Живот след смъртта

Резюме

Многобройните записани и проучени случаи на минали житейски преживявания ясно посочват  живота след смъртта. Във всички записани случаи на прераждания, е било установено, че е налице променливо времево забавяне между смъртта на лицето, и следващото му прераждане на Земята. Така че, къде отиваме след смъртта, до нашето прераждане на Земята? Дали това е единственото ниво на съществуване, или има различни нива на съществуване? Ако е така, какви са факторите, които определят къде отиваме след смъртта? В тази статия, ние представяме отговорите на тези и други въпроси, свързани с тази тема. Тези отговори са получени чрез духовно изследване направено от търсачи на Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) с високо развито шесто чувство (ЕСП).

Забележка: За по-добро разбиране на тази статия е препоръчително да прочетете статията на трите неосезаеми основни компоненти Сатва, Раджа и Тама.

1. Какво се случва след смъртта?

Духовното изследване е показало, че човекът се състои от следните четири основни тела:

 • Физическо
 • Психично
 • Каузално или интелектуално
 • Супракаузално или неосезаемо его

На снимката по-долу е схематично представено това, от което се състои едно човешко същество.

Живот след смъртта - неосезаемото тяло
След физическа смърт

Когато един човек умира, физическото тяло престава да съществува. Въпреки това, останалата част от неговото съществуване или съзнанието продължава. Съществуването на лицето минус физическото тяло е известнo като фино (неосезаемо) тяло (линга-деха) и се състои от психично, каузално (интелект) и супракаузално (неосезаемо его) тяло. След това финото тяло отива в един от 13-те фини нива на съществуване, различни от равнината Земя.

2. 14 нива на съществуване в Универсума

Има 14 главни нива на съществуване в Универсума. Седем от тях са положителни нива на съществуване, а седем са отрицателни нива на съществуване. Седемте отрицателни нива на съществуване са известни като Ада (Патал). Има множество под-нива в рамките на тези главни нива на съществуване.

Правдата (Дарма) е тази, която осъществява три задачи:

1. Поддържане на социалната система в отлично състояние

2. Постигане на светски напредък на всяко живо същество

3. Причиняване на напредък в духовния свят, също.

- Шри Ади Шанкарачаря

Седем положителни нива на съществуване: Нивата на съществуване, заемани предимно от живи лица и фини тела вършещи праведни дела, и чиято дейност е духовна практика, в съответствие с положителния път на духовната практика са известни като седемте положителни нива на съществуване или сапталок. Под положителен път, имаме предвид че ориентацията на духовната практика е към осъзнаване на Бог, което е крайната цел в духовния растеж.

Нивото на Земята е единственото физическо ниво на съществуване в Универсума, и е първото ниво на съществуване в йерархията на положителните нива на съществуване във Универсума.

Седем Отрицателни нива на съществуване: Това са нива на съществуване, заемани предимно от фините тела, които са направили неправедни дела, и се занимават с духовна практика, в съответствие с отрицателен път. Под отрицателен път, имаме предвид ориентацията на духовната практика е към постигане на духовна сила, например свръхестествени сили. Тази духовна сила се използва предимно за подобряване на нечий контрол върху други лица или за отрицателни цели. По този начин всички фини тела, които отиват към някои от нивата на съществуване на Ада, по силата на своите зли намерения стават духове.

Обърнете се към статията на “Какво е дух?”

Под-нива на съществуване на Ада (Нарак): Всяко ниво на съществуване на Ада има под-ниво, известно като Нарак. Например, първото ниво на съществуване на Ада ще има в него под-ниво, което е известно като първ Нарак. Нарак е запазен за най-лошите духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) в Ада. Духовете (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.), заемащи първия Нарак са изправени пред по-тежко наказание, както и за по-дълго време, отколкото тези, които заемат първото ниво на съществуване на Ада.

Диаграмата по-долу показва 14 нива на съществуване в Универсума.

