1-BG-Way-of-speaking-LP

За по-добро разбиране на тази статия, ви предлагаме да се запознаете със следните статии:

 1. Сатва, Раджа и Тама – трите основни неосезаеми компоненти на универсума
 2. Въведение в концепцията за сатвик живот – (Духовност в ежедневието)

1. Въведение

Хората общуват чрез речта, която е уникална функция, сред всички други живи същества. Повечето от нас говорим редовно и през целия ден. С течение на времето, начина на говорене на хората се променя. Начинът, по който някои хора говорят, е враждебен и преувеличен. В днешно време много хора говорят на висок глас за да привлекат внимание или да исказат мнението си. Кълненето и използването на нецензурни изрази в социалното взаимодействие се превърна в норма. Нашите духовни изследвания показват, че начина, по който говорим носи свой ​​собствен набор от духовни вибрации, които засягат нас и тези около нас. В тази статия ще изследваме духовните последици от тихото говорене в сравнение с гласното, както последствията от използването на неподходящ език.

2. Духовни изследвания на въздействието на клетва или използване на лоши думи

Повечето езици имат някои думи, които се считат за неподходящи. Тези думи са известни като клетви или псувни думи, и хората често ги използват за да изразяват емоции като гняв, разочарование или изненада, или да постигнат социални резултати като обида, тормоз или хумор. Последните проучвания на записани разговори показват, че около 80-90 изговорени думи всеки ден – 0.5% до 0.7% от всички думи – са клетви, като използването варира между 0% до 3,4% (Ref: Jay T. (2009): The Utility and Ubiquity of Taboo Words)

От духовна перспектива, общите намерения зад кълненето като търсене внимание или изразяване отрицателни чувства ни отвличат от Бога към Великата илюзия (Мая). Освен това, нашите духовни изследвания показват, че самите лоши думи привличат изтощителна енергия. Точно както Името на Бог привлича Божествени честоти, тези лоши думи привличат духовно отрицателни честоти. Това означава, че дори да ги казваме без първоначалните намерения имат духовно отрицателен ефект.

По-долу ние споделяме чертеж чрез неосезаемо знание, получено от г-жа Йоя Вале, която има напреднало шесто чувство за визия на фините ефекти на клетвата. Всички чертежи чрез неосезаемото знание на Йоя Вале, което тя получава се проверяват от Hеговото Светейшество Д-р Атавле преди да бъдат публикувани.

Точността на долу изготвения чертеж чрез неосезаемо знание изготвен от г-жа Йоя Вале показва 80% от фините ефекти на клетвата, което е доста над възможностите на средния художник ясновидец.

 

2-BG-floul-languauge-subtle-pic Следва обяснение на чертежа чрез неосезаемо знание, заедно с преживяването на Йоя.

 • Когато кълнем, активираме егото си.
 • Вибрациите от кълненето и Енергията на привличане (Акаршан шакти) тегли изтощителна енергия от околната среда.
 • Пръстен на изтощителна енергия се активира в подсъзнанието (чита)
 • Изтощителна енергия тече до чакрата която се намира в областта на сърцето (Aнхата чакра), заради егото и дефектите на ниво на ума, и в чакрата по средата на челото (Āдня чакра), дължащо се на мислите.
 • Изтощителната енергия от лицето, тече в околната среда и духовно замърсява околната среда.

Отрицателното въздействие на духовно ниво може да ни се отрази на психологическо, както и на физическо ниво.

Друг важен момент които Йоя отбележи, е, че няма връзка с Бога докато се използват клетви, дължащи се на дефекти като егоизъм, осъждане на другите, липса на уважение, показване и т.н. човек който кьлне навлича грехове и егото му може да му се увеличи още повече.

Поради това се препоръчва напълно избягване на използване на клетви.

3. Новини за забрана на неприличен език от медии и изкуства

Закон бе подписан в Русия в понеделник, 05.05. 2014, който ще забранява клетви във филми, музика и публични изяви.
Експлицитните книги и CD-та ще трябва да бъдат продавани в запечатани опаковки с предупреждение, че четенето “съдържа нецензурни изрази”, съобщава CNN.
Законът ще наложи високи глоби като $ 1,400 срещу организациите и $ 70 срещу отделните нарушители. Рецидивистите може да се изправят пред по-стръмни глоби и 3-месечно спиране на бизнеса.
Комисия от експерти за сквернословие ще определи тънкостите на закона, решавайки кои думи може да увредат заявената цел на Кремъл за “опазване и развитие на езиковата култура.” – Time.com и CNN

4. Духовно изследване на последиците от силно говорене

Човек може да говори силно поради причини, като опит да привлечане на внимание или при опит да спори. Търсене внимание от страна на другите е знак за его, и арументирано гориво за негативни реакции в ума. И двете, егото и отрицателните реакции ни отвличат от Бога към Великата Илюзия. Те също генерират духовно отрицателни вибрации.

