1-BG--Sleeping-postures

1. Въведение

Всеки един от нас би искал да знае как да спи добре, така че да станем добре отпочинали. Редица фактори  са включени в това как да спим добре. Един от факторите е нашата спяща позиция. Всички ние имаме една типична спяща позиция и се чувстваме комфортно, когато спим в този спяща позиция. Наясно сме с това че има последици от нашата спяща позиция от физическа гледна точка на здравето. Също така има много психологически обяснения за спящата позиция. В тази статия, ние ще обясним как да спите добре от духовна гледна точка. Ще се фокусираме върху това коя е най-добрата спяща позиция за добро спане и защо. Също ще обясним какво всъщност се случва в неосезаемото измерение с всяка спящата позиция, така че да можете да направите проучено решение за това как да спите добре и коя е спящата позиция, с която се постига това.

От самото начало ние трябва да разберем че:

  • От духовна гледна точка, съня е в основата сьстояние най-тясно свързано с неосезаемата основна Taмa компонента. Това означава, че по време на сън, неосезаемия основен Taмa компонент в нашето тяло се изострява.

  • Заедно с това, тъй като нашата духовна практика е най-ниска по време на сън, ние сме духовно най-уязвими когато спим. В резултат на това, когато спим, ние сме по-податливи на атаки от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.)

Ние също се нуждаем от основните познания за Кундалини енергийната система на тялото.

Кундалини е присъща духовна енергийна система в тялото. Тя се състои от седем основни центрове или чакри, три основни канала –  Слънчевия канал (Десен канал или Пингаланди), Луневия канал (Ляв канал или Иданади) и Централен канал (Сушумнанади) и безброй тьрби и проводи.

Схемата по-долу представя неактивната Кундалини енергийна система в човешкото същество.

2-BG-Kundalini-Dormant

Моля вижте диаграмата на чакрите по отношение на физическото тяло на човека.

Енергията за физическите и психическите функции протича през Сльнчевия и Луневия канал. Енергията която тече през централния канал е свързана с духовното израстване.

Сльнчевия канал е Раджа преобладаващ, докато Луневия канал е Сатва преобладаващ. Енергията тече последователно през Ида и Пингала. Тази промяна се случва на всеки 3-4 минути. Въпреки че енергийния поток се променя толкова често, тъй като Ида и Пингала кьрстосват страни през тялото, двете части на тялото получават адекватна енергия от всеки тип. Това запазва баланса между 2 вида енергийни потоци.

По време на преминаването од Слънчевия кьм Луневия канал, централния канал се активира съвсем накратко за 1.2 секунди при хора с по-ниско духовно ниво. Това е незначително от гледна точка на извлечената полза от активирания централен канал. С увеличаване на духовното ниво, продължителността на активноста на централния канал се увеличава. Над 55% духовно ниво, продължителността на активиране трае повече от 1-2 минути . Когато тя трае толкова дълго, получаваме ползотворни резултати по отношение на духовното израстване.

Активирането на каналите също зависи от спящата позата. Предимно се активира канала обратно от страната на която спим. Когато човек спи на гърба, Централния канал се активира при хора над 55% духовно ниво. При хората под това ниво, в съня не се aктивира нито един канал.

Активирането на Слънчевия или Луневия канал може сьщо да бъде и според изискванията на тялото. Например, след нашето хранене Сльнчевия канал се активира предимно за да улесни смилането на храната.

Също така, когато има прилив на емоции е активен Сльнчевия канал. Когато емоциите утихнат, Луневия канал се активира. Въпреки това, когато са налице бързи и чести колебания в емоционалното състояние, има бърза и нередовна промяна в активиране на двата канала като Сльнчевия канал остава предимно активиран. В резултат на това е налице дисбаланс в двата вида енергийни потоци (Раджа и Сатва). В емоционален човек, този ролер коустер от емоции продължава дори и в съня в под-съзнанието. Това е така защото впечатленията в под-съзнанието са активни дори и в съня.

Вижте презентацията – Функционална структура на ума.

2. Спяща позиция 1 – спане на гърб

 

  • Когато спим на гърб четана (аспект на Божественото съзнание което управлява функционирането на нашето тяло и ум) в клетките на нашето тялото става неманифестирана и инертна.
Четана е онзи дял от Боженственото Съзнание който управлява функционирането на нашето тяло и ум, и също така активира петте витални енергии в тялото
  • Нашето тяло е най-изложено на района на Ада (Патал), тъй като по-голямата част от тялото е насочена към земята.

Благодарение на комбинирания ефект от горните два фактора, клетките на тялото не са в състояние да отблъснат атаките от изтощителните вибрации от региона на Ада.

Духовно Ниво: Ако вземем че духовното ниво на лицето което е спознало Бога е 100%, в днешно време нивото на обикновения човек е 20%. 80% от населението в света има ниво по-ниско от 35%. Минималното духовно ниво на лице да бъде признато като Светец е 70%.

Въпреки това, ефектът от  този спяща позициясе различава според духовното ниво на лицето.

