Светена вода от Светия пепел

SSRF съветва продължаване на традиционното медицинско лечение заедно с духовни изцелителни средства за лечение на физически и психични заболявания.

Читателите са посъветвани да вземат което и да е средство за духовно изцеление по своя преценка.

1. Как да направим Светена вода

Има няколко начина на правене Светена вода (Tирта). Те са:

 1. Светена вода чрез добавяне на Светия пепел (Вибути) във водата
 2. Светена вода чрез пълнене на вода с песнопеене
 3. Светена вода чрез добавяне на Свята земя (Свята земя означава земя, където Светци от най-висш порядък са живели.)
 4. Благословена вода. (Може да бъде направена само от човек над 50% духовно ниво. Под това духовно ниво човек има малко или няма възможност за увеличаване на Божественото съзнание или Чайтаня във водата.
 5. Светена вода чрез допир (т.е. когато Светец докосне водата)

В този раздел ще обясним как да направите Светена вода от Светия пепел, получен от SSRF ароматните пръчици.

2 . Как да направим Светена вода от SSRF ароматните пръчици

Използване на Светена вода, получена от SSRF ароматните пръчици е практическо средство за духовна самопомощ, което може да се използва редовно за получаване на положителна енергия, както и облекчение от дистреса от духове ( демони , дяволи , негативни енергии и т.н.) .

Светената вода се приготвя с добавяне на Светия пепел, получен от SSRF ароматните пръчици във водата. Светия пепел се получава чрез палене на SSRF ароматна пръчица и събиране на пепелта.

Обърнете се към

 • Статията: Как да направим Свят пепел
 • Секция: Защо пепелта получена от SSRF ароматните пръчици се нарича Свята пепел?

За да нещо се нарича “Свято” е важно Божественото съзнание в Светия пепел добавен към водата да бъде най -малко 2%. Пепелта, получена чрез изгаряне на SSRF ароматна пръчица има това необходимо Божествено съзнание.

За приготвянето на Светена вода е необходимo:

 • Свят пепел, получен чрез палене на SSRF ароматни пръчици
 • Вода

Процедура

 • Започнете с молитва към Бога, “Нека специфичния аспект на Бога ( божествен принцип), свързан с аромата на SSRF ароматната пърчица се активира и духовно обогати Светената вода.
 • След това вземете Светия пепел от съда с дясната ръка и да го добавете към водата.

След добавянето на Светия пепел, водата става духовно заредена и се смята за Светена вода. Тя е готова за използване като средство за  духовно изцеление, чрез прилагане или поръсване с нея.

2.1 Каква част от SSRF Светия пепел се добавя към водата?

В зависимост от желаното количество на Светена вода, трябва да добавим и пропорционална сума от Светия пепел.

 • SSRF Светия пепел трябва да бъде добавен в съотношение на щипка в чаша вода.
 • Една четвърт чаена лъжичка  Свят пепел ще е необходима за една кофа вода.

2.2 Защо е необходимо да се използва само дясната ръка, при вземане на Светия пепел?

Дясната ръка съответства на Слънчевия канал (Сурянади) на духовната енергийна система на тялото, а оттам и повече духовна енергия протича през дясната ръка. Така че тя е духовно по-активната ръка.

Дясната ръка има повече неосезаем основен Раджа компонент, и следователно е по-силна в активиране на Светия пепел.

3. Механизмът на действие на Светената вода

Светената вода (направена от SSRF ароматните пръчици) получава духовна изцелителна сила главно от SSRF Светия пепел добавен към водата. Пепелта от SSRF ароматните пръчици придава полза oт Божественото съзнание на конкретния божествен принцип, който е привлечен от конкретен аромат на всяка ароматна пръчица.

SSRF Светия пепел действа на нивото на Абсолютен Koсмически Огън принцип (Тежтатва). Когато добавим Светия пепел във водата, той се смесва с Абсолютния Космически Вода принцип (Апататва) във водата, и дава комбиниран изцелителен ефект, използвайки двата Абсолютни Принципи. В действителност ефектът е по-бърз, тъй като Абсолютния Вода Принцип прави Божественото съзнание в Светия пепел да тече по-свободно и по-лесно да се абсорбира.

3.1 Какво се случва на неосезаемо ниво, когато SSRF Светия пепел се слага във водата?

По-долу е неосезаема визия чрез шесто чувство на Светена вода, направена от Светия пепел от SSRF ароматните пръчици.

