Какво са уроките

1. Уроки – Въведение

Много култури по света вярват, че чрез нашите мисли или чрез завистлив поглед, човек е в състояние да причини вреда на друг под формата на заболяване, нараняване или дори смърт. Макар че има много различни названия за това явление, ние ще използваме термина “уроки” в тази статия.

В нашата поредица от статии, посветени на уроките, обясняваме какво са уроки, как можем да бъдем засегнати от уроки, симптомите, които могат да се появят, ако сме засегнати от уроки и какво можем да направим, за да ги премахнем.

2 . Какво представляват уроките?

Уроките са термин, използван за описване на процеса на засягане от Раджа – Taмa вибрациите от друго лице. Другият човек може да ни засегне с уроки умишлено или неволно.

В днешния конкурентен и материалистичен свят, повечето хора имат личностни дефекти и пороци като ревност, омраза, глад за публичност и т.н. Раджа-Taмa вибрациите, образувани от тези пороци имат духовно изтощителен ефект върху нас. Това е, което се нарича да бъдеш засегнат от уроки. Отрицателното влияние изпитано поради засегнатостта или обладаността от негативни енергии (духове, демони, дяволи и т.н.) е също един вид засягане от уроки.

Докато уроки се разглежда от много хора като чисто суеверие и явление, което не е рационално твърдение, те не успяват да разпознаят или разбират как различните аспекти на духовното измерение могат да имат пряко въздействие върху нас. Чрез нашите изследвания за различните методи и ритуали за премахване на уроки, ние установихме, че физическите лица, върху които са били извършвани ритуалите са имали незабавна помощ от различни проблеми, от които са страдали, и които не могат да бъдат облекчени с конвенционални средства.

3. Кой или какво може да бъде засегнат от уроки?

Уроките могат да бъдат причинени върху някого или нещо. Това включва човек, животно, растения, както и неодушевени предмети.

4. Как човек бива засегнат от уроки?

Tърсач, който има напреднало шесто чувство, г-жа Приянка Лотликар, е изготвила следната рисунка чрез неосезаемо знание, която показва неосезаемия ефект на причиняване на уроки. Тук е показан неосезаемия процес, който тя наблюдава когато човек причинява уроки на друг човек.

BG-Evil-Eye-subtle

Вълните, изпълнени с желания, образувани в един човек в посока към друг човек се предават на него и уроките се предават върху него. От рисунката, изготвена чрез неосезаемо знание можем да видим, че потокът от енергия, предавана върху другия човек е Раджа-Taмa-преобладаваща и атакува материалното тяло (стуладеха), жизненото тяло (прана-деха), менталното тяло (манодеха) и каузалното тяло (карандеха). Това създава неосезаемо отрицателно покритие около личността и следователно човекът преживява дистрес.

По-долу са изброени някои примери за засягане от уроки.

4.1 Чрез пожелателни мисли

Понякога, когато хората видят усмихнато и здраво дете, те несъзнателно имат някои мисли, свързани с желания. Тъй като тези мисли са Раджа-Taмa преобладаващи, детето бива отрицателно засегнато тъй като неговото неосезаемо тяло е много чувствително.

Друг пример е когато една жена носи провокативното облекло. Лицата от противоположния пол могат да имат желания към нея. Когато тези мисли биват образувани в ума, те увеличават Раджа-Тама в индивида, който има желанията и съответно повлияват на жената, както и останалите в околната среда.

4.2 Чрез завистливи мисли

В някои ситуации, индивид или отрицателна енергия получава лоши мисли за дадено лице, животно или предмет, или чувства завист на техния успех. Генерираните отрицателните вибрации засягат лицето, животното или предмета.

Една дама имала преживяване, че след участие в конкурс за танци и постигане на първо място, тя се разболяла и била прикована за леглото още на следващия ден. След като майка и извършила ритуал за премахване на уроки, тя незабавно се възстановила. Тъй като тя бе постигнала първо място в конкурса, другите конкурентки са имали завистливи мисли към нея и това е оказало пряко въздействие върху нея.

4.3 Чрез черна магия

Черната магия е термин, използван за описване на ритуал, където специфични мантри и инструменти се използват с конкретна цел да се причини вреда на друг човек. Има някои хора в обществото, също като по-високо ниво на негативни енергии, които изпълняват ритуали като черна магия. Често хората в обществото, които изпълняват черна магия го правят това под влиянието на негативни енергии.

В случай на засегнатост от уроки вместо черна магия, силата на намерението зад хвърлянето уроки от едно лице може да бъде до 30%, но ако уроки се хвърлят през черна магия тогава силата на намерението е над 30% и е по-тежка.

