови.

Следващата картина илюстрира това, което се случва в действителност по време на Сатсанг.