Когато говорим силно олесняаваме на негативните енергии (духове, демони, дяволи и т.н.) да ни въздействат. Някой, който обичайно говори по-силно е по-податлив да изпитва духовен дистрес.

По-долу споделяме неосезаемото знание, получено от г-жа Йоя Вале на фините ефекти от силното говорене.

 • Пръстен от емоция се създава в сърдечната чакра. Покритие от черна енергия се оформя около лицето, тъй като силно казаното е индикация за его.
 • Пръстен от черна енергия се оформя около устата на човека и поток от черна енергия тече от сърдечната чакра през устата.
 • Черни частици енергия и активна енергия след това се излъчват от устата на човек в околната среда. Вълни от егото също се излъчват от лицето дължащи се на увеличените очаквания от другите.

В обобщение, силното говорене има духовно вреден ефект. Затова се препоръчва да не се говори силно. Хората, които имат слухови увреждания естествено говорят по-силно. Тези, които говорят с тях може да говорят по-силно, така че хората с увреден слух да могат да чуят по-лесно. В такива случаи, няма духовно вредно въздействие.

5. Духовно изследване на последиците от тихото говорене

Говорейки тихо, от друга страна е в допълнение към разработването на духовно благоприятни качества като слушане, смирение и интровертност. Чрез интровертност, имайки предвид качеството на насоченост навътре, се опитваме да бъдем в общение с Бога и да извършваме всички наши действия с тази цел в ума. С тези качества се приближаваме по-близо до Бога и помагаме на нашата духовна практика. Следователно, те генерират положителни духовни вибрации.

Обичайното тихо говорене помага нашата духовна практика и ни предпазва от атаките на негативните енергии. Такава реч е също по-приятна за тези, които я слушат.

По-долу споделяме чертеж чрез неосезаемо знание, получено от г-жа Йоя Вале на фините ефекти от тихото говорене. Точността на този чертеж чрез неосезаемо знание е 80%. 3-BG-speaking-softly-subtle-pic Следва обяснение на чертежа чрез неосезаемо знание, заедно с преживяването на Йоя.

 • Егото е по-нискo, когато се говори тихо, което се дължи на мислене и уважение кьм другите.
 • Вибрации на емоции се генерират в чакрата по средата на челото в малка част и някои вълни и енергийни частици се отделяат от лицето което говори в нормално движение.
 • Преобладаващата енергия е Божественото съзнание (Чайтаня). Вълни от Божественото съзнание се отделят от устата в околната среда.
 • Защитно покритие от Божественото съзнание се формира около лицето. Божественото съзнание също се генерира и активира в чакрата по средата на челото.

Поради духовните ползи, които се получават, се препоръчва тихо говорене.

6. Защо тихо говорене – експеримент в духовното измерение

Ние ви насърчаваме всички вас да извършите фин експеримент, така че да можете да се възползвате от предимствата на тихото говорене от първа ръка. Моля песнопйте за няколко минути и след това говорете тихо за известно време. Забележете как се чувствате и след това песнопейте в продължение на още 1-2 минути. След това говорете силно за известно време и отбележете как се чувствате. С този експеримент, може да се изпита това, което се случва в неосезаемото измерение когато се говори тихо, вместо силното говорене.

7. Сравнение – неосезаем резултат на клетва, тихо говорене и силно говорене

По-долу е таблица за сравнение между ефектите на клетвата, силното и тихо говорене.

Клетва или използване лоши думи Силно говорене Тихо говорене
1. Положителна енергия 1А. Божествено съзнание (Чайтаня) 2.3
1Б. Енергия (Шакти) 3 2
2. Негативна енергия 2А. Его 3 3 2
2Б. Емоция 2.5 1.2
2В. Енергия на привличане 2 1  –
2Д. Дистрес 4 2.8
3. Природа (Врути) Екстровертен Екстровертен Интровертен
4. Ефект 4А. На себе си Увеличение на емоционалноста и егото Привличане вниманието на другите към себе си и увеличение на очакванията Чувство за спокойствие физически (Бележка 1) и психологически
4Б. На други Тъй като умът е наранен, той е нестабилен Увеличение на безпокойство и нестабилност на ума Няма негативен ефект
4В. На околната среда Увеличение на РаджаТама и негативизъм
5. Правим ли грях? Да Да Не

Бележка 1 – Поради тихото говорене и спокойствие в всяко действие на тялото, например, физически движения, изражението на лицето е спокойно (стабилно).

8. Заключение

Ако някой говори тихо и избягва използването на лоши думи, това помага на хората около нас да станат по-Сатва преобладаващи.

Редовна духовна практика, като например песнопеене, създава защитно духовно покритие около нас, което ни предпазва от вредните елементи в духовното измерение, като тези, генерирани когато другите говорят силно или използват лоши думи.

Чрез вършене на духовна практика, нашето шесто чувство се развива и ние получаваме вътрешно разбиране за това какво е сатвик и какво е тамасик. Това олеснява сатвик избора, така чрез тихо говорене, ние осъзнаваме важността му от вътре.