4.4 Чрез отрицателни енергии

Черна eнергия: Основното оръжие, използвано от отрицателните енергии, е черна енергия, която е духовна енергия, способна да въздейства върху всеки процес на Земята. Степента на тази манипулация зависи от силата на атакуващата негативна енергия.

Лица, които са под отрицателно влияние от негативни енергии са засегнати от отрицателната енергия, която се освобождава от негативните енергии. Това е също форма на засегнатост от уроки.

Търсачи на Бога, които правят духовна практика за разпространението на Духовността (самащи садна) са в челните редици на вниманието на негативните енергии. Тъй като те работят за изграждане на Божието Царството, негативните енергии, които желаят да установят Демоничното Царство действат, за да предизвикат отрицателно влияние върху търсачите.

Въпреки атаките на негативните енергии, търсачите на Бог имат достъп до Божествената защита и тяхната духовна практика им позволява да преодолеят отрицателното влияние и пречките, породени от негативните енергии.

4.5 От какво зависи силата на уроките?

Таблицата по-долу дава сравнение на различните източници на засягане от уроки, тяхната интензивност и духовната сила зад тях.

Източник на засягане от уроки Интензивност на ефекта от уроките Интензивноста на ефекта зависи от
Завист и пожелаване Най-малък Силата на волята на лицето, което предизвиква уроките
Черна магия По-голям Духовната сила на лицето, което практикува черна магия
Негативни енергии Най-голям Духовната сила на отрицателното същество

5.Симптомите на засегнатoст от уроки

Някои симптоми на засягането от уроки включват:

Физически проблеми Пристрастяване, повторни заболявания, повтарящи се кожни заболявания, силно главоболие, болки в ушите, болки в очите, загуба на съзнание, изтръпване на крайниците, сърцебиене, намаляване на телесната топлина и изпитване на слабост
Психически проблеми Постоянно напрежение и депресия, прекомерна уплаха, увеличение на ненужните мисли и съмненията за останалите
Образователни проблеми Провал на изпити, въпреки упорита работа, забравяне, въпреки добрия интелект
Финансови проблеми Не намиране на работа, провал в бизнеса, повтарящи се финансови загуби или измами
Брачни и семейни проблеми Не женене, семейни раздори, безплодие, аборти, преждевременно раждане, раждане на дете с психически или физически проблеми, деца, които умират в ранна възраст.

Симптомите на засегнатост от уроки са много сходни с друг духовен проблем, известен като проблем с предците. Само духовно еволюирал човек (над 70% духовно ниво) ще бъде в състояние да знае точната духовна коренна причина на проблема, пред който сме изправени. Следователно, би било най-добре да изпълняваме средствата за защита и от двата проблема – този с предците и уроките, ако се появят по-горните симптоми.

6. Уроки в днешните времена

В сегашната епоха на Калиюга, тъй като по-голямата част от хората не извършват духовна практика, Taмa компонентът в тях и в околната среда е много висок. Различни впечатления в ума като алчност, завист и т.н. са преобладаващи и много хора имат силна привързаност към светските неща. Всички тези мисли са свързани с желания. Тъй като тези впечатления и желания са доминиращи в днешното общество, Taмa компонентът от тях засяга всеки човек по един или друг начин. Поради тези причини и тъй като дейността на негативните енергии също е висока, честотата на засягането от уроки в днешно време също е висока.

7. Методи за премахване на уроки и важността на духовната практика като средство за предпазване от уроки

Има различни методи за премахване на уроки с помощта на различни вещества, които имат способността да абсорбират негативните вибрации. След това веществата се изгарят или се потапят във вода.

В другите ни статии ние обсъждаме ритуала за премахване на уроки и споделяме в подробности различните методи, които човек може да изпълнява.

Тези методи включват:

  • Метод: Сол и синапено семе
  • Метод: Сол, синапено семе и люти чушки
  • Метод: Кокосов орех
  • Метод: Стипца

Докато по-горните методи са ефективни за постигане на незабавно облекчение на въздействието на уроки, това е само временно решение, тъй като можем да бъдем засегнати отново от уроки дори след като сме били облекчени от тях. Чрез извършването на редовна духовна практика според шестте основни принципа, неосезаема обвивка, която ни предпазва от уроки, се формира около нас и ние сме в състояние да попием Божествените вълни от атмосферата в по-голяма степен.

Забележка: Свят текст на Духовната Наука отностно Засегнатостта от Уроки и тяхното премахване скоро ще бъде достъпен в нашия онлайн магазин.