Spontana materijalizacija Božanskog parfema

Rezime fenomena: Mirišljava tečnost se spontano pojavila u posudi koja je stajala u sobi Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Primećeno je da ima sposobnost duhovnog isceljivanja, posebno kod tragalaca koji su pod uticajem negativnih energija. Analiza naprednim šestim čulom pokazala je da Božanski parfem nije sa Zemlje, već je kombinacija mirisa prisutnih u višim, suptilnim regionima Univerzuma. Analiza vibracija dobijenih upotrebom Biofidbek uređaja je takođe potvrdila čitanja šestim čulom tj. da je Božanski parfem veoma pozitivan.

1. Osnovne informacije o spontanoj materijalizaciji mirišljavog parfema

U avgustu 2007. godine dogodio se jedinstven duhovni fenomen u SSRF duhovnom istraživačkom centru u Goi, Indija. Mirišljavi parfem spontano se pojavio u praznoj bronzanoj posudi. Bronzana posuda je 2004.godine korišćena za držanje ulja koje se upotrebljavalo za masažu stopala Njegove Svetosti Dr Atavlea. U to vreme primećeno je da sličan miris dolazi i od ulja, što nije svojstveno ulju za masažu.

Svrha materijalizacije parfema je da pruži snagu tragaocima u nepovoljnim vremenima koja dolaze. Miris koji potiče iz parfema je jedinstven i primećeno je da se duhovno isceljivanje desi kada se udahne. Ispod su dve fotografije snimljene prilikom eksperimenta duhovnog isceljivanja Božanskim mirisom. Tkanina koja je korišćena za brisanje bronzane posude takođe je poprimila miris. Tragaoci koji su imali ometanja od negativnih energija, bili su izloženi toj tkanini stavljenoj u staklenu teglu. Negativna energija kojom su bili zaposednuti se ispoljila i viđen je pokušaj borbe sa mirisom. Tokom eksperimenta primetili smo da se snaga negativne energije (koja se ispoljila kroz tragaoce) značajno smanjila zbog isceliteljske moći Božanskog mirisa.

U početku,dok negativna energija u tragateljki još pokušava da se bori sa Božanskim mirisom

Negativna energija u tragateljki ne može da toleriše pozitivne vibracije Božanskog mirisa

Proces formiranja mirišljavog parfema

Kroz duhovno istraživanje otkrili smo da je proces stvaranja parfema počeo 2005. godine ali njegova materijalizacija nije bila gotova do avgusta 2007. Kada je mirišljavi vazduh u sobi Njegove Svetosti Dr. Atavlea došao u kontakt sa elementom Apsolutne kosmičke Vode, počela je da se prikazuje neka materija bez ukusa. U avgustu 2007. kada je došla u dodir sa Apsolutnim elementom Zemlje materijalizovala se odjednom kao parfem u bronzanoj posudi sa jedinstvenim Božanskim mirisom. Razlog za to je taj što je za bilo koju materijalizaciju potrebna pomoć Apsolutnog elementa Zemlje.

Božanski miris se zapravo sastoji od kombinacije atmosfera prisutnih u različitim pozitivnim suptilnim regionima Univerzuma. Ova tabela daje pregled sastava Božanskog parfema u odnosu na sastav iz svakog regiona suptilnog Univerzuma.

Region

Nivo pozitivnog suptilnog regiona Univerzuma

Udeo (%)

Raj

treći

20

Mahalok

četvrti

20

Đanalok

peti

20

Tapolok

šesti

20

Kombinacija Božanske svesnosti

i Božanske energije Univerzuma

20

UKUPNO

100

U sledećoj tabeli prikazana je razlika između veštačkog parfema i Božanskog parfema u odnosu na Apsolutne kosmičke elemente.

