1-bg-about-spiritual-research

В този раздел обясняваме в детайли концепцията на духовните изследвания.

По-просто казано, духовното изследване е изследване на духовното измерение или духовната област с помощта на развито шесто чувство. Духовният свят е това, което не може да се възприеме чрез нашите пет сетива, ум и интелект. То включва светът на небето, ада, ангели, духове, аури и т.н.

Източникът на знания в този сайт е Универсалният Ум и Интелект, който е Божият ум и интелект. Достъпът до него е чрез посредничеството на високо развито шесто чувство.

Разделили сме този раздел на три части, за да обясним концепцията на духовното изследване:

  1. Цели на духовното изследване
  2. Принципи на духовното изследване
  3. Методология на духовното изследване