Светена вода от Светия пепелСветена вода от Светия пепелСветена вода от Светия пепелСветена вода от Светия пепел

3.2 Ефектът на Светена вода, направена от Светия пепел от SSRF ароматните пръчици

 • Тези без дистрес от предци или духове Светената вода придава положителна енергия на тези хора, които нямат дистрес от заминали предци или духове.Вижте статията на – “Защо биха моите заминали близки и другите мои предци искали да ми причинят болка?”
 • Тези с дистрес от предци или духове Положителната енергия от Светената вода унищожава черната енергия предавана от предци или духове от Чистилището (Буварлок) и първият регион на Ада (Патал). Постоянното използване на Светена вода безпокои заминалите предци или духовете от по-ниските нива, които засягат хората. Когато прилагането на Светената вода се свързе с духовната практика, която отговаря на шестте основни принципи на духовната практика, то осигурява мощен възпиращ ефект за духовете от по-ниските нива. С течение на времето негативните ентитети са принудени да напуснат. В почти всички случаи, средният човек, който се влияе от своите заминали предци и обикновените духове (бхут) от първия регион на Ада, намера трайно облекчение от проблеми подбуждани от тези духовни първопричини. В случаи на нападения от страна на висши духове, черната енергия се разсейва. Тъй като основното оръжие на духовете е черна енергия, дистреса претърпен от дадено лице, което е нападнато от предак или дух като главоболие, обърканост, депресия и т.н. се облекчава чрез поръсване на засегнатото лице със Светена вода. Редовна духовна практика е най-добрият начин за придобиване на Божествена защита и трайно освобождаване от проблеми, причинени от духове на по-високо ниво.

Когато човек използва Светена вода като единствено средство за духовно изцеление еднократно, получава временно облекчение от симптомите, причинени от духове. Въпреки това използването на Светена вода може да се повтаря неограничен брой пъти, спрямо нашите изисквания и обстоятелства.

4. Как се засилва ползата от Светената вода

 • Духовна чистота на Светия пепел: Ако Светия пепел, използван за правене на Светена вода е замърсен с РаджаTaмa поради неправилно боравене, съхранение или атака от заминали предци или духове, ползата, получена от него ще бъде намалена. Обърнете се към статията “Как да се борави със Светия пепел“.
 • Вярата на потребителя: Светената вода дава по-добри резултати като средство за духовно изцеление ако се използва с вяра.
 • Духовно ниво на потребителя: Колко по-високо е духовното ниво на лицето, което използва Светената вода като самопомощно средство за духовно изцеление, толкова по-добра е нейната ефикасност.
 • Духовно ниво на изцелителя (ако той я ползва като средство за духовно изцеление). 95% от ефекта на Светената вода като средство за духовно изцеление се дължи на духовното ниво на лицето, което поръсва водата.

5. Сравнителна сила/полза на Светена вода

Сравнителна сила/полза на Светена вода

Вид на Светена вода % Божествено съзнание
Вода + Светия пепел от SSRF ароматните пръчици 2
Заредена вода (вода + песнопеене)1 5
Заредена вода (вода + песнопеене) + Светия пепел от SSRF ароматните пръчици 1 5.001

Бележки под линия:

1. Това се отнася до максимума, с който водата може да бъде заредена с Божествено съзнание (Чайтаня). Тя може да бъде заредена над 5%, когато Светец над 90% ниво влиза в контакт с водата

Както можете да видите от таблицата по-горе, възможно най-високо зареждане с Божествено съзнание е 5%. Това се случва, когато тя е заредена от лице с духовно ниво на Светец от 90% било чрез докосване, гледане или мисъл. Въвеждането на Светия пепел, след като водата е била заредена с Божествено съзнание от Светец, има много малка добавена полза. Въпреки това, за повечето хора, поради липса на духовна способност, те не могат да зареждат водата с Божествено съзнание чрез тяхното песнопеене, както го може Светия пепел.

6. Как трябва да се използва Светената вода, получена от SSRF ароматните пръчици?

Тей като Светената вода действа на духовно ниво, ефикасността и е пряко пропорционална на нейната сатвикта, както и уважението и вярата, с която се използва. Моля, вижте статията “Как да използвате Светия пепел, получен от SSRF ароматните пръчици?”, за да получите представа за някои инструкции за използване на Светената вода.