Седемте положителни и отрицателни региони след смъртта

Моля, обърнете внимание

 1. За по-голяма яснота, въпреки че сме показали регионите на съществуване един над друг в горната част на диаграмата, в действителност те са около нас във всички посоки. Само Земята, тей като е физически осезаема равнина се вижда: докато другите равнини, са все по-и по-фини и по този начин са невидими за голото окото. В действителност различните хора, макар живеещи на Земята изпитват мисли и емоции, съответстващи на различните региони на съществуване, спрямо тяхното духовно ниво, или мисли. Например Светците, т.е. духовно еволюирали хора отвъд 70% духовно ниво, водят съществуване, съответстващо на положителните региони на съществуване на Рая и отвъд. В контраст едно лице, което планува кражба изпитва мисли, съответстващи на първия регион на Ада, човек, който планира убийство, изпитва мисли, съответстващи на седмия регион на ада. Въпреки това две нива на съществуване не могат да бъдат преживяни едновременно, т.е. едно лице не може да изпитва мисли, съответстващи на два различни региони, например Рая и Махарлок.
 1. Региона Чистилище (Буварлок), да бъдем точни, е регион, който е подравнен далеч от Бога. Ние обаче го изобразяваме като положителен регион, тей като фините тела от този регион все още имат шанс да се родат на Земята, за да прогресират духовно. Един път когато фините тела регресират към някоя от областите на Ада, то тогава има дистанционна възможност те да се родят на Земята и да напредват към Бога.

Oбяснение зад използваната цветова схема 

 • Земята е изобразена в червеникаво, тъй като представлява действие (т.е. неосезаем основен Раджа компонент), тъй като това е единственото ниво, където ние имаме физическо тяло да направим нещо.
 • Рая е изобразен в розово, което представлява изобилие от щастие.
 • Жълто представлява духовно знание и увеличаване на неосезаемия основен Сатва компонент. На най-високо ниво,то най-накрая става почти бяло, което представлява непосредствена близост до непроявения принцип на Бог.
 • Регионите на Ада са представени с по-тъмни нюанси на черно, тъй като има увеличение в неосезаемия основен Taмa компонент.

3. Рая и другите положителни нива на съществуване в Универсума

     Ниво на1 съществуване

Духовно ниво % на Сатва компонента Вид на човек Преобладаващо6 тяло Преобладаваща емоция
Земя 20%3 33% Средно Физическо Щастие/Нещастие
Чистилище (Бува) 25% 40% Средно Желателната част от психичното тяло Щастие/Нещастие7
Инфериорен Рай 40% 60%4 По-малко заслуги Психично тяло Помалко щастие8
Супериорен Рай 50% 75% Повече заслуги Интелект / Казуално Повече щастие
Маха 60% 80%5 Знаещ Интелект / Казуално Сатвик щастие (75%)9  Блаженство и Спокойствие10 (25%)
Джана 70% 85% Повече знаещ Интелект / Казуално Сатвик щастие (50%) Блаженство и Спокойствие (50%)
Тапа 80% 90% Висок степен знаещ Интелект / Казуално Сатвик щастие (25%) Блаженство и Спокойствие (75%)
Сатя 90% 95% Почти напълно всезнаещ Неосезаемо его / Супракаузално Сатвик щастие (5%) Блаженство и Спокойствие (95%)
Забележки (въз основа на номера в червено в таблицата по-горе):
 1. Всяко положително и отрицателно ниво на съществуване отвъд Земята (физическо) ниво на съществуване, става все по-и по-неосезаемо. Под неосезаемо, имаме предвид, това, което е отвъд разбирането на петте сетива, ума и интелекта. Сатялок е най-неосезаем, т.е. най-труден да се възприеме или разбере, освен ако е постигнато най-високо ниво на шесто чувство (ЕСП).
 2. Поради липсата на духовна практика и високото количество на грехове, повечето хора в сегашната ера отиват в Чистилището или в едно от нивата на съществуване на Ада. Ние обикновено отиваме в Чистилището след смъртта, когато процентът на греховете (понесени вследствие на грешни дела на Земята) е приблизително 30%. Греховете обикновено включват злоба към другите и много желания. Вероятността да бъдем нападнати в Чистилището от духове на по-високо ниво от по-ниските региони на Ада е почти сигурно.
 3. Земята е единственото ниво на съществуване, където има обединение на хора с различни духовни нива. Въпреки това, след смъртта отиваме на точното ниво на съществуване, съответстващо на нашето духовно ниво.
  Самащи духовно ниво се отнася до духовното нивото, достигнато чрез духовна практика в името на обществото (самащи садна), докато виащи духовна практика се отнася до духовното ниво постигато чрез индивидуална духовна практика (виащи садна). В настоящите времена, духовен напредък в името на обществото, има 70% значение, докато индивидуална духовна практика има 30% значение.
 4. Минималното духовно ниво, необходимо за постигането на Рая след смъртта е 50% (самащи) или 60% (виащи). Моля обърнете се към статия, която описва какво е духовно ниво и разпределението на населението в света през 2006 г. според духовното ниво. По принцип от гледна точка на Духовната наука, заслужаващите актове за постигане на Рая или на по-високо положително ниво на съществуване са тези действия, извършени с цел осъзнаване на Бог. Могат да се прилагат следните три критерия.
  • Делата направени без присвојување на заслугите, те. со став дека самиот Бог го прави тоа преку мене и според тоа јас не можам да имам заслуги за тоа.
  • Делата направени без очекување за тоа да се добие признание (пофалба).
  • Делата без очекување на резултати. Она што е по важно од самите дела е гледиштето или ставот зад тие дела.

