Каква е специалността на SSRF ароматните пръчици в постигането на духовно изцеление?

SSRF съветва продължаване на традиционното медицинско лечение заедно с духовни изцелителни средства за лечение на физически и психични заболявания.

Читателите са посъветвани да вземат което и да е средство за духовно изцеление по своя преценка.

1. Въведение в SSRF ароматните пръчици като средство за духовно изцеление

В статията ни за духовно изцеление обяснихме, че това може да се направи с някои специфични аромати. Тези аромати привличат специфични аспекти на Бога (Божества), и по този начин генерират Божествено съзнание (Чайтаня). Това Божествено съзнание подобрява духовна чистота и също се бори с негативните енергии.

Чрез духовното изследване, Фондацията за  Изследване на Духовната Наука (SSRF) е разработила SSRF ароматни пръчици от тези специфични видове аромати. Ето защо SSRF ароматните пръчици са отличен инструмент за духовно изцеление, за увеличаване на духовната чистота на пространство или хора и съдейства в духовната практика като медитация и песнопеене Името на Бога, както и борба срещу изтощителните негативни енергии.

По-долу ние сме изброили някои от ароматите, които са най-полезни за мнозинството от хора в обществото, и които са били произведени от SSRF да помогнат в духовното изцеление. Всеки аромат привлича специфичен аспект на Бог или Божество. Те са:

  • Јасмин (Чамели)
  • Кевда
  • Сандал
  • Могра
  • Ветивер (Кус)

В зависимост от необходимостта, специфичнo божество или аспект на Бога, които е привлечен от ароматната пърчица ще се появи под формата на спасител (Тарак), или под формата на унищожител (Марак). Например, ако един човек върши духовна практика като песнопеене или медитация, а малки или никакви негативни енергии го тревожат, тогава ще бъде привлечена спасителната форма на Бог. Ако има негативна енергия в помещението, която има за цел да попречи на човека, обикновено разрушителната форма на Бог ще бъде привлечена за да се бори с тези негативни енергии.

И накрая, но най-важното, ароматните пърчици са подкрепени от непроявената решимост на Hеговото Светейшество Д-р Атавле, Светец от най-висш порядък с Чийто благословения ние основахме Фондацията за  Изследване на Духовната Даука. Това е най-мощният аспект в SSRF ароматните пърчици което прави духовното изцеление активно.

2. Как SSRF ги тестира ароматните пръчици за потентност в духовното изцеление?

Имената на специфичните аромати, с оптималните духовни изцелителни способности са получени чрез напреднало шесто чувство на търсачите. След това са тествани различните аромати и различните им видове на всеки аромат. Търсачи на Бог в SSRF с напреднало шесто чувство (ESP) предприемат неосезаеми четения на тези аромати. Ефективността на всеки един от тези аромати в духовното изцеление е тестван чрез напреднало шесто чувство.

Техните фини преживявания сe записват отделно и след това се обработват. Във всички случаи, независимите показания съответстват и единствената разлика е в дълбочината на преживяването. Техните фини четения се проверяват отново от страна на Hеговото Светейшество Д-р Атавле. Тези проверени показания се използват за финализиране на ароматите в SSRF ароматни пръчици, както и различните нюанси в определен аромат.

Допълнително тествахме това на хора обладани от духове. Когато духовете са манифестирани при хора които са обладани от духове, ние им представяме стимула на тези ароматни пръчици. Тогава виждаме влиянието на различните ароматни пръчици с различни аромати, както и различните видове на един и същи аромат. Във всички случаи, ароматите и вида на даден аромат, избран от фините четения са се доказали като най-ефективни в борбата с духове, които са се манифестирали в търсачи.

3. Механизмът на действие на ароматни пръчици

Обърнете се към раздела за принципa зад всяко духовно изцеление.

SSRF ароматните пръчици са създадени като инструмент за самопомощ в духовното изцеление. Както бе споменато по-рано, специфичния аромат на всеки сорт ароматни пръчици на SSRF привлича определен аспект на Бог или Божество. Аспектът на Бог позоваван от всеки даден аромат е придружен от Божествено съзнание, съответстващо на това Божество. Това увеличава Сатвата и намалява неосезаемия основен Тама компонент.

По-долу е чертеж чрез неосезаемо знание на запалена SSRF ароматна пръчица, видян през визията на шесто чувство.

1-BG-SSRF-incense-stick-subtle

3.1 Полза на SSRF ароматните пръчици в сравнение с тaзи на молитвата и песнопеенето

2-BG-Incense-prayer-chanting
Горепосоченото е сравнителната полза на запалване на SSRF ароматна пръчица с молитви и песнопеене. Въпреки това, тъй като повечето от нас не са в състояние да се молат или да песнопеят по начин, който ще привлече принципа на Бога, като временна мярка ароматните пръчици улесняват.

