Причини и факти за глобалното затопляне – духовна перспектива

Резюме на причините за глобалното затопляне и факти за глобалното затопляне

Напоследък светът се сблъсква с промените в климата, глобалното затопляне и природните бедствия в огромни пропорции. Според духовното изследване, основната причина за глобалното затопляне е цикличен процес, който се случва във Универсума с течение на времето. Текущите ефекти от глобалното затопляне, на които досега сме свидетели са само началото на една разрушителна фаза, която ще се увеличава по интензивност през следващите 5-10 години. Разрушителната фаза на цикъла може да бъде влошена от лошото поведение на човечеството към природата. Лошото поведение, което виждаме днес е резултат от намаленото духовно съзнание на хората, което намалява способността им да получат защита от въздействието на негативните енергии. Духовната практика е единственият начин наистина да се преобрази нашият духовно замърсен ум в чист.

За да разберете тази статия, моля, прочетете:

Съдържание

1. Ефекти от глобалното затопляне: увеличаване на интензивността на природните бедствия 

През последното десетилетие сме свидетели на увеличаване на интензивността на природните бедствия по целия свят.Чрез медиите, а някои от нас и чрез опит от първа рака, сме свидетeли на най-ужасните сили на природата. В близкото минало са се случили природни бедствия, създадени от цунами в Югоизточна Азия и Япония, земетресения в Пакистан, Хаити и Китай, както и ураганите Катрина и други в Северна и Централна Америка. Това доведе до безпрецедентно опустошение и голяма загуба на животи, които са били гравирани в съзнанието ни, поради тяхната величина.

Някои факти от глобалното затопляне са достъпни чрез статистиката на Международната Стратегия за Намаляване на Бедствията, и Центъра за Изследване на Епидемиологията на Бедствията, дъщерното дружество на Организацията на обединените нации. Те показват, че е налице тенденция към увеличаване на природните бедствия, особено през последните две десетилетия.

2-BG-natural-disasters-reported

Най-престижните научни организации в света също се съгласяват, че Земята се затопля. The IPCC, научната експертна група на ООН по изменението на климата, през 2007 г., заявиха че е налице увеличение от около три-четвърти от градуса по Целзий в температура на Земята през миналия век, като голяма част от глобалното затопляне ще се проведе през последните няколко десетилетия.

Някои национални научни академии твърдят, че човешката дейност е изиграла важна роля в причиняването на глобалното затопляне през последните десетилетия. Съвременните учени казват, че това е така, защото всяка година, човешката дейност причинява милиарди тонове парникови газове да бъдат отделени в атмосферата.

Но какво всъщност причинява глобалното затопляне? Защо природните бедствия се увеличават по интензивност? По какъв начин хората влияят на променящия се климат? Парниковите газове, основен допринасящ фактор ли са за глобалното затопляне? Проведохме духовно изследване за определяне на действителните причини за изменението на климата и увеличаване интензивността на природните бедствия.

2. Какви са причините за глобалното затопляне? Причините за глобалното затопляне, които предизвикват природни бедствия и увеличаване на тяхната интензивност 

Духовното изследване на SSRF (проведено през напреднало шесто чувство) пое холистичен подход, при който всичките три измерения (т.е. физическо, психологическо и духовно) бяха анализирани, за да се разберат причините за изменението на климата и увеличаването на интензивността и честотата на природните бедствия.

3-BG-causes-of-global-warming---simplified

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Следващите раздели обясняват причините за глобалното затопляне, природните бедствия и изменението на климата от тази холистична гледна точка.

2.1 Основна причина за глобалното затопляне и природните бедствия – Циклични промени: 30% 

Много географи твърдят, че повишената интензивност на всички природни бедствия и температура на Земята са нищо друго, освен част от редовните цикли на нашата планета. Те казват, че подобни циклични промени в миналото са ни довели до ледниковия период, а също и са не върнали обратно от него. Чрез духовно изследване открихме, че цикличните промени всъщност съставляват 30% от основните причини за глобалното затопляне и природните бедствия, за които сме свидетели днес (2011 г.) както и че те в действителност са основната кауза.

