1-BG-spiritual-research---objecives

1. Разлики между съвременните науки и духовните науки

Нека първо проучим разликите между съвременните науки и духовните науки, преди да погледнем разликите в изследователския метод.

Сравнение между Съвременните науки и Духовната наука

Съвременни науки

Духовна наука

1. Чрез кой медиум се получава знание?

Знанието в съвременните науки се получава чрез външните ни пет сетива, ума и интелекта. Например, ние проучваме книга главно с помощта на нашия поглед и нашия интелект.

Знанието за духовното измерение се получава чрез нашите фини сетивни органи, неосезаем ум и интелект.
(Способността да се възприема духовното измерение или неосезаемия свят се увеличава с подходяща духовна практика.)

2. Фокусът
на науката

Разбиране на създаденото

Разбиране на Твореца

3. Пълно/непълно и вярно/ невярно

“Истината” в съвременните науки постоянно търпи промени и нови настройки се откриват и измислят. Следователно, изданията на книгите изискват импровизация и ревизирано съдържание и значение

Истината намерена в Духовността е абсолютна и вечна и отвъд времето. Именно поради тази причина, светите писания като Ведите имат препечатки, но не и преработени издания.

2. Принципите на духовното изследване

Следват принципите на духовното изследване. По-долу сме обяснили всеки един от тях по-подробно:

1. Не може да се използва конвенционално измерване и инструменти за анализ

2. Проведено през шесто чувство или екстрасензорно възприятие (ESP)

3. Духовното измерение е също толкова систематично и логично, както физическия свят

4. Знания получени в готов формат от Универсалния ум и Интелект

5. Духовното изследване не зависи от времето и мястото

6. Трябва да се бъде под водачество на духовно еволюирал водач

2.1 Не може да се използва конвенционално измерване и инструменти за анализ

Когато човек иска да изследва неосезаемия свят, не може да използва конвенционално измерване и инструменти за анализ. Точно както не можем да използваме лента за измерване на интелекта на човек, по същия начин не можем да използваме физически, психологически или интелектуална методи, за да разберем или изследваме духовното измерение. Това е така поради простата причина, че по дефиниция духовното измерение е онова, което е отвъд разбирането на петте сетива, ума и интелекта.

2.2 Проведено чрез шесто чувство или екстрасензорно възприятие (ESP)

Духовно изследване може да се проведе само чрез напреднало шесто чувство (ESP).

Познато ни е получаването на знание чрез медиите на петте сетива (очи, уши, нос, кожа, език), ума и интелекта. Това е парадигмата, в която ние провеждаме традиционното изследване на съвременните науки. Въпреки това само около 2% от духовното измерение се разбира от медиум на петте сетивни органи (очи, уши, носа, кожа и език), ума и интелекта. 98% от знанията могат да се възприемат само чрез нашите фини сетивни органи. Нашето неосезаемо чуство е по-известно като шесто чувство или ESP. Духовното изследване може да се проведе само с помощта на високо активирано шесто чувство (ESP). За да преживеем всеобхватно света на Духовната наука, ние трябва да развиваме петте фини сетивни органи, финия ум и финия интелект.

Това, което не е духовно изследване:

По-долу ще дадем усещане за това, какво не е духовно изследване:

  • Опитване да се провери автентичността на религиозни обекти чрез използване на съвременни технологии (радиоактивен въглерод).
  • Установяване чрез съвременните научни методи за изследване на съотношението между религиозната практика и някои социологически или психологически трансформации.
  • Опит се да се провери дали едно място е обладано чрез напреднало технологично оборудване.

Във всички тези случаи, човек се опитва да измери и разбере духовното измерение съc съвременните науки. Това е известно като научно изследване, а не духовно изследване. Способността да се измери и разбере духовното измерение с съвременни науки е толкова строго ограничен, че компрометира точността и ефективността на анализа.

2.3 Духовното измерение е също толкова систематично и логично, колкото и физическия свят

Когато съвременната наука изследва например причината за жълтеница, се стигна до извода, че една от причините е инфекцията. Те са проучвали допълнително и е установено, че инфекцията се дължи на вируса хепатит. Освен това са установли, че има различни видове на вируса хепатит като хепатит А, хепатит В и т.н. По този начин се изследват по-финни анализи на причините за заболяванията и проблемите. Но по-дълбоките и най-дълбоките причините са известни само с помощта на Духовната наука т.е. духовното изследване.

Чрез нашите духовни изследвания, ние открихме, че коренната причина за проблем може да бъде в физическото, психическото или в духовното измерение. Причината за 80% от проблемите в живота е в духовното измерение. Доста често, когато виждаме че се случва трагедия чуваме фразата, “Божия воля”. Все пак коренната причина зад трагедиите като природни бедствия или самолетни катастрофи са предимно в духовното измерение, което поради нашето невежество ние приписваме на “Божията воля”.Тези духовни причини са разработени в нашата статия за “Духовни коренни причини за трудностите в животa.

2.4 Знания, получени в готов формат от Универсалния ум и Интелект

Знанието нa дори най-добре осведомения човек има своите ограничения. От друга страна, Бог, Който е Всезнаещият, знае всичко за всичко. Ето защо хората от всяко обществено положение и всякаква националност, изпитват вдъхновение след молитва, след тежко блокиране в мисленето или анализа. Много са преживели да бъдат спасени чрез чудо от опасни или фатални инциденти след молитва. Универсалния ум и Интелект е Божият ум и интелект. След развиването на шестото чувство (ESP), чрез духовна практика отвъд определена точка, човек е в състояние да получи неограничен достъп до Универсалния ум и интелект.

Всички знания на този сайт са получени или се проверяват от Универсален ум и интелект.

2.5 Духовното изследване не зависи от времето и мястото

Тъй като знанието е получено от Универсалния ум и Интелект, не е нужно да се пътува до някое място, където да се направи изследване. Също така не е зависимо от времето на събитието. Дали конкретно събитие се е случило преди много векове или трябва да се случи в бъдеще, естеството на инцидента и неговите фактори, оказали влияние все още може да бъдат установени.

Именно поради тази причина, ние сме били в състояние да публикуваме статии като “духовно изследване на духовния живот на Нострадамус“. Подобни статии представят уникална информация, която не е од сегашното времето и мястото.

2.6. Трябва да се бъде под водачество на духовно еволюирал водач

Може би най-важен момент в духовното изследване е, че всеки духовно изследователски екип трябва да се води от човек на духовно ниво на Светец или Гуру.

На скалата от 0-100, ако сливането с Бога (което е крайното във всеки духовен път) е 100%, повечето хора в днешния свят са на 20% – 25% духовно ниво. Само когато човек чрез духовна практика постигне духовно ниво от над 70%, той/тя може да се нарече духовен водач или Светец. Тези еволюирали същества могат да имат достъп до Универсалния ум и Интелект, и да са абсолютно сигурни, че не им се оказва подвеждащо влияние от фините тела или субекти. По-просто казано, постигане на духовно ниво на Светец е като постигане на по-високи етапи в духовното израстване. Това е равносилно да си Нобелов лауреат в дадена област в светския живот.