Фин магьосник

1. Въведение

Фините магьосници (мантрици) са най-горния ешелон в йерархията на духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.). Тяхната относителена духовна сила е в диапазона от 100,000 единици до безкрайност. Това е в сравнение с относителната сила на обикновения дух, която е 1. Обърнете се към статията на “Видове духове”.

Те са изключително мощни. Силата на най-високият фин магьосник е почти сравнима с този на непроявената (ниргун) форма на Бога. Те вечно работият за постигне на целта си за създаване на тяхно надмощие, (т.е. заповед на неправдата) във всички фини региони, както и върху региона на Земята (Булок).

За да постигне това, те са ангажирани във фина битка с най-високо еволюирали същества от всички положителни региони, включително Сатялок. Те работят чрез посредничеството на другите видове духове, които те използват като роби. Те имат отлична фина комуникационна инфраструктура на място, където всички различни видове духове са свързани помежду си. В момента, в който дух се нуждае от духовно черна енергия автоматично получава от следващия ред на дух и така нататък. Само когато най-високият роб од духовете губи своята енергия, фин магьосник настъпва на сцената, но и тогава става въпрос за мантрик от по-ниско нивоо и само с цел да се осигури повече черна енергия за борба.

Тей като фините магьосници са елитна класа на духове те не се занимават с това да засягат средни човешки същества в региона на Земята. Понякога те могат да обладат някои видове хора, които вече активно работят за падането на човечеството чрез подбуждане войни и геноциди. Те също така са насочени към Светци и търсачи на Бога, които са активно посветена на привеждане към ерата на разпалване на Духовността в човечеството. Чрез манипулиране Абсолютните космически принципи (Панчататва) те са в състояние да създадат наводнения, цунами, земетресения и т.н.

По този начин много незначителен процент от обществото е засегнато или обладано пряко от фините магьосници. Ето защо в статията “Видове духове” ние сме отразили на процента на хората в обществото, засегнати от тях, както нула. Но като се има предвид тяхното огромно влияние на Универсума като цяло и на човечеството в частност, особено в настоящите времена до 2025 г., сме дали подробно описание на фините магьосници.

2. Чертеж чрез неосезаемо знание на фин магьосник

BG_(L)_Subtle-sorcerer

Моля, имайте предвид, че това е само една груба насока, тей като духовете могат да заемат всякаква форма, в зависимост от това, което те се опитват да постигнат.

3. Най-характерното за фините-магьосници

3.1 Място на пребиваване на фините магьосници

Духовете обикновено пребивават в помещения, които имат една и съща честота, както финият регион на Ада (Патал) от техния произход или Раджа-Тама вибрации, които съответстват на техните собствени. Фините магьосници живеят в регионите на Ада от 2-ри район нататък.

3.2 Физически характеристики на фините магьосници

Фините магьосници могат да придобиват всякаква форма, в зависимост от това, което те се опитват да постигнат и колко те планират да се излагат. Те могат също така да се прояват във физическа форма и да вземат човешки или животински вид.

Поради огромната им духовна енергия, те излъчват аура около тях, която е подобна на тази на Светец.

3.3 Психичните функции на фините магьосници

 • Фините магьосници са много хитри и високо квалифицирани в интриги.
 • Те пазят внимателно своите тайни.
 • Те научават, дори и най-подробната информация за ритуали, извършени от други, но не разкриват никакви познания за техните ритуали, за получаване на духовна сила.
 • Те могат да извършат някаква дейност, само чрез концентриране върху съответната мисъл по време на медитация.
 • Те постоянно се стремят да установят пълен контрол върху хора на места, които са благоприятни за укрепването на техните цели.