Духовната наука се основава на вечни и универсални духовни закони, които обясняват цикличните промени, които са причина за глобалното затопляне и изменението на климата. Тук ще обясним защо цикличните промени се случват на Земята от гледна точка на духовната наука.

Законът на природата е, че всичко, което е било създадено се запазва, и в крайна сметка се унищожава. Това е законът на Сътворението, Поддръжането и Разпадането. Така например, са създадени хималайските планини, те ще се запазат и в крайна сметка те ще бъдат унищожени. По този начин, когато се създава нещо в този свят, след период на поддържане, може да се очаква, че в някакъв момент ще бъде унищожено. Само Твореца, т.е. Бог, остава стабилен и непроменлив.

Унищожаването идва в много форми, природните бедствия е една от тях. Човешката раса също така улеснява този цикличен унищожителен процес, чрез поведението си, което понякога завършва с война и разруха, което представлява останалите 70%.

4-BG-Cyclical-changes-in-Universe

Продължителността на Универсума се разделя на четири Епохи. В първата Епоха, т.е. Сатюга, преобладаващата неосезаема основна компонента е била Сатва. Когато има по-високо преобладаване на Сатва в околната среда, цикличните промени са леки. С напредването на епохите е имало намаление на Сатва компонента; Това е резултирало в циклични промени с по-високи амплитуди. В Калиюг където преобладаващата неосезаема основна компонента е Раджа, цикличните промени в създаването, поддържането и унищожаването са доста драматични. Унищожаването обикновено се предизвиква от увеличени природни бедствия, болести и войни. Ние сме в разгара на най-ниската фаза на унищожение в един от мини циклите в Калиюг. Всеки мини цикъл обикновено продължава за 1000 години.

Ниската фаза на цикъла може да се влоши, ако човешката раса добавя Раджа-Тама в света. Този въпрос е разгледан в раздел 2.2.

2.2 Причини за глобалното затопляне и природните бедствия – Връзка между човешката раса и природата: 70%

Ние се запитахме, oт къде произлиза това силно влияние на човека върху природата, и установихме, че то възниква на физическо, психологическо и духовно ниво, както следва.

> На физическо ниво: 19%

causes-of-global-warming-at-physical-level

> На психологическо ниво: 19%

causes-of-global-warming-at-psychological-level

Това е точката, в която ние питаме защо хората добавят парников ефект и замърсяват планетата. Отговорът на това лежи в съзнанието на човечеството.

5-BG-Sattva-Raja-Tama-Chart-1

Всеки един от нас се състои от три неосезаеми основни компонента (тригуни). Различните пермутации на тези три неосезаеми основни компонента определят основния характер на човека.

Качества в личността на индивида като спретнатост, чистота, истинност, спокойствие, щедрост, смирение, и т.н. са признаци на преобладаващата Сатва компонента.

Въпреки това, в днешния свят, обикновения човек е изпълнен повече с Тама компонент, който се характеризира с личностни дефекти, като егоизъм, алчност, гняв, агресивност, притежание и т.н.

По този начин, хората безогледно злоупотребяват с ресурсите на Земята.

> На духовно ниво: 25%

6-BG-causes-of-global-warming-at-spiritual-level

 

Правдата (Дарма) е тази, която осъществява три задачи:

1. Поддържане на социалната система в отлично състояние

2. Постигане на светски напредък на всяко живо същество

3. Причиняване на напредък в духовния свят, също.

- Шри Ади Шанкарачаря

Поведението на човек е силно повлияно от неговата духовна зрялост или духовно ниво.

Например, Светец на 70% духовно ниво ще има уважение към всички живи същества като форма на Бога, и с любов ще се грижи за всичко, от живи същества до неживи обекти. Освен това, духовната любов на Светеца (Прити) за цялото човечество ще подхранва, вдъхновява и мотивира другите да развият същата експанзивност в тях също.

