Какво са Абсолютните Космически Принципи?

Според Духовната наука цялото творение се състои от пет Абсолютни Космически Принципи или Абсолютни Космически Принципи (Панчататва).

Те са:

1. Aбсолютна Земя елемент или Абсолютна Земя Принцип (Прутвитатва).

2. Абсолютна Вода елемент или Абсолютна Вода (Апататва).

3. Абсолютен Огън елемент или Абсолютен Огън Принцип (Теджтатва).

4. Абсолютен Въздух елемент или Абсолютен Въздух принцип (Ваютатва).

5. Абсолютен Етер елемент или Абсолютен Етер Принцип (Акаштатва).