 

 

Сценарий 1: Духовно ниво под 55%

55% духовно ниво е важен момент в духовното пътуване на едно лице. Това е точката в духовния прогрес на търсача, където той е вече достатъчно зрял да бъде взет от Духовен Учител (Гуру).

В лице под 55% духовно ниво, степента на емоциите е доста по-висока в сравнение с неговата духовна емоция (бхав). Поради това, има чести и бързи колебания между каналите. Следователно, налице е постоянен дисбаланс в енергийните потоци от Сльнчевия и Луневия канал на Кундалини енергийната система в организма.

Както е обяснено по-горе, когато човек под 55% духовно ниво заема спяща позиция по гръб, неговият Централен канал не е активиран. Въпреки това, поради неговата емоционална природа, има небалансиран поток на енергия в тялото. Дисбалансът между двете енергийни потоци от Слънчевия и Луневия канал може да осъществи бърз трансфер на неосезаеми основни Раджа-Taмa компоненти в организма от околната атмосфера. Когато има увеличение на неосезамите основни Раджа-Taмa компоненти, човек е изложен на по-висок риск да бъде нападнат от изтощителни вибрации от регионите на Ада. Въпреки това, след като човек напредне духовно до нивото на непроявена духовна емоция, той може да ги контролира енергийните потоци. До тогава, най-добре е да се избегне спане по гьрб, където има максимална експозиция на тялото на земята, и по този начин на регионите на Ада.

По-долу е чертеж чрез неосезаемо знание за за последиците от спането по гръб, когато някои е над 55% духовно ниво.

7-BG-sleepeing-on-back-above

Решение: Въпреки това, по някаква причина, ако човек има нужда да спи по гърб, риска от дистрес може да се намали с помощта на духовни средства за защита, като палене на сатвик ароматна пръчка, подобно на ароматна пърчка от SSRF в близост до леглото  преди да отиде да спи, да пази снимка на Бог под възглавницата, духовно пречистване на спалнята, особено в близост на леглото, пускане песнопение от Името на Бога с много намален звук през цялата нощ, и т.н.

Сценарий 2: Духовно ниво над 55%

Сатвик интелект е неосезаем основен сатва компонент преобладаващ и произлиза чрез духовна практика. Toй е по-висок от използването му само за светски аспект и е посветен на служене на Бог и духовно израстване. Допреди някои да има сатвик интелект, много е трудно разбирането на скритот значение на Свят Текст.

Когато един човек над 55% духовно ниво спи по гръб, се активира централния канал на Кундалини системата. Духовната емоцията на този човек е доста висока, докато влиянието на емоциите е доста намалено. Когато човек е над 55% духовно ниво, постига контрол върху потока на неосезаемата основна Раджа-Тама в тялото според изискванията. Това се случва на нивото на нечия непроявена духовна емоция. Това е така, защото човек започва да функционира все повече и повече на нивото на Енергия на Душата (атма-шакти). Това се противопоставя на нивото на Енергията на Ума (манаха-шакти) в случая на хора под 55% духовно ниво. Тази енергия на Душата поддържа баланса между Слънчевия и Луневия канал на Кундалини системата.

3. Спяща позиция 3 – спане по корем

9-BG-posture-stomach

Когато човек спи по корем, има натиск върху пространствата в корема му. Този натиск подбужда низходящия поток на неуловими отделителни газове в абдоминалните пространства. Понякога, когато делът на тези неуловими отделителните газове е високо в гърдите, те прекомерно се движат в посока нагоре и излизат от тялото през носа и устата. По време на това разсейване на неуловимите отделителните газове, тялото е силно чувствително към усвояване на честоти от неосезаемите основни Раджа-Taмa компоненти от външната среда. Когато човек спи в тази поза, движенията на действителните органи на тялото се забавят и пространствата около органите се активират поради натиска на неуловимите отделителните газове. Поради това, процесът на отделяне на неуловимите отделителни газове отделяни от органите и попълнени в пространствата се ускорява. През този период тялото на човека е свръхчувствително към процеса на предаване на неосезаемите основни Раджа-Taмa компоненти на финно ниво. В резултат на това, лицето е уязвимо към атаки от духове от околната среда, както и от районите на Ада.

По-долу е чертеж чрез неосезаемо знание, на въздействието на спането по корем.10-BG-Sleeping-on-stomach

4. Спяща позиция 3 – спане на страна

11-BG-posture-left
Когато човек спи на една страна, Сльнчевия и Луневия канал на Кундалини  системата се активират предимно.

По-долу е чертеж чрез неосезаемо знание, на последиците от спане на дясната страна.

13-BG-sleeping-right-side-subtle

  • Луневия канал се активира, когато човек спи на дясната си страна.

По-долу е чертеж чрез неосезаемо-знание, за последиците от спане на лявата страна.

14-BG-sleeping-left-side-subtle

  • Сльнчевия Канал се активира когато човек спи на лявата си страна.

Когато Сльнчевия или Луневия канал се активират, четана в клетките на тялото остава активирана. В резултат на това има по-ниско ниво на генериране на неосезамия основен Тама компонент и четана също помага в борбата с атаките от духове.

5. В заключение

От духовна гледна точка, освен ако човек не е над 55% духовно ниво е най-добре да спи на страна.