Трета световна война

Забележка към нашите читатели:

Тази статия е публикувана за пръв път през септември 2006 г. Тя е преработена от април 2017 г. Това е така, защото, докато движението на Третата световна война достигне последните си етапи, времевата линия на важни събития се е променила незначително. За по-подробно обяснение, моля, прочетете раздела “Може ли да бъде избегната Третата световна война”?

Също така, моля, прочетете статията Сатва, Раджа и Тама – основни компоненти на сътворението, тъй като тя дава знания за някои основни понятия, за да разберете по-добре тази статия.

Препоръчваме ви да прочетете и нашето ръководство за оцеляване по време на Третата световна война.

1.Въведение в предсказанията заТретата световна война

SSRF определя думата "неосезаем свят" или "духовно измерение", кат свят, които е отвъд разбирането на петте сетива, ума и интелекта. Неосезаемия свят се отнася до невидимия свят на ангелите, духовете, рая и т.н., които могат да се възприемат само чрез нашето шесто чувство.

Светът преживява нарастваща тенденция на природни бедствия, терористични действия, война и политически катаклизми през близкото минало. Няма облекчение от тази тенденция, или каквито и да било признаци на забавяне. Немалък брой от нас може да изпитваме чувство на безпомощност, докато гледаме как светът подхлъзва неудържимо напред към още по-трудно време. Редица пророци като Нострадамус, Едгар Кейси и т.н. са прогнозирали бурни и тревожни времена на катастрофални размери. Често се споменава и битката между силите на доброто и злото, която ще се разиграва във времето, в което живеем.

Ние проведохме духовно проучване и изследване на събитията в неосезаемото измерение зад тези тревожни тенденции и това, което предстои за нас.

Целта на тази статия е да се предостави информация разкрита чрез духовно изследване за:

 • Ударните сили от духовния свят, които дирижират световните събития и идните времена.
 • Мерки, които могат да бъдат предприети от страна на човечеството, за да сведат до минимум въздействието на тези събития.

2. Предсказания за Третата световна война и неосезаемата битка?

Неизвестно за повечето хора, универсума е в средата на една фина битка с епични пропорции. По-голямата част от тази битка се води в духовното измерение между силите на доброто и злото. Физическата равнина, т.е. Земята, също е засегната от събитията в духовното измерение. Последствията от фината битка са предимно под формата на семена, засети за по-нататъшно бързо и прогресивно влошаване на света на различни нива. Това работи по два начина:

 • Намалява общата сатвикта в света.
 • Укрепва задържането на силите на злото върху човечеството.
Според един еволюирал Светец Ади Шанкарачаря от Индия (8 - 9-ти век от н.е.), Правдата е това, което изпълнява три задачи:
1. Поддържането на социалната система в отлично състояние
2. Постигането на светски напредък от всяко живо същество
3. Причиняване на напредък в духовното измерение също

От 1993 г. негативните фини сили  (мощни негативни енергии) са започнали да сеят семена за влошаване на обществото и ускоряване на неправдата. В много отношения обществото вече е създало процес на разграждане (т.е., увеличение в Раджа-Тама). Това се дължи на възхода на материалистичната природа на човека и липса на праведност поради липса на духовна практика. С помощта на негативните енергии на по-високо ниво, пада на обществото бързо се увеличавал в интензивност и скорост. С течение на времето тези семена ще узреят и ще увеличат Раджа-Тамата (духовни примеси) в обществото. Тъй като обществото продължава да става все повече и повече несправедливо, то е в ръцете на негативните енергии, увеличавайки Раджа- Тамата в околната среда. Увеличаването на Раджа-Тамата има дестабилизиращ ефект върху хората и околната среда.Настоящата тенденция ще завърши с нарастването на интензивността на природните бедствия и Третата световна война.

В следващата таблица са дадени примери за няколко механизма, които вече са били пуснати в движение от фините региони чрез негативни енергии на по-високо ниво. От 2015 г. ние сме предвидили груба насока за събитията, които ще се развият. Докато пътят на Третата световна война достигне последните си етапи, графикът за конкретни събития може да се промени в зависимост от различните фактори, посочени в раздел 5 – Може ли да бъде избегната Третата световна война?