В контраст на това, хората на по-ниско духовно ниво (например 20%) ще имат високо его и егоистично ще се съсредоточават само върху постигането на щастие за себе си, често за сметка на природата, човека и другите живи същества. Тяхното поведение и намаляването на духовното съзнание резултатира в преобладаване на неправдата в света днес.

Като резултат, има увеличение в Раджа-Тама в околната среда също така известно като духовно замърсяване. Духовете (демони, дяволи и отрицателни енергии и т.н.) от финото или духовното измерение се възползват от това увеличение на Раджа-Тамата в човешката раса. Намират го като сравнително лесно да обладават хората, които са Раджа-Тама преобладаващи и ги принудяват да се държат като животни. Всичко това само допълнително добавя РаджаТама в обществото.

Вижте статията за това как негативните енергии повлияват и обладават един човек.

2.2.2 Факти от глобалното затопляне: Влиянието на природата върху човешкия род: 7% 

Ефекта на природата на човека е нищо друго, освен своя отговор на лошото поведение на човечеството.

> Пример 1: Спад при изпаряване на водата в резултат на увеличеното замърсяване с нефт в океаните на планетата.

> Пример 2: Ако водата е замърсена, растенията, които отделят кислород загиват, и така е налице намаление на кислорода на Земята.

Природата може да отговори на лошото поведение на човечеството по всякакъв друг начин също. Като реши да отговори, не е необходимо да бъде същото като начина, по който човечеството я е засегнало.

2.2.3 Факти от глобалното затопляне: Какво се случва, когато е налице увеличение в Рaджа-Тама?

Просто като мръсотията и дима компенсира замърсяването на физическо ниво, Раджа-Taмa е замърсяването на фино нематериално ниво. Както беше обсъдено по-рано обща липса на духовна практика и неправдата увеличават общата РаджаТама на човечеството и по този начин околната среда.

Увеличаването на Раджа-Taмa неосезаемия основен компонент означава увеличение на неосезаемото нематериално духовно замърсяване на света. Точно както ние се опитваме да почистим мръсотията от пространствата, които използваме от време на време на физическо ниво, природата е в отговор на необходимостта от изчистване и поправяне на неосезаемото нематериално замърсяване на Раджа-Taмa в околната среда.

Факт е, че веднага след като има накланяне на баланса в полза на Раджа-Taмa, излишъкът Раджа-Тама упражнява влиянието си чрез посредничеството на петте Абсолютни Космическите Принципи (Панчататва). Действайки чрез петте Абсолютни Космически Принципи, то се проявява чрез увеличаване на природните бедствия като земетресения, наводнения, изригване на вулкани, циклони и т.н. Обърнете се към диаграмата по-долу.

7-BG-global-warming-facts-sattva-raja-tama

Моля, обърнете внимание, че под духовна практика имаме предвид духовна практика, която съответства на шестте основни принципи на духовната практика. Обърнете се към нашия раздел SSRF Интерактивни лекции секцията за повече подробности.

Ако Абсолютния Земя Принцип (Притвутатва) е повлиян, това резултира в земетресение. Ако Абсолютния Вода Принцип (Апататва) е повлиян, то може или да доведе до превишение на вода (като наводнения или прекомерен сняг, което води до ледников период) или липса на вода (например, суша).

Споменатите по-горе бедствия са явно видими; по този начин ние сме наясно с тяхното съществуване. Въпреки това, увеличаването на РаджаТамата има далеч по-амбициознo отрицателно въздействие върху тялото, ума и интелекта на всеки човек. Това въздействие, тей като е неосезаемо и нематериално, не е лесно разпознаваемо и човечеството узнава за него, само когато това влияние се проявява като много груби климатични промени. За съжаление, в този момент, повечето от промените са необратими.

