Служене на Истината (Сатсева)

Това е следващата стъпка в духовната практика. Обикновено настъпва, когато сме разбрали значението на духовната практика и сме били благословени с редица духовни преживявания чрез песнопеене на Божието име и присьствие на сатсанзите. Човек е видял как животът му е положително повлиян от духовната практика и чувства, че е по-щастлив, независимо от ситуацията, в която се намира. В този момент от духовния път, човек започва да и служи на Абсолютната Истина (сатсева).

Най-добрият начин за служене на Абсолютната Истина е съдействието за разпространение на това знание. Това може да стане по няколко начина. Например, като казваме на другите за това, което сме научили и опитали, така че те също могат да се възползват от положителните промени в живота си. Ние имаме тьрсачи, които разпространяват Духовността чрез безплатно изнасяне на лекции, за да събудят хората за Духовната наука. Те не печелят пари за това – тогава каква е ползата за тях? Те получават вътрешно чувство на Блаженство (Ананд), което каквато и да е сума пари или светски успех не може да даде. Някои, вместо да изнасят лекции, пишат статии за вестници или използват компютърните си умения да съдействат за поддръжката на уебсайта. Този сайт е също пример за служене на Абсолютната Истина. Някои служат на Бога чрез изкуството като проектират красивите кориците на духовните книги, докато други тьрсачи подпомагат някои търсачи като закупуват техните железопътни билети, когато пътуват за провеждане на лекции. Една предана тьрсачка не можеше да предложи никое от горепосочените умения, но беше добър готвач. Така тя опакова обяд за тьрсачите, които трябва да излязат от града, за да изнасят лекции. Моля, вижте статията ” Как мога да помогна на SSRF ?

Ние трябва да предложим на Бог това, което правим най-добре, с преданост в сърцата си. Нашата нагласа трябва да бъде със смирение, а не с егото – че даваме много.

Ето едно сравнение на това колко се възползваме от всеки етап в духовната практика. Ако считаме служенето на Абсолютната Истина като 100% от полза, сатсангът е от 30% полза и песнопеенето е от 5% полза.