BUL-name-to-chant

В днешните времена, най-ефективен начин задуховен напредък е песнопеене Името на Бога според религията на  нашето раждане. Ние сме родени в тази религия, която е най-благоприятна за започване на нашата духовна практика. Това формира основният фундамент за духовна практика. Повтарянето на Името на Бог според религията на нашето раждане също ни дава възможност да преодолеем съдбата. В действителност, духовната практика ни помага в този свят и в света, след като умрем.

Нека да разгледаме няколко примера на Името на Бог, което трябва да песнопеем, в зависимост от религията, в която сме родени.

Кое име на Бога трябва да песнопеем?

Религия на раждане Име на Бога което го песнопеем
Будист Ом Манипадме хум, Намо Будая
Християнин Римокатолическата: Пресвета Мария, Англиканци и други Християнски деноминации: Боже Господи
Хинду Името на семейното божество или ако не се знае трябва да се песнопее Шри Куладеваяи Намаха
Метод на повторение (песнопение) на семейното божество: Шри трябва да бъде пред името на семейното божество, Името което следва след това трябва да бъде в датив (чатурту пратяи) и трябва да завършва с намаха
Например, ако семейното божество е:>Ганеш; тогава “Шри Ганешая намаха” Бавани; тогава “Шри Баваниматаяи намаха
Ислям Я Алах, Алах ху Акбар, Рахим итн
Джайн Навакар Мантра (Ом Намо Арихантанам)
Евреин Йехова, Яхве, Адонай или едно от многото имена на Бога, спрямо Юдаизма
Сик Вахе Гуру, Шри Вахе Гуру, Сукмани Сахеб, Япайи Сахаб
Зороастриец Сьществуват 101 Имена. На търсача също така се препорьчва да песнопее Име съответстващо на числото, получено по време на медитация

Песнопение за отстраняване на проблеми с предците – “Шри Гурудев Дата”

https://www.spiritualresearchfoundation.org/userfiles/download.php?path=/userfiles/audio/chants_deities/3.%20Shree%20Datta.mp3&as3cf-fix-wp-check-file-type-ext=.php

Свали

Универсално песнопение най-препоръчително за търсачи до 2025 година (в случаи че не сте привърженици към някоя религия) – “Ом Намо Багавате Васудевая”

https://www.spiritualresearchfoundation.org/userfiles/download.php?path=/userfiles/audio/chants_deities/7.%20Shree%20Krushna.mp3&as3cf-fix-wp-check-file-type-ext=.php

Свали

Прочетете статията ни Често задавани въпроси относно това, кое Име на Бога да песнопеем