Година

Събитие

2000

Засето семето на интензивни вътрешни кавги в обществото

2001

Засето семето на нарастване на анти-социални елементи в обществото

2002

Семе на нарастване на злоупотреби в места за поклонение, което ускорява увеличаването на Раджа и Тама. Култовите места допринасят за компонента Сатва в обществото. При злоупотреби, които се случват там се намалява сатвикта и по този начин спомага за повишаване на Раджата и Тамата.

2006

Семе на началото на унищожаването на местата за поклонение

2011

Семе на стъпки на терористи под контрола на духове, за унищожаване на духовни организации, които работят в полза на обществото

2014

Висока честота на природни бедствия

2015

Хаос от наводнения и вулкани

2015 – 2018

 • Увеличаване на войната на психологическо ниво. Гневът и нестабилността ще се повишат в вътре и между нациите. Това ще включва различни страни, които се интересуват от саблезъбъри, което означава показващи или заплашващи, че ще използват военна сила.
 • Ще се водят и малки войни.
 • Увеличаване на природните бедствия.

2019 – 2023

 • Увеличаване на природните бедствия
 • Увеличаване на войната на психологическо ниво, което води до действителна война на физическо ниво, което ще стане Трета световна война.
 • Злодеи и антисоциални елементи в обществото ще се елиминират на физическо, психологическо и духовно ниво.
 • В Втората световна война приблизително 30 държави участваха пряко или непряко във войната, в Третата световна война, 50% от всички страни в света ще бъдат включени.
 • В крайните етапи, тъй като някои страни се доближават до пълното поражение, те ще прибягват до използването ядрени оръжия. С последвалото широкомащабно унищожение от използването на ядрени оръжия, войната ще приключи в рамките на няколко седмици.
 • Приблизително половината от населението на света ще загине

2023 нататък

 • Хората ще губят вяра в политиците и ще се обърщат към Светците за тяхното спасяване и насоки.
 • Уреждане на околната среда и начало на Божественото царство на Земята. Нарича се Божествено царство, тъй като ще има значително общо увеличение в сатвитката и ще има възобновяване на Духовността по целия свят.
 • С увеличаването на Сатва компонентът, климатичните модели постепенно ще се нормализират.
 • Учене на управлението на Божественото царство.
 • Въздействието на тази война ще продължи 30 години и възстановяването на живота на Земята ще отнеме 100 години.

Обърнете се към раздела за това дали Третата световна война може да бъде избегната.

3. Предвиждане за тежеста на Третата световна война

Както бе посочено по-горе, битката във физическото измерение, т.е. на Земята, се дължи главно на събития в духовното измерение. Следователно осъзнаването на причините за битката е ограничено само до онези, които са развити духовно, чрез напредналото им шесто чувство. Всъщност само една част от битката ще бъде изпитана на Земята, на физическо ниво. Самата тази фракция обаче ще бъде достатъчно катастрофална и ще бъде причина за масово унищожение. Човечеството ще преживее тази част от битката под формата на увеличени природни бедствия и Трета световна война, където оръжия за масово унищожение, включително и ядрени оръжия ще се исползват. Нарастването на природните бедствия, като наводнения, земетресения и вулкани, ще се дължи главно на нарастването на духовната примес, подхранвана от неправдата на Земята. Духовното изследване на това явление е включено в статията за природните бедствия – духовна перспектива. Хората и събитията, които ще предизвикат Третата световна война, ще бъдат под контрола на негативните енергии на по-високо ниво, известни като фини магьосници (мантрици).

Следващата таблица сравнява тежестта между различните световни войни, като взема под внимание както фините, така и физическите аспекти.

Име на войната

Година

Относителна тежест на фината и физическа битка

Първа световна война

1914 – 1918

1

Втора световна война

1939 – 1945

1.5

Трета световна война

2015 – 2023

4.5

*Забележка: Към края на Третата световна война тежестта на унищожението, причинено от войната, ще бъде 4.5 пъти по-голямо от това на Първата световна война и 3 пъти от Втората световна война.

Горната графика и диаграма ни дава разбиране на мащаба на битката. Всички големи бедствия и терористични дейности през последните няколко години са издайнически знаци, пряко свързани с неосезаемата битка. Негативните енергии като фините магьосници обладават лицата, които имат манталитет да навредат на обществото и извършват терористични дейности чрез тях на човечеството.