Важно е да се отбележи, че фините тела на границата на само 40% и приблизително много често се отдръпват от негативните енергии и по този начин да остават в Чистилището (Буварлок)

5. За постигането на по-високо ниво на съществуване отвъд Рая човек трябва да бъде на по-високо духовно ниво от 60%. Това може да бъде постигнато само чрез последователна духовна практика, в съответствие с шестте основни принципи на духовната практика, заедно с голямо намаляване на егото.

6. Под преобладаващо тяло, ние имаме предвид тялото, което е най-активно, т.е. психичното, интелекта или финото его. Например, в Чистилището като ниво на съществуване (Буварлок), фините тела все още имат много желания и привързаности. В резултат на това, доста често те стават духове, които се опитват да изпълнят някои от своите желания чрез техните потомци или хора на Земята. Това ги оставя отворени за духовете на по-високо ниво от по-ниските региони на Ада, да се възползват от техните стремления за да засегнат хората на Земята.

7. В Чистилището като ниво на съществуване, неосезаемите тела изпитват само нещастие, тей като желанията немогат да бъдат изпълнени.

8. В Рая като ниво на съществуване, фините тела изпитват прекалено изобилие от щастие. Това щастие е много по-голямо от щастието изпитвано на Земята по количество, качество и продолжителност. Тъй като напредваме към положителните нива на съществуване, е налице повишаване на качеството на щастие и никакво нещастие.

9.Сатвик щастие означава щастие, получено от помагането на другите, без никакви очаквания или създаване на вързки. Когато егото участва в акта, щастието става раджастик.

10. Спокойствието е по-високо преживяване от Блаженството.

3.1 Положителни нива на съществуване и прераждането на Земята

От нивата на съществуване под Махарлок, хората трябва да се преродят на Земята, за да преминат през тяхната съдба и за уреждане на тяхната сметка на взимане и даване. Ако човек достигне Махарлок или Джаналок поради високото духовно нивона, човек не трябва да се преражда, тей като цялата останала съдба на индивида (​​натрупана сметка) може да бъде установена в самите тези нива. Въпреки това, тези еволюирали фини тела могат да изберат да се родят по собствената си воля. Те правят това, заради техня експанзивен характер предимно да действат като духовни водачи за човечеството и да помагат на обществото расте духовно.

При някои обстоятелства, хората, които умират под духовно ниво от 60%, могат да достигнат Махарлок. Тук е взет предвид потенциала на лицето за по-нататъшно духовно израстване. Чрез духовно изследване ние открихме, че има пет фактора, които влияят на този потенциал за по-нататъшно духовно израстване.

 • Наличието на голямо количество духовна емоция (бхав),
 • Наличието на ниско его,
 • Силно желание за духовен растеж,
 • Извършване на редовна духовна практика на все по-високо ниво,
 • Засегнати или не са засегнати от негативни енергии. Засегнатоста/ обладаноста от негативни енергии може сериозно да попречи на способността за духовно израстване. В задгробния живот, като засегнатите фини тела, дори ако те са на духовно ниво от 60% може да бъдат възпрепятствани при достигането на по-високи фини региони на Универсума от негативните енергии.

 

3.2 Значението на региона Земя

Региона Земя като ниво на съществуване е много важно. То е единствената плоскост на съществуване, където можем да постигнем бърз духовен растеж и уреждане на сметката на взимане и даване в най-кратък период от време. Основната причина за това е, че с помощта на физическото тяло можем да направим много неща, за подобряване на нашето духовно израстване и духовно ниво, и да намалим основния неосезаем Taмa компонент.

