SERB-flies-in-PP-room-landing

1. Uvod

Svi smo imali prilike da čujemo dosadno zujanje muva oko kuće i da iskusimo neprijatnosti koje može da napravi kućna muva, posebno kada je u pitanju hrana koju smo ostavili otkrivenu. Poznato je da kućne muve mogu da budu prenosioci raznih ozbiljnih mikroorganizama koji su uzročnici smrtonosnih bolesti kao što su tifus, dizenterija i kolera. Kućne muve su prenosioci preko 100 patogena. Ono što nije toliko poznato je da su kućne muve i drugi insekti kao što su žohari i slične bube, duhovno nečisti i emituju duhovno nečiste vibracije.

2. Negativne energije mogu da koriste insekte

Negativne energije iz duhovne dimenzije mogu ponekad da koriste ove insekte da ljudima prave razna ometanja i da povećavaju duhovno zagađenje u okruženju. Tokom našeg istraživanja smo naišli na farmu koja je bila predmet ometanja negativnih energija.


Primer ovih suptilnih ometanja je bio što je kuća godinu za godinom tokom sezone monsuna bila pod invazijom rojeva insekata. Vrlo blizu kuće je otkriveno i gnezdo paukova i izlazak horde pauka iz gnezda je bio prilično neobičan fenomen. Samu kuću su napali rojevi insekata. Na slici možete da vidite ogroman broj insekta koji su bili svuda po kući primoravši stanare da napuste prostor u kome više nije bilo moguće da se živi. Sve ovo je trajalo dok nisu primenjene mere dezinsekcije.

21

Primećeno je da su se insekti posebno okupljali na predmetima koji su po prirodi duhovno čisti. Na primer, najviše ih je bilo na slikama Božanstava i na trakama sa imenima Božanstava. Gledajući u ove fotografije mogle su se osetiti negativne vibracije koje se iz njih emituju, jer su insekti po prirodi duhovno nečisti.

3. Fenomen uginuća muva u sobi Njegove Svetosti Dr. Atavlea i u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci

Danas se koriste razni mere za kontrolu insekata. Međutim, tokom našeg istraživanja smo otkrili fenomen koji razotkriva nova moguća prirodna sredstva koja bi delovala na ove štetočine. Soba Njegove Svetosti Dr. Atavlea, koji je Svetac najvišeg reda, ima veoma visoki nivo duhovne čistote. U Njegovoj sobi koja se nalazi u SSRF centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci u Ramnatiju u Goi, Indija, su se prvo pojavili mnogi Božanski fenomeni kao što su Božanske čestice, Božanski parfem i Božanski zvuci.

3

Primetili smo da kada muva slučajno uđe u sobu Njegove Svetosti Dr. Atavlea, vrlo brzo postaje dezorijentisana, prestaje da leti i usporeno se kreće po podu. Pre ili kasnije postaje sve nemoćnija kao da je drogirana. Čak i ako se dodiruje, muva ne reaguje.

4

Posle nekoliko sati muva se prevrne i ugine. Životni vek obične muve je između 15 do 30 dana u zavisnosti od temperature i životnih uslova. Međutim, posle ulaska u sobu Njegove Svetosti Dr. Atavlea, muva za 15 do 20 minuta postaje vrlo troma i postepeno više ne može uopšte da se pomera. Za otprilike dva sata posle ulaska u sobu, muva ugine.

5

Ovo je slika nekih insekata koji su uginuli u veoma kratkom periodu posle ulaska u sobu Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Primetili smo da se isti fenomen dešava i u drugim sobama Centra za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, kao na primer u hramu ašrama.

4. Otvaranje puta novim istraživanjima usmerenim na prevenciju bolesti?

Ovo jednostavno zapažanje otvara nove mogućnosti i vidove zdravstvene zaštite koje bi vladama mogli da uštede milione dolara koji se ulažu u prevenciju raznih bolesti. Uzimajući u obzir da muve mogu biti prenosioci na stotine i više patogena, pitamo se da li isti efekat koji smo primetili kod muva u duhovno čistom okruženju može uticati i na patogene koje muve prenose.

