Spontane promene kod ljudi i objekata zbog negativne energije

1. Uvod u ispoljavanja i materijalizaciju negativne duhovne energije

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci od 2000. godine dokumentuje i sakuplja mnoge i različite načine na koje negativne duhovne energije mogu da transformišu i ljude i objekte. Prema duhovnom principu da je „suptilno moćnije od fizičkog“, istraživali smo zašto negativne energije troše značajne količine energije na fizičko transformisanje objekata kada bi mnogo lakše svoju energiju upotrebile na suptilnom nivou.

2. Zašto se kod duhovno pozitivnih ljudi i objekata događaju negativne promene?

Kao što smo naučili iz naše galerije predmeta koji su se spontano promenili zbog materijalizovanja pozitivne energije, i to predmeti koje su koristili Sveci, njihove stvari ili fotografije Svetaca koje su bile u vlasništvu tragalaca, sadrže i emituju velike količine pozitivnosti. Oni stalno emituju vibracije satvikte, Božanske svesnosti (Čaitanije) i Blaženstva, i to u velikim količinama. Takve vibracije pročišćavaju okruženje i zbog toga su veoma blagotvorne za društvo (samašti). Zbog pozitivnosti koju emituju ovi predmeti, uklanja se crni omotač oko tragalaca i kao rezultat, oni su motivisani za obavljanje duhovne prakse. Zato su ovi satvik objekti neprocenjivi iz duhovnog ugla i zbog toga negativne energije pokušavaju da ih ometaju i unište.

3. Kako se javljaju negativne promene i koja je duhovna perspektiva njihovih efekata

Negativne energije koriste svoje natprirodne moći (sidis), akumuliranu crnu energiju i suptilne naprave (jantre) da unište ili deformišu ove predmete. Svrha im je da ometaju tragaoca putem ovih pogođenih predmeta i da zagade okruženje.

Na fizičkom nivou se ova ometanja ispoljavaju u obliku rupa, ogrebotina, tragova ugriza, mrlja, deformacija itd. Tragalac koji je meta ovih ometanja može biti pogođen njihovim dejstvom i doživeti mnogo ometanja na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou. Kako razumemo iz osnovnog duhovnog principa da je „suptilno snažnije nego fizičko“, suptilni efekat ovih ometanja ima mnogo veće razmere u odnosu na fizički efekat.

4. Duhovna perspektiva o tome da se negativne promene pogoršavaju

Ponekad objekat koji je bio ometan pokazuje znakove daljeg deformisanja. Na primer, fotografija koja je imala nekoliko fleka sada ima više fleka ili je postala potpuno izobličena. Ovaj proces je veoma intrigantan i tera nas da se pitamo koji su razlozi za to.

Važno je napomenuti da negativne energije akumuliraju više crne energije kada kontinuirano ometaju objekat. To je pokazatelj žestoke borbe između pozitiva i negativa koja se ispoljava u obliku daljeg deformisanja objekta. Daljim uništavanjem objekta negativne energije pokušavaju da pokažu da su one superiornije od pozitivnih i to je znak njihovog naduvanog ega.

Glavna svrha daljeg deformisanja predmeta je da se stvore sumnje u umovima tragalaca ili poklonika o njihovom Svecu ili Božanstvu i da im se sugeriše da im nedostaje snaga. Snažne negativne energije pokušavaju da dokažu da su one superiorne i da imaju više snage nego Božanstva i Sveci.

To je i trud negativnih energija da zaustave Božansku svesnost i pozitivnost koju ovi objekti i fotografije emituju i da ih konačno sasvim blokiraju.

5. Iskustvo napada negativne energije

SSRF sprovodi obimna istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci o takvim pogođenim predmetima i čuva ih za dalja proučavanja kao što možete i videti u našoj galeriji predmeta koji se spontano menjaju zbog ometanja negativne energije.

Pre nego što pogledate galeriju, da biste imali dublje razumevanje za suptilnu dimenziju i razmere ovih ometanja, preporučujemo vam da pročitate članak „Testirajte svoje šesto čulo“.

Nakon što pogledate našu galeriju, ako imate nekih iskustava koja su vredna pomena ili ste i sami naišli na deformisanu sliku Sveca ili Božanstva, ili ako biste želeli da naučite šta da radite ako primetite takve pojave, slobodno nas kontaktirajte putem funkcije „Postavite pitanje“ na dnu ove strane. Možete da dobijete i više saveta o merama duhovnog isceljivanja koje se mogu primeniti i šta treba raditi sa stvarima koje su pogođene uticajem negativne energije.

6. Pogledajte galeriju

SERB_Gallery