Koja je definicija zavisnosti prema Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF)?

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) definiše zavisnost onako kako je definisana u Dijagnostičkom i statističkom priručniku mentalnih poremećaja – IV (DSM-IV). Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih poremećaja (DSM), koji je objavila Američka psihijatrijska asocijacija (American Psychiatric Association), je priručnik koji se najčešće koristi u dijagnostikovanju mentalnih poremećaja u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo dobili kopiju definicije od havajskog Ministarstva zdravlja (Hawaii Departnent of Health).

Dijagnostički i statistički priručnik – IV (DSM-IV) opisuje zavisnost kao obrazac neprilagođene upotrebe neke supstance koja vodi do medicinski značajnih oštećenja ili neprijatnosti koje se ispoljavaju na tri (ili više) navedenih načina, i događaju se neprekidno u periodu od 12 meseci:

 • Supstance se uzimaju u većim količinama, ili u periodu dužem nego što je planirano.
 • Prisutan je dugotrajan nagon, ili neuspešni pokušaji da se prekine ili kontroliše uzimanje supstanci.
 • Mnogo vremena provedeno u aktivnostima neophodnim za nabavljanje supstance (npr. posete mnogim doktorima, ili prelaženje velikih razdaljina), uzimanje supstance (npr. prekomerno pušenje) ili za oporavljanje od dejstva supstance.
 • Odustajanje ili smanjenje broja važnih društvenih, profesionalnih ili rekreativnih aktivnosti zbog zloupotrebe supstance.
 • Neprekidna zloupotreba supstance uprkos znanju o trajnim i periodičnim psihološkim i fizičkim problemima koje prouzrokuje, ili pogoršava upotreba supstance.
 • Tolerancija se definiše kao:
  • Potreba za primetnim povećanjem količine supstance da bi se postigla intoksikacija ili željeni efekat, ili
  • Primetno oslabljen učinak pri kontinuiranoj upotrebi iste količine.
 • Odvikavanje se ispoljava kao:
  • Karakterističan sindrom odvikavanja od supstance,
  • Uzimanje iste supstance (ili supstance sa sličnim dejstvom) da bi se olakšali ili izbegli simptomi koji nastaju posle odvikavanja od uzimanja droge.

Važno je napomenuti da se zavisnosti ne odnose samo na tradicionalne supstance kao što su konzumiranje alkohola, pušenje i droge. Osoba može biti zavisna I od različitih drugih stvari kao što su hrana, čokolada, seks, video igrice i kockanje. U svim zavisnostima je narušena sposobnost osobe da obavlja duhovnu praksu.