Моля обърнете внимание:

3.2 Влияние на индивидуално ниво

В настоящите времена има увеличение на негативните енергии, които въздействат на хората както на индивидуално ниво, така и на ниво на цялото човечеството. Ние сме обяснили това подробно в нашите статии “Битка между доброто и злото” и ” Трета световна война и Армагедон

Духовете и заминалите предците ни безпокоят чрез поставяне на черно покритие около нас.

Вижте статията на – “Защо бихa ме безпокоили моите заминали предци?

В сегашната епоха, поради липса на духовна практика (която отговаря на шестте основни принципи на духовната практика), средният човек има черно енергийно покритие от най-малко 4 сантиметра. Средните хора предимно са повлияни от заминали предци и духове от Региона Чистилище (Буварлок) и първия регион на Ада (Патал).

Чертежа чрез неосезаемо знание по-долу показва как изглежда един човек засегнат от финото (нематериално) черно покритие когато той е видян през фина визия. С това черно покритие, духовете и нашите заминали предци могат да създадат редица проблеми в нашия живот. Тези проблеми варират от физически и психически заболявания до брачни и финансови проблеми.

3-BG-Black-covering-spritual-healing

На 4 сантиметра черно покритие, Божественото съзнание от всяко средство за духовно изцеление не може да проникне. SSRF ароматните пръчици са перфектен инструмент за намаляване на черното покритие. Черното покритие е направено от черна енергия на духове и е РаджаTaмa в природата.

С запалване на SSRF ароматни пръчици, Раджа Тамата в околната среда и на лицето намалява от 0.001% до 0.5%. Таблицата по-долу показва как намаляването на Раджа Taмaта води до съответно намаление в черното покритие.

Намаляване в раджа тамата Съответно намаление в черното покритие*
0 4 cm
0.001% 3.5 cm
0.01% 3.4 cm
0.1% 3 cm
0.5% 2 cm
* Горепосочените цифри съответстват на един среден човек в сегашната епоха, където черното покритие се дължи на заминали предци или духове от Чистилището или първия регион на Ада
Следният чертеж чрез неосезаемо знание показва в действителност това което се случва когато дух е изложен на ароматни пръчици и Божественото съзнание генерирано от тях.

5-BG-incense-and-ghost

Редовната употреба на SSRF ароматните пръчици създава постоянно дразнене за духове, докато накрая те решат да отидат някъде другаде.

В следното видео е демонстриран ефекта на SSRF ароматните пръчици на дух. Във видеото лицето е обладано от дух. Духът е бил принуден да се прояви чрез духовен изцелител в SSRF. Във видеото виждаме как позитивността на SSRF ароматната пърчица причинява силен дискомфорт на духа.

3.3 Почистване на помещение

Негативните енергии, които пребивават в помещенията влияят хората, живущи в помещението. Това може да доведе до прекомерни аргументи, намалена способност за вземане на решения или влошаване на здравето. Хората които имат по-развито, активно шесто чувство са в състояние да възприемат финото негативно налягане изградено в такива помещения. Това неосезаемо негативно налягане подстрекавано от духове или заминали предци, или от негативните вибрации в помещението, може да имат значителен негативен ефект върху неговите жители. Ароматите произтичащи от SSRF ароматните пръчици са много полезни в борбата с финото негативно налягане и привеждане на положителни вибрации в помещението.

Запалената SSRF ароматна пърчица излъчва Божествено съзнание във формата на Абсолютен Огън Принцип (Теджтатва). Той се активира от Абсолютен Въздух Принцип (Ваютатва) в дима на запалената SSRF ароматна пърчица. Активираното Божественото съзнание се излъчва бързо в посока нагоре под формата на фонтан. След това то бързо се свежда и разгражда  фините основни Раджа-Taмa частиците на земята, както и в атмосферата и унищожава негативните енергии. Това помага за духовно пречистване на помещението.

3.4 Някои практически съвети за използване на ароматни пръчици

Моля вижте статията – Практически съвети за това как да използвате SSRF ароматни пръчици за най-добри резултати в духовното изцеление.

4. В заключение

  • Духовната практика е най-добрият вид на духовно изцеление.
  • Запалването на ароматни пръчици е отлично средство за духовно изцеление за тези, които дълбоките молитви и песнопеенето е ново. Те могат да се използват и като помощно средство за допълване на молитвите, песнопеенето и другите средства за духовно изцеление.
  • Използване на SSRF ароматни пръчици на дневна база помага в пречистване на помещението.