BG-Beverages

В този раздел на сатвик живот, чрез духовно изследване, правим сравнение на различни видове популярни напитки и духовния им ефект върху хората. Напитките в тази обобщeна таблица по-долу са изброени по ред (от горе до долу) от духовна нечистота до духовна чистота, и съответно възможноста за нас да бъдем засегнати от негативните енергии от духовното измерение, когато консумираме тези напитки.

Вид напитка Сатва1 Раджа1 Тама1 Ефект от негативни енергии2
Алкохол (вклучително вино) 18 31 51 Висок
Чай без мляко3 18 31 51 Висок
Безалкохолни напитки като газираните4 21 46 33 Среден
Кафе без мляко 18 51 31 Среден
Чай с мляко 20 49 31 Среден
Кафе с мляко 21 48 31 Среден
Билков чай 21 48 31 Среден
Плодов сок 31 44 25 Малък
Кокосова вода 31 48 21 Малък
Вода5 31 51 18 Малък
Мътеница 31 52 17 Малък
Индианско краве мяко 33 54 13 Минимален

Източник: Духовно изследване, проведено от SSRF на 21 Юли 2013 г.

Моля кликнете върху текста с хипервръзката в първата колона за да прочетете подробна информация за напитката от духовна гледна точка.

Бележки под линия към таблицата:

  1. Според Духовната наука, целият универсум е съставен от три основни неосезаеми компоненти – Сатва , Раджа и Тама. Сатва е компонент, който представлява духовна чистота и знания; Раджа представлява действие и страст, а Taмa представлява невежество и инерция. Най- фините вибрации, произтичащи от всичко и всеки зависят от преобладаващата основна неосезаема компонента от която се състоят.
  2. По отношение на влиянието на негативните енергии и нашата духовна практика,
  • Когато пием напитки, които са с високо съдържание на неосезам Тама компонент като алкохол и черен чай, негативните енергии от духовното измерение е по-вероятно се опитат да ни засегнат през тази напитка, тъй като увеличава духовната нечистота в нас.
  • Колкото по- голямо е количеството, толкова по-голям е ефектът върху лицето. В резултат на това хората пристрастени към черен чай и алкохол, ще бъдат засегнати в по-голяма степен.
  • За търсачи, които практикуват духовност и полагат усилия, за да станат по-сатвик или духовно по-чисти, поглъщането на Тама преобладаващи напитки ще се отрази негативно върху тяхното духовно израстване. Освен това те оставят уязвими от негативни енергии, които се опитват да възпрепятстват тяхната духовна практика.
  • За Светци над духовно ниво от 80%, дори и ако те консумират алкохол, то няма да има неблагоприятен ефект върху тях, тъй като те са в състояние да променят конституцията на напитката. Например алкохол може да се промени и да стане вода.
  1. Това се отнася за черен чай, и не включва билков чай.
  2. Газираните напитки са Раджа Тама преобладаващи и един от основните фактори, допринасящи за това са химическите добавки в тях. Всяка напитка, която съдържа химикали ще бъде склонна към по-висок Тама дял.
  3. Водата е в основата си неутрална, но нейната способност е такава, че тя може лесно да абсорбира както положителни, така и отрицателни вибрации.

С помощта на биофидбек машина известна като DDFAO, SSRF изследва ефекта на алкохола и плодовия сок върху Кундалини чакрите на хората. Ние тествахме ефекта на двата вида напитки т.е., алкохол (уиски) и плодов сок (от портокал) на хора, за които е известно, че са обладани от негативни енергии и хора, които не са били обладани. Ние също изпитвахме на хора, вършещи духовна практика, спрямо тези, които не вършат духовна практика.

По-долу е SSRF видео, което представя част от DDFAO изследванията върху алкохола.