4. Главни етапи в Третата световна война и неосезаемата битка

4.1 Предсказания за Третата световна война – Кой е зад Третата световна война и какво ще я предизвика?

Третата световна война ще бъде предизвикана главно поради религиозен фанатизъм. Негативните енергии на по-високо ниво ще използват тази уязвимост в хората, за да ги изтласкват и да подтикнат народите да воюват един с друг. Във всичките три световни война (т.е. от Първата световна война до Третата световна война) мощни негативни енергии от постепенно по-ниските региони на Ада са истинската коренна причина за събитията, които са подтикнали страните да воюват един с друг. Следващите изводи описват кои фини негативни сили от регионите на Ада са отговорни за подбуждането на световните войни.

 • Първа световна война: Неосезаеми магьосници (мантрици) от втория регион на Ада.
 • Втора световна война: Неосезаеми магьосници, основно от третия регион на Ада са участвали в организацията на Втората световна война. Хитлер например, от началото до края на мандата си е бил обладан от неосезаем магьосник от петия регион на Ада. Това е било и причината му за драматичното му покачване на мощ. През неговото управление неосезаемия магьосник е бил напълно манифестиран.
 • Третата световна война: Неосезаемите магьосници от четвъртия регион на Ада ще бъдат зад Третата световна война, която ще се разиграе във физическия свят. Въпреки това в неосезаемата битка, неосезаемите магьосниците от седмия регион на Ада ще вземат участие.

Третата световна война ще започне през 2015 г. и ще продължи около 9 години до 2023 г. Войните, които ще се водят през този период, ще бъдат свързани. Въпреки това, може да не е очевидно за света. Към края на този период ще бъдат използвани оръжия за масово унищожение, включително ядрени оръжия. Ще има безпрецедентна загуба на живот, при която около 50% от населението ще загине. Някои страни ще бъдат засегнати повече от други. Излишно е да се каже, че в силно взаимосвързан свят всички страни ще бъдат засегнати.

Следва графикът на Третата световна война и създаването на “Божественото царство” от гледна точка на силите на доброто и злото.

Година

Етапи на Третата световна война

2015

Начало

2016 – 2018

Повишаване на победите на неправедните хора под силите на злото

2019 – 2021

Силите на доброто и злото са равни

2022 – 2023

Повишаване на победите на праведните хора под силите на доброто

2023 нататък

Създаване на “Боженственото Кралство”

4.2 Ролята на Индия в Третата световна война

От незапомнени времена, Индия е била духовен водач на света. Духовното изследване разкрива, че в битката, която се разгръща, Индия ще заема централно място от духовна гледна точка. Светците на най-високо ниво в Индия правят всичко възможно, за да увеличат компонента “Сатва” в света, така че да допринесат за намаляване на интензивността на Третата световна война. По време на войната негативните фини сили ще подбудят съседните страни да атакуват Индия, за да дестабилизират ключовата роля, която ще играе. Приблизително 50% от индийското население ще загине в резултат на това.

5. Може ли да се избегне Третата световна война?

Краткият отговор на този въпрос е “не”, макар че интензивността и времевата линия на Втората световна война 3 и природни бедствия може да варира. 

Първо, нека да разгледаме причината, поради която тези катастрофални събития не могат да бъдат избегнати. Раджа-Тама или духовната нечиста на Земята се е увеличила значително през последните няколко десетилетия. Това се дължи на няколко фактора като повишената интензивност на личностните дефекти в хората, високото фокусиране върху материализма, липсата на духовна практика (според универсалните духовни принципи) и негативните енергии от духовното измерение, които засягат и обладават хора да действат по тяхно желание. Когато духовната нечиста (Раджа и Тама) се натрупва на Земята, то увеличава нестабилността в хората и околната среда. Това води до различни нежелани събития като природни бедствия, тероризъм, войни и т.н. Това е нещо като автоматичен процес на почистване, който се задейства, което води до унищожаване на хората, които са Раджа-Тама преобладаващи. Единственият начин да се обърне тази тенденция и да се избегне това унищожаване е да се увеличи Сатва финият компонент в света и да се намалят фините компоненти на Раджа и Тама. За да се случи това, човечеството ще трябва да направи 180 градусова промяна в сегашния си начин на живот и да практикува Духовност според 6-те основни принципа на духовната практика. Духовният напредък се казва, че се случва само когато човек практикува духовност в съответствие с шестте основни принципа на духовната практика. Религиите, които проповядват, че пътят им е единственият път към Бога и се опитват да конвертират другите във вярата си със сила или подкуп, рискуват да нарушат шестте основни принципа на духовната практика и по този начин да отхвърлят духовните усилия на хората, които следват такива практики. В някои случаи, когато религиите проповядват насилие срещу обществото и където хората практикуват такива доктрини, духовно регресират и създават неблагоприятна съдба за себе си. Вероятността тази промяна от 180 градуса да се случи е до нула и оттам разрушаването, което е било предвидено, става неизбежно.