Други освен Земята, духовен растеж е най-вероятно да се случи само в регионите отвъд Рая като Махарлок и т.н. Това е така, защото в Рая, фините тела са изложени на риск да бъдат хванати в капан от безкрайните удоволствия, които предлага. В Чистилището и Ада нивата на съществуване, наказанието е толкова тежко, а също и дистреса от другите духове от по-високите ниво е такъв, че става много трудно да се издигнем над страданието и да предприемем някаква стойностна духовна практика.

4. Какво е Ада, кой отива в Ада и какъв е Ада?

Регион на Ада (Патал) % на Сатва компонент Вид на човек Преобладаващо тяло Преобладаваща емоция
първ 28% Живот след смъртта - Какво се случва след като умрем? Физическо Живот след смъртта - Какво се случва след като умрем?
втор 25% Желателната част на менталното тяло
трет 22% Менталното тяло
четвърт 19% Интелект / Каузалното
петти 16% Интелект / Каузалното
шести 13% Интелект / Каузалното
седми 10% Интелект / Каузалното
 • Като човек отива в по-ниските нива на съществуване на Ада, с намаляването на финия основен Сатва компонент, околната среда става по-малко благоприятна за преживяване на щастие.
 • В региона Ада, има някои духове, които извършват някои вид духовна практика, за да получат духовна сила. Най-високите в йерархията на духове са магьосници от седмия регион на Ада. Те имат огромна духовна сила, почти еквивалентна на Светци на 90% духовно ниво. Те контролират всички други видове духове с по-малка духовна сила.
 • Като човек отива по-дълбоко в различните региони на съществуване на Ада, т.е. от 1-ви до 7-ми, степента на щастие изпитвана от фините тела в него намалява, и степента на нещастието се увеличава. Минималното изпитвано щастие се дължи на погълнатост от спомени от последните положителни събития, приятни спомени на богатство в предишния си живот, и т.н. Изпитване на нещастие се дължи на спомени от физическа болка и обидни събития, спомени от неизпълнени желания, например по отношение на образование, къща, кариера, очакване на щастие от децата в минал живот.
 • Степента на наказание/болка, преживявани в различните региони на съществуване на Ада и свързаните с тях Нарак се увеличават с последващия регион на съществуване на Ада. Също така, срокът на наказанието, преживявано във всеки Нарак е в излишък в сравнение със съответното ниво на съществуване на Ада. Ако считаме наказанието в първия регион на съществуване на Ада като 100%, тогава наказанието в съответния първ Нарак регион е с 50% повече, т.е. 150%.

Таблицата по-долу описва примери заедно с средния коефициент на щастие и нещастие, което преживяваме в различните региони на съществуване на Ада.

Регион на Ада (Патал) % на щастие1 Пример за щастие % на нещастие1 Пример за нещастие
първ 30% Изпитване щастие като сме погълнати от спомени за положителни събития в минал живот 50% Изпитване нещастие поради спомени за минала физическа болка и обидни събития в минал живот
втор 25% Приятни спомени на богатство в светските сделки 55% Изпитване нещастие поради спомените за неизпълнени желания, например образование, къща, кариера, щастие от деца
трет 20% Изпитване на щастие чрез спомняне на изпълнени желания в минал живот 60% Нещастие поради неосъществени желания, поради липса на физическо тяло
четвърт 15% Кратковременнo щастие от гледане на страданията на другите и чувството, че има и други, в една и съща лодка, че човек не е сам в страданието 70% Начало на психическо страдание поради неизброимите страдания в Ада и лоша миризма.
Петти 10% Кратковременно щастие с мисълта, че някой ден някои ще сме освободени от страданието 80% Живот на робството от магьосници, преобладаващо екстремно униние поради мисли, че никога няма да избегнем страданието
Шести Няма 90% Тежкo психичнo мъчениe поради прекомерно страдание
Cедми Няма 100% Постоянно страдание довеждащо до чувство на апатия

Забележка 1В повечето случаи, колоните от щастие и нещастие не се добавят до 100%. Причината е, че оставащият процент е когато фините тела в Ада са в състояние на неутрална емоция. Например, когато се прави някаква скучна задача и няма никакви щастливи или нещастни мисли.

5. Движение между фините нива на съществуване в Универсума

Всеки заслужава региона на съществуване, който отговаря на основната му природа по отношение на Сатва, Раджа и Тама. Това също е функция на нечие духовно ниво. Следователно, фините тела от по-ниските положителни нива на съществуване не могат да отидат в по-високите положителни нива на съществуване, и тези от първо или второ отрицателно ниво на съществуване, не могат да отидат в по-дълбоките нива на съществуване в Ада. Това е подобно на това как хората, живеещи в равнините трудно дишат на по-голяма височина, но хората, които живеят на по-високи височини дишат съвсем нормално.

