Какво представляват проблемите с предците?

Според Духовната наука и неизвестно на съвременните науки, 50% от трудностите в живота ни са причинени единствено поради духовни причини и още 30% в резултат на духовни и психологически и/или физически причини.

1-BG-Root-cause

Моля, вижте статията “Разбивка на духовните причини, в които се коренят трудностите в живота.

Един от аспектите на тези духовни причини, в които се коренят проблемите в живота ни, е дистресът, причинен на потомството от фините тела на техните починали предци. Това е също един от най-често срещаните духовни причини, които оказват влияние върху цялото човечество в една или друга форма. Преди да дадем подробно обяснение на това защо нашите предци биха искали да предизвикат каквито и да било проблеми за нас, нека първо да разгледаме видовете трудности, които хората могат да изпитат поради заминалите си предци.

Отрицателното влияние, причинено на нас потомството от фините тела на нашите предци се проявява по много начини в нашия ежедневен живот. Това създава пречки както в нашия светски живот, така и при духовната практика. В някои случаи може да изглежда, че цялото семейство има тъмен облак над себе си и различни членове на семейството претърпяват различни проблеми, въпреки всички положени усилия да ги преодолеят. Трудностите, които биват създадени поради заминалите си предци се проявяват в различни форми, както са изброени по-долу:

 • Неспособност да се оженим
 • Семейна дисхармония
 • Зависимости (приблизително 70% от зависимостите се дължат на предците, които са починали)
 • Проваляне на изпит, въпреки добрата подготовка за него
 • Загуба на работа
 • Трудности при зачеването на дете
 • Спонтанен аборт
 • Отглеждане на умствено изостанали деца или деца със специални нужди
 • Смърт по време на детството

Спонтанен аборт, смърт в детството и т.н. се случват когато отрицателното влияние от предците е свързано с други важни духовни причини като предначертана възможна смърт. Тези неща не могат да се случат единствено за сметка на отрицателното влияние от предците. Докато по-горните видове проблеми могат да бъдат силна индикация за проблеми с предците, само Светец или Гуру (духовно развит водач) може да каже със сигурност коренната причина за даден проблем.

На интелектуално ниво можем да използваме две правила, за да определим дали причината за страданието е духовна по естество:

 • Всички средства за решаване на проблема са се провалили. Това е особено в сила когато проблемът би трябвало да бъде лесно лечим от съвременните науки като кожен обрив, болки в гърдите и т.н.
 • Повечето от членовете на семейството (например 4 от 5) страдат от някой от посочените по-горе проблеми едновременно. (Причината, поради която всички членове на семейството са повлияни е, че всички те имат едни и същи предци.)