Как се прави и събира Светия пепел (Вибути) и от SSRF ароматните пръчици

SSRF съветва продължаване на традиционното медицинско лечение заедно с духовни изцелителни средства за лечение на физически и психични заболявания.

Читателите са посъветвани да вземат което и да е средство за духовно изцеление по своя преценка.

1. Въведение в това как да си направим Свят пепел (Вибути)

Светия пепел, получен от SSRF ароматните пръчици е много добро и удобно средство за самопомощ при духовното изцеление, което може рутино да се използва за получаване положителна енергия, както и облекчение от дистрес от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.). Пепелта, получена чрез паленето на SSRF ароматните пръчици е свята защото:

 • SSRF ароматните пръчици са направени от сатвик съставки, и когато изгарят те са изложени на Абсолютен Огън . По този начин, пепелта, произведена от сатвик съставки плюс Абсолютен Огън принцип произвежда пепел, който е с висока сатвикта в сравнение с другите неодушевени предмети и следователно е известен като “Свят пепел”.
 • Той също така съдържа специфичен аспект на Бога (божествен принцип), привлечен от специфичен аромат, използван в SSRF ароматните пръчици. Ето защо би било добре да се събира и съхранява тази пепел.

Обърнете се към статиите относно:

2. Как се прави и събира Светия пепел (Вибути) от SSRF ароматните пръчици? 

За да направите Свят пепел ще ви трябва:

 • SSRF ароматна пръчица
 • Държач за ароматна пръчица
 • Чиния за събиране на Светия пепел и
 • Запалка

За да получите максимална полза, опитайте се да имате постоянна нагласа на уважение, защото тези ароматни пръчици привличат специфичен божествен принцип, който ще ви помогне в изцелението. Нека действията, мислите и отношението ви към хората са съгласни със съзнанието за Божието присъствие.

 • Започнете с молитва, че конкретния аспект на Бога, привлечен от специфичния аромат на SSRF ароматната пърчица е максимално присъстващ.
 • Извадете SSRF ароматна пръчица от кутията и я запалете със запалка.
 • След това поставете запалената ароматна пърчица в държач за ароматна пръчица.
 • Средно една SSRF ароматна пърчица изгаря за около 40-45 минути.
 • След изгарянето на ароматната пръчица съберете Светия пепел с дясната си ръка възможно най-скоро и го съхранявайте в чист съд за бъдеща употреба.