Най-добра посока за спане (Изток - Запад)

1. Въведение в спане с крака в западно изложение

В тази статия за това как да спим добре, ние проучаване ефекта от спане с крака в западно изложение. Това изследване за това как да спим добре е изцяло от духовна перспектива. Това ще ни помогне да вземем проучено решение за това как да спим добре от гледна точка на посоката на краката ни когато спим.

1.1 Духовно изследване за това как да спим добре – ефект при спане с крака в западно изложение

Търсачи на SSRF с напреднало шесто чувство или екстрасензорно възприятие (ESP)  са направили духовно изследване на съня в различни позиции. Те са се опитвали да разберат ефекта от спане с крака в Западно изложение, и най-добрата посока за спане. Боженственото знание, които те са получили за ефекта от спане с крака в Западно изложение и най-добрата посока за спане е проверено от H.С. Д-р Атавле.

2. Духовен ефект от спане с крака в западно изложение

2.1 Полза от честотите на Дейноста на Бога

Честотите на действие (крия лахари) на Бог са подредени в посока Изток-Запад. Тяхното движение в пространството е между тези две посоки. Чрез спане с крака в Западно изложение, ще получим по-висока полза от тези честоти на действие на Бога. Те ни дават сили да изпълняваме нашите действия.

2.2 Активиране на петте жизнени енергии в тялото

Поради трансфера на честотите на Действие в тялото, петте жизнени енергии разположени на ниво на пъпа са активирани. Тези пет жизнени енергии изхвърлят неосезаеми отделителни газове от организма чрез посредничеството на суб-жизнените енергии. Това помага при пречистване на жизненото тяло (прана-деха) и обвивката на жизненото енергийно тяло. Това прави лицето освежено.

2.3 Ползата от сатвик честотите

Призори сатвик честотите (отделно от споменатите по-горе) се предават от посока изток. Тези сатвик честоти от атмосферата влизат в нашето тяло лесно чрез Брахмарандхра (отвор над седмия Кундалини систем), когато спим с краката в западно изложение, като главата ни тогава е изправена към Изток. Отвора над седмата Кундалини чакра е Сахасрара чакра. Чрез поглъщане на  тези сатвик честоти ние също ставаме сатвик. По този начин ние започваме деня с по-висока сатвикта. Следователно, за да започнем деня с най-висока положителна нота, ние трябва да спим с крака в Западно изложение.

2.4 Движение на цикъла на тялото по часовниковата стрелка

Отделно от честотите на Действие на Бога и сатвик честотите на призори, приятни сапта-таранг (букв. седем пулсации) честоти идват от посока Изток. Когато спим с главата ни в посока Изток, ние извличаме максимална полза от честотите на седемте пулсации. Поради тяхното влияние, цикьла на нашето тялото се движи в посока на часовниковата стрелка, т.е. желаната посока. Като резултат, всички телесни функции са оптимизирани. Цикълът на тялото е най-неосезаема, нематериална система от всички груби и фини функции на тялото.

2.5 Освобождаване от съня свързан със Раджа-Taмa частици

Когато спим с крака в Западно изложение, като главата ни е в посока Изток, 10% повече от седемте пулсациони честоти се поглъщат от седемте Кундалини чакри. Тей като чакрите повлияни от седемте пулсациони честоти се движат по посока на часовниковата стрелка, лицето получава полза на духовно ниво. Следователно човек не изпитва дистрес от неосезаемите основни Раджа-Taмa частици, генерирани в тялото, поради спящото състояние. По този начин човек спи добре.

3. В заключение

От горното обяснение можем да видим че от гледна точка на това как да спим добре, посоката Изток-Запад с краката изправени в западно изложени е най-добрата посока за спане.