6. Какво решава къде отиваме след смъртта?

В момента на смъртта, тей като физическото тяло става неактивно, жизнената енергия, използвана за функционирането на физическото тяло се освобождава във Универсума. Тази жизнена енергия в момента на смъртта задвижва финото тяло далеч от региона на Земята. Точно както теглото на снаряда решава колко далеч ракетата ще се задвижи, подобно на това теглото на финото тяло решава в кое ниво на съществуване ще отиде в фините нива на съществуване в задгробния живот.

“Теглото” на финото тяло е преди всичко функция на количеството на фината основна Тама компонента в нашето битие.

След смъртта - 3те основни компоненти

3те фини основни компоненти: Всеки един от нас се състои от три фини основни компонента или гуни. Тези компоненти са духовни по своя характер и не могат да се видят, но те ​​определят нашите личности. Те са:

 • Сатва: Чистота и знание
 • Раджа: Действие и страст
 • Taмa: Невежество и инерция. В един просечен човек в сегашната епоха, основният неосезаем Taмa компонент е по-висок от 50%.

Моля, прочетете статията на трите неосезаеми основни компоненти

Колкото повече сме изпълнени с Раджа и Тама компоненти, толкова повече показваме следните характеристики, които добавят към нашето “тегло” и въздействат на това в кое ниво на съществуване ще отидем в задгробния ни живот:

 • Повече привързаност към светските неща и егоизъм
 • Повече неизпълнени желания
 • Чувства на отмъщение
 • Голямо количество на грехове или грешни дела
 • Голямо количество на личностни недостатъци, като гняв, алчност, страх и т.н.
 • Високо его: Под его имаме предвид колко човек се идентифицира с тялото си, ума и интелекта, за разлика от душата в него
 • Резултиращо в по-ниско духовно ниво

Постоянно намаляване на дела на неосезаемия основен Тама компонент и свързаните с него характеристики, посочени по-горе идва само с устойчива духовна практика, в съответствие с шестте основни принципи на духовната практика. Психологически подобрения с книги за самопомощ, или опитването да бъдем добри са в най-добрия случай повърхностни и временни.

6.1 Значение на душевното състояние в момента на смъртта

Психическото състояние в момента на смъртта, независимо от това, което е споменато по-горе, е много важно. Нашето психическо състояние е като цяло свързано с дела на фините основни компоненти в нашето битие.

Ако човек извършва неговата духовна практика, като песнопеене Името на Бог в момента на смъртта, тогава влиянието на желанията, привързаностите, духовете и т.н. се свеждат до минимум за това лице, в сравнение с неговото състояние когато не песнопее. Това прави финото му тяло по-леко. Следователно, ако той умре, докато песнопее, той постига по-добро ниво на съществуване сред под-нивата, отколкото това, което той би достигнал в случаи на смъртта, без да песнопее.

В момента на смъртта, ако един човек песнопее Името на Бог и е в състояние на предаване на Божията воля, тогава той постига още по-добро ниво на съществуване в живота си след смъртта, и неговото придвижване се извършва със скоростта на светлината. Това е така, защото лицето, което се намира в състояние на предаване на Земята, има много по-малък шанс за увеличаване на его му в задгробния му живот. Също така, цялата отговорност за неговото благополучие в живота му след смъртта се предприема от неговия еволюирал духовен водач (Гуру).

6.2 Кой отива в Ада?

По-долу са видовете дела в нашия живот на Земята, които обикновено ни водят в един от регионите на съществуване в Ада.

Регион на Ада (Патал) % на грехове Пример на видове грехове
първ 40% Причиняване на вреда на физически лица
втор 50% Причиняване на вреда на части от обществото като мошеничество на много хора едновременно при измама в големи размери
трет 55% Причиняване на вреда на големи части от обществото като фалшифициране храна или лекарства и т.н.
четвърт 60% Организирана вреда на части от обществото – насилие, свързано с огнестрелни оръжия, включени в него
петти 70% Подбуждането на други да причиняват вреда на обществото
шести 80% Причиняване на вреди в/на част от една нация
седми 90% Причиняване на вреда на нацията като цяло и на тези, които работят за обществото

Степента, продължителността и намерението зад грешните дела са важни фактори, които решават региона на съществуване на Ада постигнат след смъртта, а не само на самото действие.