3.4 Духовни характеристики на фините магьосници

3.4.1 Духовна практика

 • Седят в медитация в продължение на часове: Фините магьосници генерират огромна негативнаа духовна енергия чрез медитация.
 • Достъп до Абсолютен Огън елемент: те имат достъп до Абсолютния Принцип (Тежтатва) за асимилиране на черна енергия чрез посредничеството на различни пози (мудри). След това те предават получената черна енергия в желаните посоки с помощ на съответни пози.
 • Специалисти в тантра и мантра: Те рецитира мантри в бас тон и активират центровете на черна енергия в телата си чрез посредничеството на речта. Те също са високо квалифицирани в тантра ритуали. Тантра е наука за овладяване на духовна енергия за светски цели.
 • Знания от илюзорната (маяви) наука: Те генерират своите илюзорни форми чрез медитация.

3.4.2 Други духовни функции

 • Повлиявят на хората с фокусиране върху съответните мисли по време на медитация: Фините магьосници се фокусират върху мисли за повлияване на конкретно лице по време на медитация и по този начин извършват работата си чрез това лице, спрямо желанието им.
 • Отдават се на демонични удоволствия: Те се отдват на демонични удоволствия чрез разрушаване на социалната структура.

4. Как фините магьосници засягат човешките същества?

Фините магьосници засегнат човешките същества по следните начини.

4.1 Чрез околната среда

 • Фините магьосници причиняват дисбаланс в атмосферната температурата по този начин причиняват екстремно безпокойство.
 • Те правят в средата да преобладава Раджа-Тама, и да бъде наситена с тяхната черна енергия, което я прави благоприятна за разрушителни анти-социални дейности.

4.2 На физическо ниво

 • Фините магьосници могат да причинят всякакъв вид физически дистрес на човечеството.
 • Те могат да причинят мутантни видове на вирус, с което може да предизвикат епидемия.

4.3 На психично ниво

 • Поставяне на антисоциални мисли в съзнанието на засегнатите хора.
 • Създават усещане за “липса на съществуване”.

4.4 Духовно

 • Активно работят, за да се влеят неправда в обществото.
 • Те обладават клюни хора в обществото. Тези хора обикновено са проявени през целия ден на вземане на ключови решения за обществото под директивите на финият магьосник.

5. Средство

Само Светци и положителни енергии над 95% духовно ниво може ефективно да се борят с фините магьосници.

6. Обобщение

 • Фините магьосници са най-високо в йерархията на духове.
 • Те са твърде мощни, за да се занимават със засягане или обладаване на средни човешки същества. Въпреки това те засягат или обладава тези човешки същества с много високи Раджа-Тама черти, които могат да повлияят на човечеството като терористи или лидери на международно значение и т.н. Те правят това от гледна точка на използването им като оръжия за масово унищожение или неблагоприятно засягане на целия свят като подстрекаване на световна война.
 • Тяхната обладаване е много неосезаемо и твърде фини, за да бъде забелязани от лица, различни от тези, с много силно напреднало шесто чувство или с духовно ниво над 90%.
 • Те са способсобни на масово унищожение чрез природни бедствия като цунами и земетресения.
 • Те са постоянно ангажирани в неосезаема битка за надмощие, която се води в различните положителни региони. Тази битка е най-подчертана в последната мини ера на мини цикъла. В момента ние се намираме в такъв период.
 • Те могат да бъдат победени или унищожавани само от Светци над 95% духовно ниво, което функционира на равнището на непроявена форма на Бога.
 • Когато са победени те прибягват в най-дълбоките региони на Ада и се ангажират в дълбока медитативна форма на духовна практика за възстановяване на тяхната духовна сила.
 • Това продължава в продължение на векове, когато натрупат желаната мощност отново оживяват да превземат положителните региони.
 • Изключително негативни личностни черти като екстремна омраза особено към обществото или религиозен фанатизъм правят човек по-уязвим от фините магьосници, за да бъде използва като марионетка на масово унищожение. Това се случва, без дори жертвата да е наясно с обладаването.
 • Интензивнa духовна практика спрямо шестте принципа на духовната практика, съчетана с отстраняване на личностните дефекти и изкореняване на егото са инструменти за достъп до върховната защита от Бога, който ни осигурява защита от фините магьосници.
 • Придобиване на благодатта на Гуру над 90% духовно ниво чрез интензивна духовна практика е осигурен начин да бъдем изолирани от дистрес на фините магьосници.