SERB_How-addictive-behaviour-is-caused-during-pregnancy-itself

70% mentalnih problema potiču iz perioda detinjstva ili adolescencije.

– Centar za zavisnosti i mentalno zdravlje, Kanada

1. Uvod u to kako se pravi uzrok zavisnosti javlja tokom trudnoće

U ovom članku objašnjavamo suptilni mehanizam zaposedanja duhom ili suptilnim telom preminulog pretka kao suštinski uzrok zavisnosti.

Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci pokazuje da gotovo svaka akcija duha da pripremi osobu za zavisnost, počinje u samoj materici. Manje je verovatno da će duh da počne da priprema osobu za zavisnost u adolescentskom periodu. Razlog za ovo je sledeći – kad je u formi embriona, osoba je najranjivija. Što je veći broj impresija o manama karaktera iz prethodnih života koje je duša u začetom embrionu imala, duhu/suptilnim telima preminulih predaka će biti lakše da ga ometaju.

Sledi detaljno objašnjenje suptilnog mehanizma zaposedanja u materici. 

2. Koraci u razvijanju zavisnosti izazvane suptilnim telima preminulih predaka tokom trudnoće

Korak 1: U većini slučajeva, suptilno telo preminulog pretka/duh ometa osobu još u materici dok je u stanju embriona. Čak i pre začeća, u trenutku samog seksualnog odnosa, suptilno telo preminulog pretka ulazi u telo majke kroz njenu vaginu i oblaže celu matericu crnom energijom.

1-SERB_pregnancy

Spermatozoid koji se spaja sa jajašcem je takođe prekriven crnom energijom. Ovaj uticaj se smanjuje sa porastom duhovnog nivoa, redovnom duhovnom praksom i molitvom, pre i ako je moguće čak i tokom odnosa. Molitva može biti:

  • O Bože, ako današnji kontakt treba da  kulminira začećem, molim te zaštiti plod od svih uticaja duhova. Neka začeće bude satvik (ispunjeno čistotom tj. satva komponentom)

  • Čak i ako se propusti prilika za molitvu pre i za vreme začeća i trudnoća već postoji, roditelji i dalje mogu da izgovaraju sledeću molitvu:

  • O Bože, blagoslovi bebu impresijom pojanja dok je u samoj materici.

  • Majka može spojiti prste u nijas (tehnika duhovnog isceljivanja kada se svih pet prstiju spoje i usmere na odredjeno mesto ili čakru) upirući na svoj pupak, ili raširiti dlan na svoj stomak i povremeno pojati uz navedenu molitvu. Ovo može da se nastavi tokom cele trudnoće. Ona može da se moli i na sledeći način:
  • O Bože, blagoslovi bebu zaštitnim omotačem Tvoje Božanske energije.

  • O Bože, neka beba udiše Božansku svesnost (Čaitanija) kad suptilno diše u meni.

2-SERB_pregnancy

Korak 2: Zatim suptilno telo preminulog pretka / duh nastavlja da širi mrežu svoje crne energije po celoj materici. Na taj način, embrion je zarobljen čak i pre nego što poraste.

3-SERB_pregnancy

Korak 3: Za vreme rasta embriona, suptilno telo preminulog pretka/duha utiče tokom razvoja suptilnih centara mentalnog omotača i stavlja seme snažnih misli o zavisnosti. Tako embrion raste zajedno sa mislima o zavisnosti.

4-SERB_pregnancy

Pogledajte  ‘Od čega se sastojimo’

Korak 4: Zatim suptilno telo preminulog pretka / duh ometa moždane ćelije embriona i čini ga pogodnim za usvajanje misli o zavisnosti.

5-SERB_pregnancy

Korak 5: Kako embrion raste dalje, suptilno telo preminulog pretka / duh se stapa se telom embriona i potpuno ga zaposeda. Rezultat je, kako je ranije u članku pomenuto, da neka deca razvijaju zavisnosti već u tinejdžerskom uzrastu.

6-SERB_pregnancy

Samo zato što je suptilno telo preminulog pretka odabralo određeni embrion ne znači da treba da čeka 15-20 godina da osoba odraste da bi mogao da zadovolji svoje žudnje. U međuvremenu, može zaposesti nekog drugog od potomaka i tako zadovoljavati želju za nekom materijom ili supstancom. Ono što suptilno telo preminulog pretka radi zaposedajući embrion i stvarajući centar crne energije za zavisnost je slično kao što bogataš kupuje stanove, vikendice ili vile u raznim mestima širom sveta. On možda neće otići u neki stan godinama. Međutim, posedovanje tog stana mu omogućava da lako uđe jer je stan spreman za ulazak ako nekad poželi da ga koristi.

Razlog zašto se zavisnost kod nekih ljudi javlja ranije nego kod drugih je to što duh čeka povoljno vreme da aktivira zavisnost. Ovo će zavisiti od brojnih faktora koji povećavaju ranjivost neke osobe. Ovi faktori uključuju:

  • Smanjenje zasluga

  • Loš vremenski period u odnosu na sudbinu

  • Smanjenje snage volje zbog psiholoških problema kao što su teške životne situacije, napetosti, depresije, itd.

3. Razvijanje zavisnosti tokom trudnoće ili kasnije zbog zaposednutosti negativnim energijama

Ponekad, ljudi koji nemaju jaku volju postaju mete negativnih energija tokom odrastanja.

Posle ulaska u njihova tela, duhovi povećavaju želju osoba za određenim materijama i tako ih prave zavisnicima. Ipak, većina zavisnika (tj. 70% njih) je ometana mislima o zavisnosti još dok su bili u materici.

Tokom životnog veka, osoba koja je bila zaposednuta i bila zavisnik od neke supstance ili stvari,  može da počne da voli tu supstancu ili bar da u njoj nalazi utehu. Kada ta osoba umre, može da se dogodi da joj nedostaje zadovoljstvo te zavisnosti.

Posle smrti, ova osoba postaje duh i ulazi u telo sledeće žene iz te generacije da bi zadovoljila svoju zavisnost. Ova namera da naudi drugoj osobi čini tu osobu duhom i ona ostaje zarobljena u raznim ciklusima svoje zavisnosti tokom mnogih životnih doba svojih sledećih potomaka. Ovaj ciklus se prenosi sa generacije na generaciju.

Obratite pažnju na članak o tome, “Šta su negativne energije i kako osoba postaje duh?”.