Усилията, положени от световните лидери по време на международни срещи на високо равнище като COP15 през 2009 г. и по-късно помага само в борбата с последиците от глобалното затопляне на физическо ниво. Това е частта, където човешката раса засяга природата (т.е. 19% в графиката по-горе обяснява причините за глобалното затопляне според духовното изследване, проведено от SSRF). Останалата част от ефекта на човешката раса на природата, което се случва на умствено и духовно ниво, не е разпознато и поради това не му се обърща внимание.

8-BG-root-causes-of-global-warming-1

Ако ние не променим начина на умствено и духовно ниво (заедно с физическите мерки, като например намаляване на въглеродните емисии), неизбежно е да продължаваме да изпитваме последици от глобалното затопляне, невиждани природни бедствия и катастрофална война през следващите десетилетия. Само духовна практика може да преобрази замърсения човешки ум в чист.

Поради това е задължително да разберем основните коренни причини за глобалното затопляне и природните бедствия, както и да предприемем подходящи стъпки, за изкореняване на духовното Раджа-Тама замърсяване в света. По този начин ние наистина би работили за вечната и всеобхватна полза на човечеството. Ние сме обяснили стъпките, които всеки един от нас може да предприеме в нашата статия на тема “Какво мога да направя?”

2.2.4 Факти от глобалното затопляне: Ролята на духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) 

В момента има интензивна неосезаема нематериална битка между доброто и злото. Ние сме обяснили това подробно в нашите статии  “Битката на доброто срещу злото” и “Битката при Армагедон и 3та Световна война“.

Катализаторът зад повечето мрачни събития, които виждаме в новините е преди всичко дейността на духовете на високо ниво. Духовете на по-високо ниво се възползват от Раджа-Тама в човешката раса и обладават хората. Те се възползват от личностни недостатъци на хората като омраза към другите и ги принудяват да изпълняват най-ужасните деяния на своите съграждани. Всичко това допълнително добавя Раджа-Тама в света. Духовете могат да бъдат преборени само чрез духовни средства, като всяка ефективна духовна практика, която съответства на шестте основни принципи на духовната практика.

3. Кога ще започнат тези странни климатични модели да отшумяват?

В нашата статия за Битката при Армагедон и 3та Световна война, ние описваме силната вероятност да се случат  катастрофални събития с по-висока интензивност, освен ако човечеството не промени своите начини и не предприеме по-сатвик начин на живот и духовна практика, съгласно Универсалните шест основни принципи на духовната практика.

Тези катастрофални събития ще дойдат под формата на безпрецедентни природни бедствия и войни. Унищожаването, което ще последва, ще бъде почистване на планетата от хората, които са повече Раджа-Taмa в основната им природа. Странното време и последиците от глобалното затопляне ще се влошат преди да се подобрят.

За да дадем на нашите читатели представа за мащаба на унищожението, цунамито, което удари Азия през 2004 г. е създадено опустошение, което е приблизително 1/1000 от унищожаването, което ще се случи, за да се очисти планетата от Раджа-Тамата. Времето ще започне да се подобрява след 2025 г. и ще се върне към нормалното след около 50-60 години от 2025.

4. Биологични бедствия 

Друг интересен факт, който открихме, чрез духовното изследване е, че причината зад повечето биологични бедствия като смъртоносните вируси на Земята, например: СПИН, Ебола и Птичи грип е поради духовете на по-високо духовно ниво. След 2025 г., когато битката между доброто и злото идва към своя край в рамките на този мини цикъл на Kалиюг, няма да има поява на нови смъртоносни вируси. Вирусите, които са били създадени обаче ще останат на Земята и за тях ще трябва да се намери лек.

5. Обобщение 

  • Земното затопляне, промените в климата на планетата и природните бедствия, които ни алармират са само началото на един период на духовно прочистване, да се отърве Раджа-Тамата от света. В този процес на интензивно унищожаване през следващите 10-15 години, духовното съзнание на човечеството също ще се повиши и ще стане по-близо до Бога.
  •  В нашата статия на тема “Какво мога да направя като гражданин на този свят?” ние разработихме различните варианти, които имаме като хора, за да намалим ефекта на глобалното затопляне и този неизбежен цикъл на унищожение.