Zavisnosti u ekonomski razvijenim društvima

Iako su narkomanija i druge zavisnosti problem koji pogađa svaku naciju, izazovi sa kojima se suočavaju razvijena društva mogu biti prilično drugačiji od onih u zemljama u razvoju. Ljudi u razvijenim društvima se često susreću sa velikom količinom stresa zbog brzog tempa života. Ovo ih vrlo često vodi u konzumiranje alkohola, pušenje, uzimanje lekova na svoju ruku ili upuštanje u druge aktivnosti koje mogu voditi ka zavisnosti. Pored toga, viši prihodi u razvijenim zemljma omogućavaju ljudima lak pristup supstancama ili stvarima koje uzrokuju zavisnost. Upotreba droga i zavisnosti predstavljaju jedan od najvećih problema sa kojima se danas suočavaju razvijene zemlje.

Kad god u okruženju postoji visok stepen prepuštanja materijalnim zadovoljstvima, kao što je slučaj u razvijenim zemljama, negativne energije se mogu spojiti veoma lako i brzo sa osobom koja je zavisnik i ispuniti svoje žudnje.

Zbog takvog okruženja, kako nema jake svesti niti razmišljanja o zavisnosti, neke žene razvijaju ili nastavljaju sa zavisnostima poput pušenja cigareta ili alkoholizma i za vreme trudnoće. Tako negativna energija koja je prisutna u embrionu, pored toga što zadovoljava svoje žudnje tokom same trudnoće, takođe i potpuno vlada majkom kao i embrionom i uživa u ispunjavanju svojih žudnji kroz njihove živote. Sa druge strane, većina žena tokom trudnoće ipak nadilazi zavisnost velikom snagom svoje volje.

Ova snaga volje kod trudnica prikazana je u izveštaju samhsa.gov. Prema uporednim podacima 2004-2005 u SAD, količina cigareta popušenih tokom meseca bila je niža kod trudnica nego kod drugih žena između 26 i 44 godina (10,4 prema 28,8 procenata), a kod žena između 18 i 25 godina (26,4 prema 35,8 procenata). Međutim, kod žena između 15 i 17 godina, količina popušenih cigareta kod trudnica je bila viša nego kod onih koje nisu u drugom stanju (22,3 prema 18,5 procenata), iako razlika nije bila značajna. (Pogledajte: Samhsa.gov 2005)

2-SERB-Cigarettes-use-by-women

Kada žene tokom trudnoće nastave sa zavisničkim praksama pušenja, alkoholizma ili upotrebe droga, veća je verovatnoća da će to imati uticaja na njihove bebe i to na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou.

Zbog toga u bogatim društvima nailazimo na mnogo dece koja pokazuju zavisničko ponašanje poput pušenja cigareta ili naglašene seksualne želje u vrlo mladom dobu. Ovo takođe na prvom mestu izazivaju duhovi. Lišeni normalne adolescencije ovakvi pojedinci su izloženi opasnosti da postanu mentalno nestabilni, ili psihijatrijski pacijenti kasnije u životu. Negativne energije se prirodno ispoljavaju kroz fizičko telo ovih pacijenata i uništavaju harmoniju mnogih domova.

Izveštaj koji je dala samsha.gov pokazuje obrazac visokih stopa korišćenja cigareta u SAD počevši od mladog uzrasta od 12 godina.

3-SERB-Cigarettes-use-as-per-age

Komentar SSRF: Bogata društva su podložna ometanjima zbog svog bogatstva i mnogih aktivnosti razonode koje su im na raspolaganju. To često njihove stanovnike čini još više usmernim na sebe, dok traže zadovoljenje za svojih pet čula, um i intelekt. Takav stav vodi u zavisnosti prema različitim stvarima kao što su gledanje televizije, prekomerno jedenje, kockanje i zloupotreba supstanci.

Stvarna svrha života je da radimo sve naše aktivnosti tako da to vodi duhovnom rastu. Ako se zaglavimo u tome da samo zadovoljavamo naših pet čula, um i intelekt ne možemo da ih prevaziđemo što je neophodno za duhovni rast. Još važnije, stalni fokus na materijalna zadovoljstva povećava rizik od privlačenja negativnih energija koje koriste osobu da bi zadovoljile svoje sopstvene želje.