Въпреки това, интензитетът и времевата линия на събитията може да се променят. 

Докато светът наближава към това катастрофално събитие, Светците на най-високо ниво на Земята правят всичко, за да помогнат на човечеството да се предпази и да се намали интензивността на световната война. Тъй като все повече и повече хора, които имат потенциал да станат търсачи, започват духовна практика, тези еволюирали Светци чрез тяхната решителност натискат срока за война възможно най-много, така че тези търсачи да получат време да започнат и да укрепят своята духовна практика.

Времето и интензивността може да се регулира в зависимост от това, кои са положили усилия; Ако силите на злото правят повече усилия, тогава интензивността ще бъде повече. Обратно, ако много хора започват духовна практика, интензивността на бедствията може да намалее.

По думите на Негово Светейшество Д-р Атавле “в зависимост от предаността на търсачите към Бога, графика на войната между преданите (правдата) и демоничните сили (неправедните) може да се промени. Съдбата на човешката раса може да се промени към по-добро с духовна практика.”

На индивидуално ниво, хората, които ще оцелеят във Третата световна война, ще бъдат над 50% духовно ниво поради практикуването на Духовност или ще имат потенциала да растат духовно.

6. Кои са силите на доброто включени в тази неосезаема битка?

Неосезаемата битка ще се води от 1999-2023. В последвалата битка на доброто и злото силите на доброто са водени от един Паратпар Гуру (еволюиращ духовен водач с над 90% духовно ниво), живеещ на Земята. В началото на битката, само Паратпар Гуру и няколко търсачи са се борили. С течение на времето все повече и повече Светци и търсачи са се присъединявали към фината битка. Духовно развитите фини тела от по-висшите позитивни области на Универсума ще влязат в тази битка и ще преодолеят силите на злото.

7. Заключение

Ние живеем в значими моменти в промяната на ерата. Тази статия не е публикувана с намерение да алармира обществото, а да го предупреди. Тези, които са духовно наклонени и които търсят (Бога), се приканват да отделят време да разберат тази статия и да започнат или укрепят своята духовна практика. Тази епоха също е много благоприятна за духовен растеж, както е описано в статията на доброто и злото. С интензивна духовна практика търсачите имат силата да намалят интензивността на Третата световна война и да се защитят. Точно както човек трябва да има виза за посещение на чужда страна, предоставянето на виза за живеене в Божественото царство се определя от потенциалния човек, който трябва да расте духовно. Бог трябва да почувства, че един човек си струва да бъде спасен и това може да се случи само ако човек демонстрира потенциала да предприеме духовна практика и да се превърне в търсач.

В крайна сметка тази война не е за една страна, която побеждава друга и запазва своя начин на живот. Не става дума за свобода, демокрация или някаква управляваща система. Това е война на доброто срещу злото, тя е битка между духовната чистота и духовно нечистото. Тази война е духовна по своятата природа и е за духовно очистване на света; Следователно, тези, които имат по-голям дял от Сатва компонента в тях, ще бъдат пощадени.

“Когато нещо се обърка или когато ние сме на път да умрем, ние си спомняме Богь. По това време хората обикновено казват думите “О, Боже”.

От друга страна, ако си припомните Бог сега (преди Третата световна война) и практикувате Духовност, тогава когато започне войната, Той ще ви помни и ще ви спаси живота. Тогава няма да има нужда да казвате: “О, Боже”. Когато това се случи, вместо просто да казвате “благодаря ти Боже”, не забравяйте да изразите своята благодарност към Бога.

-Негово светейшество д-р Атавале