BG-Sleep-south

1. Въведение в спане с крака в южно изложение

В тези серии от статии за сатвик живеене, отнасящи се до различни аспекти на това как да спим добре, ние разглеждаме различни параметри за това как да спим добре. В тази статия ние ще проучим ефекта от спането с крака в южно изложение. Това изследване за това как да спим добре, е изцяло от духовна перспектива. Това ще ни помогне да направим проучено решение за това как да спим добре от гледна точка на посоката на краката ни когато спим.

1.1  Духовно изследване за това как да спим добре – ефект от спане с крака в южно изложение  

Ефектът от спането с краката ни в Южно изложение от гледна точка на това как да спим добре, е изследвано на духовно ниво от търсачи на SSRF с напреднало шесто чувство или екстрасензорно възприятие (ESP). Божественото Знание, което те са получили е проверено от H.С. Д-р Атавле.

2. Духовен ефект от спане с крака в южно изложение  

2.1 Увеличаване на активността на низходящите и тиряк честоти  

Има различни честоти по същество налични в атмосферата. Тяхното присъствие и поток преобладава в определени посоки. Когато тялото ни е приведено в съответствие с посоката на потока им, ние влизаме в тяхната област и се влияем повече, отколкото когато не сме в тяхната област. Сред тези честоти са два вида изтощителни или отрицателни честоти. Един вид на честоти са надолу течащи честоти, които отиват към региона на Ада (Патал), а другият вид са честоти, известни като честотите на тиряк. Тиряк буквално означава изкривен. Тъй като тези честоти са изкривени, причиняват дистрес. И двете честоти се движат в южна посока. От тук и южната посока се зарежда с тези отрицателни честоти.

Когато спим с краката в южно изложение, нашето тяло е най-изложено на дейността на низходящите честоти и честотите на тиряк. Това повишава активността на неосезаемите основни Раджа-Taмa частици вътре в тялото и извън него. Тази повишена активност на неосезаемия основен Раджа-Taмa компонент подпомага дейността на духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.). Следователно, ние сме изправени пред повишен риск да бъдем засегнати или обсебени от духове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.).

2.2  Повишен поток на вибрации от региона на смъртта и региона на Ада

Южната посока също се свързва с региона на смъртта (Ямалок), неосезаемите основни Раджа-Taмa честоти и дистрес. Когато спим с крака в южно изложение, вибрациите от региона на смъртта и региона на Ада се присъединяват заедно.

Поради това ние привличаме неосезами основни Раджа-Taмa честоти и духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.). Следователно, в резултат от комбинираният ефект от по-горе, когато спим с краката ни в южно изложение, ние можем да пострадаме от дистрес под формата на трудности при заспиване, кошмари, чувство на страх докато спим или да се събудим в страх.

3. В заключение

По този начин от гледна точка на това как да спим добре, е важно да се вземе под внимание посоката на нашето легло когато планираме разположението на къщата. Дори когато сме навьн на къмпинг или в хотел или в чужда къща, би било най-добре да се погрижим да не спим с краката ни в южно изложение.

В следващите статии от тази серия за това как да спим добре, ние ще разгледаме ефекта от спане с краката ни изправени в други посоки.