BG_Past-Lives-influence-on-Subconscious-mind-and-Personality

1. Въведение в духовния аспект на ума

В духовната страна на ума на човек е аспект, който е много важен за напълно разбиране защо различните хора могат да реагират на една и съща ситуация по различен начин. Как хората реагират на ситуации, понякога може да е в противоречие с тяхната личност. Това е концепция, непозната на съвременния психиатрията, което ограничава нейната ефективност наистина да помогне на човек.

2. Миналите животи влияят на подсъзнанието и личността

И така, как ума се влияе от духовното измерение?

Дадохме подробно обяснение за това как работи умът ни в други уроци. За да разберете ума по-подробно, ние препоръчваме да прегледате следните уроци:

BG_-Ad-MindФункционалната природата на ума

BG_Ad-Destiny-TutorialСъдба

BG_Ad-Why-we-do-the-things-we-doЗащо правим нещата, които правим

 

 

 

 

 

Човек се състои от много аспекти. Те са физическото тяло, жизнената енергия, ума, интелекта, финото тяло и душата. Душата е Принцип на Бога, който присъства във всеки един човек. Умът е седалище на нашите чувства, емоции и желания, и е един от най-мощните влиятели на нашата личност. Ума на един човек се състои от две части:

Съзнателния ум: Това е част от нашите мисли и чувства, за които ние сме наясно. Все пак това е само 10% от нашия ум. Съзнателният ум е напълно контролиран от нашето подсъзнание. Това е нещо като  начало на магазин за подсъзнателния ум.

Подсъзнателния ум: Подсъзнателния ум носи в себе си безброй впечатления, създадени или модифицирани от инциденти в този живот и минали животи. Например, човек може да има отмъстителен характер поради дълбоки коренни мисли за отмъщение, което от своя страна са създадени и укрепени от значителни минали събития в този живот или в някой минал живот.

Мисли, дължащи се на впечатления в подсъзнателния ум постоянно бомбардират ума, в отговор на някакъв външен стимул или дори при липсата на него. Колкото по-силни са нечии негативни впечатления са като гняв, омраза, ревност, толкова повече съзнателния ум е бомбардиран с негативни мисли, което оставя човек в постоянно състояние на негативизъм и нещастие.

Подсъзнанието съдържа и всички впечатления, необходими за завършване на нашата съдба в сегашния ни живот. Такива впечатления са свързани с центара на сметкана на взимане и даване,  в който има запис на всички предназначени събития в живота на човек (поради минали животи). На базата на нечия сметка на взимане и даване или съдба, центара на сметката на взимане и даване определя как човек отговаря или реагира на събитията в живота и ситуации. Съдбата е тази част от живота на един човек, която е извън нечии контрол. Съдбата контролира щастието или нещастието, на което трябва да се подложим поради заслугите и греховете натрупани в този живот или минали животи. Чрез духовно изследване ние открихме, че средно 65% от живота ни е предопределен в сегашната епоха. Съдбата, с която сме родени следователно има основно влияние зад това дали ние изпитваме радост или болка. Един от основните източници на умствена болка в живота ни (която позволява на нашата негативна съдба е да се разиграе) се дължи на нашите личностни дефекти.

Дори и да нямаме сметка на взимане и даване с човек, личностните дефекти могат да предизвикат неправилни действия и с това да повредим другите, като по този начин се създава нова негативна карма или негативна сметка на взимане и даване. Ако причиним нещастие на другите, тогава спрямо Закона за Кармата, ние също трябва да се подложи на същото количество нещастие или в настоящото време на живота или в бъдещ живот.

3. Негативните енергии се възползват от личностните дефекти, които остават с нас от минали животи

Много често негативните енергии от духовното измерение използват нашите личностни дефекти в своя полза. Това е така, особено за хора, които са обладани от негативни енергии. Да предположим, че гнева на един човек обикновено е 5 единици в дадена ситуация, негативните енергии могат да го увеличат до 9 или 10 единици, и по този начин да направят да реагира несъразмерно на ситуацията и да направят нещата много по-лоши, отколкото трябва да бъдат. Например в разгорещен спор между съпруг и съпруга, негативните енергии могат да се възползват от личностните дефекти на двамата, и от гняв да си кажат ненужни неща причинявайки трайно увреждане на връзката им. Личностните дефекти са слабите места на ума (които могат да бъдат отгледани в продължение на много минали животи), чрез които негативните енергии могат да повлияят и да засилят своята власт над нас.

Ключовият момент за разбиране тук е, че главно заради нашите личностни дефекти, като гняв и очаквания, ние изпитваме пълна мярка на болка, на която сме обречени да се подложим. Това се дължи на греховете, извършени в минали животи или в сегашния ни живот. Можем също така да създадем нови негативни сметки, поради нашите личностни дефекти.