7. Самоубийството и задгробния живот

Има два вида на смърт по отношение на времето.

Предназначена окончателна смърт: Това е времето на смъртта, което никой не може да избяга.

Възможна смъртта: Това е когато има възможност човек евентуално да умре. Всяко лице може да бъде подложено на възможна смърт, където човек е близо до смъртта, но може да бъде спасен благодарение на неговите или нейните заслуги.

За повече информация относно видовете смърт моля вижте нашата статия – Време на Смъртта

В случаите, когато едно лице преминава през непреодолима криза в живота си, или има сериозни личностни разстройства, то може да мисли за отземане на собствения си живот в състояние на депресия. Духовете (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.), също подхранват депресията на човек склонен към самоубийство, а понякога са инструментални в натискането на човек над ръба към извършване на самоубийство. Въпреки това, самоубийството остава умишлено действие, което се случва, когато човек преминава през възможна фаза на смърт спрямо неговата съдба.

Животът на Земята е ценeн, и ни дава предимност за духовен растеж. Когато убиваме другите ние създаваме кармична и сметка на взимане и даване с тях. Въпреки това, чрез извършване на самоубийство, ние пропиляваме възможността за духовен растеж и следователно поемаме най-тежкия грях. Последствията са, че едно лице извършило самоубийство отива в Нарак част от седмото ниво на съществуване на Ада, за период от 60 хиляди Земни години, в живота си след смъртта. Това е мястото, което е, без никаква светлина; нещо като строг тъмничен затвор в затвор. Тей като няма никой в този Нарак регион, който може да дава съвети за духовна практика, финото тяло остава в мрака на духовното невежество.

8. Защо има времево забавяне между двете прераждания?

В хода на изследванията чрез използване на хипнотичен транс, за проследяване на миналите животи на лицето, е било установено, че разликата във времето между две прераждания на Земята може да бъде средно 50-400 години. Причините за този период от време са следните:

 • Финото тяло остава в Рая или Чистилището, нива на съществуване за променливи периоди от време, за да изживее своите заслуги и грехове.
 • Обстоятелствата на Земята като ниво на съществуване трябва да бъдат благоприятни за завършване на сметката на взимане и даване от предишните раждания с различни хора. Това е в съответствие със закона на Кармата. Прераждането на финото тяло се отлага до момента когато различни други хора, с които те имат сметка на взимане и даване също са подготвени да поемат прераждането.
 • Понякога в регресия на минал живот, човек не отчита прераждане в състояние на транс. Причината за това е, че определено прераждане е било много спокойно или кратко и лицето не може да помни всички подробности за него.

В случай на фините тела, които са изпаднали в по-дълбоките нива на съществуване в Ада, разликата във времето между две прераждания може да бъде хиляди години. Те остават в съответното ниво на съществуване на Ада, до момента когато завърши тяхното наказание. В повечето случаи това означава гниене в нивото на съществуване в Ада, в задгробния живот, до разпадането на Универсума

9. Живот след смъртта – заключение

Посочените по-горе факти за различните нива на съществуване ни дават достоверна представа за възможните последствия в живота ни след смъртта на начина, по който живеем живота си. Само с духовна практика или с екстремни заслужаващи дела някой може да отиде в по-високите нива на съществуване, и по този начин да избегне нещастието и наказанието, и да се наслаждава на по-високите нива на щастие. Има и по-добри шансове за прераждане на Земята като ниво на съществуване в обстоятелства, благоприятни за духовна практика. Причината за това е напредака на лицето по-нагоре във фините нива на съществуване в Универсума. Тъй като ние отиваме по-далеч в текущата ера на Раздора (Калиюга), има по-малка вероятност хората да отиват в по-високите нива на съществуване.

След отиването в по-ниските нива на съществуване като Чистилището, или други нива на съществуване в Ада, ние оставаме там и изпитваме тежко нещастие в продължение на векове, докато напълно не изплатим нашите грехове чрез страдание от интензивни наказанията наложени там и получаването шанс да се преродим на Земята.

Извършването на непрекъсната духовна практика на Земята в съответствие с шестте основни принципи на духовната практика е като плуване срещу течението в сегашната епоха. Въпреки това, то също така е гарантиран начин да се премине към по-високите нива на съществуване в нашия живот след смъртта.