Božanski parfem udeo (%)

Veštački parfem udeo(%)

1. Princip apsolutne Zemlje

10

30

2. Princip apsolutne Vode

30

50

3. Princip apsolutnog Vatre

20

10

4. Princip apsolutnog Vazduha

20

8

5. Princip apsolutnog Etra

20

2

UKUPNO

100

100

Iz prethodne tabele vidimo zašto su dobijena iskustva višeg nivoa isceljivanja kroz Božanski miris. U poređenju sa veštačkim parfemima, ovaj Božanski parfem ima veći udeo viših nivoa Apsolutnih kosmičkih principa, kao što je Princip apsolutnog Etra, Princip apsolutnog Vazduha i Princip apsolutne Vatre. Kao rezultat, iako je ovaj parfem napravljen pretežno od Principa apsolutne Vode, osoba može da ima različita duhovna iskustva na nivou Vatre, Vazduha ili Etra.

2. Hemijska analiza

Analizom hemijskog sastava u laboratoriji, dobijeni su rezultati da je Božanski parfem tečnost koja sadrži visok procenat ugljenika (76%) i kiseonika (23%). Nije bilo moguće nastaviti testiranje za utvrđivanje procenta vodonika zato što nije bilo dovoljno tečnosti da se to uradi.

3 Analiza pomoću biofidbek uređaja

Ako neko ima natprosečnu sposobnost opažanja šestim čulom, lako može da sagleda duhovno čistu prirodu parfema i pozitivne vibracije koje emituje. Neki biofidbek uređaji kao što su RFI (rezonantno polje slikanja) i PIP (Polikontrastna interferentna fotografija – vrsta opreme za bio snimanje) su u stanju da prikupe vibracije oko objekta i prikažu ih u vizuelnom formatu. Ovo daje priliku prosečnim osobama da vizuelno vide auru ili energetsko polje objekta.

Za više informacija o PIP uređaju kliknite ovde.

1. RFI analiza parfema Božanskog mirisa:

Merenje:

Čitanje

Šta to znači

Okruženje pre stavljanja parfema Božanskog mirisa

121 MHz

Njegova odgovarajuća boja na RFI grafikonu je narandžasta i označava pritisak i negativnost u okruženju
Okruženje posle stavljanja parfema Božanskog mirisa

137 MHz

Boja je žuta i označava pozitivne vibracije. To znači da je parfem uništio negativne i stvorio pozitivne vibracije u okolini

2. PIP analiza parfema Božanskog mirisa

Kasnije smo ispitali Božanski mirišljavi parfem iz bronzane posude pomoću PIP biofidbek uređaja

Pre: Prvo smo sproveli osnovno čitanje okruženja. Ljubičasta boja označava određenu količinu stresa. Kao što možete videti ima malo žute (koja označava pozitivno) u centru slike i okružena je ljubičastim.

2-SERB-PIP_attar-before

Posle: Onda smo spustili posudu koja je sadržala parfem zajedno sa staklenim sudom u koji je bila stavljena. Žuti prstenovi koji su se širili iz parfema uklonili su negativne vibracije ljubičaste boje i oko suda se formirala žuta aura.

3-SERB-PIP_attar-after

PIP metodom snimanja biopolja, takođe se pokazuju veoma pozitivne promene u okruženju izazvane parfemom. Nebo plava boja viđena na slici (gde je držan sud sa parfemom) je povezana sa visokim duhovnim nivoom. Slično tome, staklena tegla koja sadrži posudu od parfema je takođe postala zelena. U PIP metodi zelena simbolizuje duhovnu energiju povezanu sa duhovnim isceljivanjem. Jasno je iz prethodno navedenih zapažanja da je parfem koji je nastao spontano u bronzanoj posudi koju je upotrebljavao Njegova Svetost Dr. Atavle, sadrži univerzalne vibracije visokog nivoa i da je duhovno koristan. Prethodni snimak i analize su urađeni zahvaljujući pomoći gospodina Santoš Đošija (Univerzalni energetski istraživač, Mumbaj, Indija).

SSRF poziva naučnike i stručnjake da nam se pridruže u proučavanju raznih neobjašnjenih pojava u istraživačkom centru SSRF-a u Goi, Indija.