Бележка към нашите читатели: За да разберете по-добре тази статия, моля, запознайте се с “Какво е чертеж чрез неосезаемо знание?” В тази статия ще опишем, чрез чертеж чрез неосезаемо знание, фините вибрации които алкохолът привлича и излъчва. Той е изготвен от г-жа Йоя Вале, търсач с напреднало шесто чувство за визия. Той е бил проверен и заверен от H.С. Д-р Атавле. Когато е проверяван чрез напреднало шесто чувство, този чертеж чрез неосезаемо знание е бил намерен да бъде 80% точен.

1-BG-Alcohol
Следват някои от основните точки за алкохол от духовна перспектива:

Черна eнергия: Основното оръжие, използвано от отрицателните енергии, е черна енергия, която е духовна енергия, способна да въздейства върху всеки процес на Земята. Степента на тази манипулация зависи от силата на атакуващата негативна енергия.
  • Способност за привличане на черна енергия: Алкохолът е Taмa-Раджа преобладаващо питие. Като резултат, пиенето на алкохол намалява сатвикта в това лице и в същото време алкохола увеличава неосезаемия Тама компонент. Наред с привличането на поток от черна енергия, както е показано в точка 3 на чертежа по-горе чрез неосезаемо знание, алкохола също привлича отрицателни енергии. Неосезаема покривка от черна негативна енергия се формира над ума и интелекта на човек, който пие алкохол, което го прави по-лесна цел за атаки от негативните енергии.
  • Увеличава духовната уязвимост: Докато пием алкохол, ние сме по-склонни да загубим контрола над нашия ум и интелект. Отрицателните енергии се възползват от тази загуба на контрол и се инфилтрират в нашето съзнание. Дори ако една социална напитка като бирата се консумира, това е достатъчно, за да се намали сатвиктата в  личноста която пиер и да се повиши неосезаемияTaмa компонент, при който човек става по-склонен да бъде атакуван от негативни енергии.
  • Обладаването става все по-вероятно: Когато човек има предпочитания към алкохола, от неговото предпочитание се възползва дух или заминал предак със склонност към алкохола за да го обсебе. След като духа обсебе човека, това още повече увеличава предпочитанията на това лице към алкохол. Това от своя страна помага на духа, да запази контрола над личността и да се отдаде на удоволствието от пиенето на алкохол чрез него.
  • Въздействие на алкохолик вьрху семейството му: Когато отрицателните енергии обладат едно лице, те лесно могат да изпълняват своите желания, като действат чрез него. Много страшни дела са извършени срещу членове на семейството, приятелите и обществото, от хора, когато те са пияни. Насилното поведение показвано от алкохолик (пристрастен към и под влиянието на алкохол) се дължи основно на субект които го обсебва, като се възползва от и увеличава съществуващия личностен дефект насилие в алкохолика. Когато хората пият алкохол редовно, те увеличават шансовете им да бъдат обсебени.
  • Духовни качества на виното: От духовна перспектива, виното също попада в същата категория, както всяка друга алкохолна напитка , тъй като то е само незначително по-малко тамасик, отколкото алкохол като уиски или водка.
  • Решаването на проблема предварително: Ако човек умре, без да е в състояние да преодолее своята привързаност към алкохола, тогава в задгробния живот неговата жажда също продължава. Единствената разлика е, че той не разполага с физическото си тяло, за да изпълни желанието си за алкохол. Поради това неговото неосезаемо тяло в задгробния живот се опитва да обсебе човек, така че той да може да изпълни желанието си чрез това лице. И порочният кръг продължава. Ние трябва да се измъкнем от тези видове привързаност, докато живеем, така че да не бъдем управлявани от нашият желателен център в подсъзнанието след нашата смърт.
  • Решение за преодоляване на пристрастеността към алкохола: Чрез духовно изследване установихме, че 96% от причините за пристрастяването се дължат на духовна коренна причина. Проблеми, които имат причините им в духовното измерение може ефективно да бъдат преодолени само чрез духовни средства за защита. В статията ни за духовното изследване на зависимости, сме формулирали ясно, 3-етапна духовна програма, за да помогнем на хората да излязат от зависимости към вещества като алкохол, с минимални странични ефекти.

Използвайки био-фидбек  машина известна като DDFAO, SSRF също изучава ефекта на алкохола и плодовия сок на Кундалини чакрите на хората. Ние тествахме ефекта на двата вида напитки т.е., алкохолни (уиски) и плодов сок (от портокал) на хора, които бяха известни като обсебени от негативните енергии и хора, които не са обсебени. Ние също тествахме хора, вършещи духовна практика в сравнение с тези, които не вършат духовна практика.

По-долу е SSRF видео, което представя някои от DDFAO изследванията върху алкохола.