Zavisnosti-problem rasprostranjen sirom sveta

 

Zavisnosti su fenomen rasprostranjen širom sveta koji nepovoljno utiče na živote miliona ljudi nezavisno od geografskih granica i kulture. Na ličnom nivou, ljudski životi su uništeni zavisnostima i njihovi najbliži takođe pate zbog negativnih uticaja zavisnosti na njih. Usprkos naporima koje ulažu vlade država i ustanove za rehabilitaciju, bolesti zavisnosti iscrpljuju društvo i nacije, tako što smanjuju njihovu efikasnost i opterećuju ih dodatnim troškovima. Evo nekoliko alarmantnih statističkih podataka koji pokazuju uticaj koji imaju zavisnosti:

  • Prema podacima koje daje Forbes.com 5 najskupljih zavisnosti za Sjedinjene Američke Države prema procenama godišnjih troškova lečenja i gubitka produktivnosti su alkohol ($166 milijardi), pušenje ($157 milijardi), droga ($110 milijardi), prekomerno jelo ($107 milijardi) i kockanje ($40 milijardi).

Plot

  • U 2012. godini, istraživanje je pokazalo da je 23.9 miliona Amerikanaca starih 12 ili više godina u trenutku istraživanja (ili tokom proteklog meseca) koristilo droge. Ovaj broj predstavlja 9.2 procenta ukupne populacije pomenute starosti. Korišćenje droga uključilo je upotrebu marihuane/hašiša, kokaina (uključujući krek), heroina, halucinogena, inhalanate ili psihoterapeutskih lekova (lekovi protiv bolova, lekovi za smirenje, stimulansi i sedativi) koji se propisuju na recept, a u ovom slučaju koriste za nemedicinske namene. (Pogledati: Samsha.gov.2012)
  • Alkohol je faktor u jednoj trećini seksualnih krivičnih dela, kod svake treće provalne krađe (33%) i kod polovine slučajeva uličnog kriminala u Velikoj Britaniji, (Drinkaware.co.uk 2013)
  • Zloupotreba duvana, alkohola i droga košta Sjedinjene Američke Države preko 600 milijardi dolara godišnje kroz troškove koji se odnose na kriminal, izgubljenu radnu produktivnost i zdravstvenu zaštitu. (Drugabuse,gov,2013)
  • Jedan od osam smrtnih slučajeva Australijanaca mlađih od 25 godina je povezan sa konzumiranjem alkohola (Australijski nacionalni savet za droge-Australian National Council on Drugs (ANCD), 2013)

Ovo su samo neke od zastrašujućih statistika koje se ogledaju u svetskim nacijama i pokazuju smrtonosni uticaj zloupotrebe suptanci i zavisnosti na ličnom, porodičnom i društvenom nivou. Uz statistike date u prethodnom tekstu, nije čudno što vlade širom sveta udruženo troše milijarde dolara da zaustave pretnju koju predstavljaju zavisnosti.

Stopa uspeha u borbi sa zavisnostima je i kroz istoriju bila niska:

  • U izvještaju koji je dala samhsa.gov, na uzorku od 937.499 pacijenata otpuštenih sa lečenja zbog zloupotebe supstanci 2003.godine, u 26 država u SAD, samo 41% je završilo lečenje.(Pogledati:Office of applied studies, US Department of health)
  • “Caron Fondacija, jedna od najstarijih i najvećih američkih centara za lečenje zavisnosti, je 2003.godine objavila izveštaj istraživanja “Povratak bolesti i oporavak: Strategije ponašanja za promenu”, koji kaže da je ponovno uzimanje supstanci posle lečenja zavisnosti od droga i alkohola uobičajeno, predvidivo i može da se spreči. Povratak bolesti zavisnosti kreće se od 50 posto za ponovo uzimanje teških droga i 90 posto za kraće periode ponovnog uzimanja droge.
  • Članak objavljen u Američkom žurnalu za kliničku hipnozu (Potter Greg, Jul 2004) pokazuje bolje rezultate hipnoze kao pristupa lečenju zavisnosti.

Komentar SSRF: Svrha života je da ispunimo svoju sudbinu (karmu) i da duhovno rastemo da bismo spoznali Boga. Ljudi koji su zavisnici traće svoje vreme, novac i energiju tako što nastavljaju sa zavisnošću što ih odvlači od stvarne svrhe života. Tako i porodice i društvo bivaju uvučeni u bitku sa ovim problemom i prisiljeni su da učestvuju u ovoj teškoj situaciji. Kada bi društvo uložilo jednaki trud u duhovni rast, svet bi bio mnogo drugačiji nego što je danas.