Želeli bismo da sa našim čitaocima podelimo još neke primere i objašnjenja ovog fenomena iz ugla duhovne nauke.

1. Putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci smo otkrili da duhovno nečiste vrste kao što su muve i insekti ne mogu da žive u duhovno čistim okruženjima, kao što je soba Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Kada redovno praktikujemo Duhovnost, povećavamo našu duhovnu čistotu i duhovnu čistotu u neposrednom okruženju. To deluje kao prirodno sredstvo protiv klica i insekata koji su duhovno nečisti.

2. Zaintrigiralo nas je i naučno objašnjenje (doduše nekoliko decenija staro) o reci Gang koja je najznačajnija i najpoštovanija reka u Indiji. Njena voda se smatra Svetom i duhovno čistom. Dr. F.C. Harison sa Mekgil univerziteta u Kanadi tvrdi: “Neobična činjenica, koja nikada nije zadovoljavajuće objašnjena, je brza smrt vibria kolere u vodi reke Gang, u okviru 3-5 sati.“ Drugi poznati francuski lekar Dr Feliks Deherel je imao slična zapažanja.

3. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci koje je sproveo SSRF na reci Gang pokazuje da čak i u 2014. godini, uprkos visokom nivou fizičkog zagađenja, voda reke Gang i dalje sadrži vanvremenske nivoe satvikte i duhovne čistote. Fizičko zagađenje minimalno utiče na duhovnu čistotu Gange. Ovo možemo bolje razumeti uz pomoć sledeće analogije. Fizičko telo Sveca će čak, iako je prljavo ili bolesno, imati minimalni uticaj na Božansku svesnost koja se iz Njega ili Nje emituje. To je zato što je duhovni nivo ili duhovna čistota osobe nezavisna od stanja fizičkog tela ili njegovog izgleda.

4. Kad smo poprskali insekte na farmi Svetom vodom, primetili smo da se razilaze. Takođe, kada smo na paukovo gnezdo dunuli malu količinu Svetog pepela, odmah su počeli da se razilaze. Ipak, tek kada je u prostoru urađen specifični obred koji je zasnovan na Rigvedi, 2014. godine je po prvi put prekinuta najezda insekata koji se ponavljao mnogo godina.

5. Drugi stanar se žalio na težak slučaj najezde buba koje su mu se pojavile u krevetu na koje nije delovalo devet ponovljenih prskanja protiv buba. Problem se smanjio kada su stanari tog prostora počeli da izgovaraju pojalicu Šri Gurudeva Data, kada su stavili tračice sa Imenom Božanstva na svoje zidove, izduvali Sveti pepeo i palili mirišljave štapiće.

6

Sa druge strane, leptiri (iako spadaju u insekte) se ponašaju drugačije u prostoru Centra za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci. Umesto da umiru, oni razigrano sede na tragaocima koji borave u Centru. Putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci smo otkrili da su leptiri satvik ili duhovno čisti insekti. Kako slično privlači slično, leptire koji su duhovno čistiji od drugih insekata, privlači duhovna čistota Centra za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci. Kada je jedan leptir ušao u sobu Njegove Svetosti Dr. Atavlea i seo na Njegove prste, krila su mu postala fluorescentna.

Da li sva ova zapažanja o tome kako mikroorganizmi i insekti spontano umiru mogu biti povezana? I ako je tako, šta to znači za prevenciju bolesti?

Apel

SSRF poziva naučnike da nam pomognu da detaljnije proučimo ovaj fenomen. Pozivamo naučnike i istraživače da nas kontaktiraju preko log in opcije slanjem svog komentara. Ovaj članak je deo serije članaka koji se odnose na Centar za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci i Ramnati ašram – zgradu koja je izvan 7 svetskih čuda. To je mesto na kome se pojavljuje na stotine duhovnih fenomena, i pozitivnih i negativnih – sve ispod jednog krova.