Ръководство за сатвик живот

Уважаеми читатели,

В този раздел ще изследваме различните аспекти на прилагането на принципите на сатвик живеенето (Духовността) в нашето ежедневие. Необходимо е да бъдете запознати със статията за трите основни неосезаеми компонента, за да разберете този раздел.

Значението на сатвик начина на живот не бива да се поддценява. Точно както физическите елементи като вятър, климатични условия, замърсяване и т.н. ни се отразяват ежедневно, така и духовните честоти излъчвани от околната среда и нашата дейност също ни засягат. Въпреки че повечето хора не могат да възприемат фините честоти поради липса на шесто чувство, те все пак едва доловимо ни засягат през цялото време на физическо, психическо и духовно ниво.

Таблицата по-долу допълнително ще хвърли светлина върху концепцията. Тя показва различни дейности и околната среда, които биха били благоприятни или неблагоприятни.

Активност Благоприятна Неблагоприятна
Учене Тиха среда Шумна среда
Упражняване Незамърсена околна среда Замърсена околна среда
Водене на успешен бизнис Добра икономическа среда Липса на закон и ред
Духовната практика Сатвик среда Раджасик или Тамасик среда
Цялостно и балансирано живеене Сатвик среда Раджасик или Тамасик среда

В действителност, всички благоприятни условия за добра активност трябва да имат някакъв сатвик елемент. Например, в шумната среда Раджа и Тама неосезаемите компоненти ще преобладават. Колкото по-сатвик е една среда, толкова по- благоприятна ще бьде тя за цялостно благосъстояние и устойчиво развитие. Съответно, всички неблагоприятни среди за добра активност имат Раджа и Тама елементи.

Чрез различните статии в този раздел ще ви покажем как всяка дейност може или да повиши или намали сатвикта в живота ни, а оттам и съответно да повиши или намали цялостното качество на живота ни. Разделът за духовнатa практика на този сайт е за внедряване на сатвикта вътрешно т.е. за пречистване на нашия ум и интелект, както и за внедряване на сатвикта в нашата външна среда.

Раджасик и Тамасик начинът на живот винаги е натоварен с нещастие, очаквания и по-ниско качество на живот.

Важно е да се отбележи, че не е просто една дейност, която изгражда или нарушава сатвикта, но че всяка дейност я допълва.

В някои случаи ви осигуряваме неосезаеми експерименти, за да тествате вашето шесто чувство заедно с обсъждането на теоретичната част. В такива случаи, молим за провеждане на експеримента преди да сте прочели теорията.

С топли поздрави и най-добри пожелания за вашето духовно пътуване,

Екипът на Фондацията за изследване на духовната наука (SSRF)