Uroci ili ‘urokljive oči’ – šta znači biti ‘ureknut’?

Kada osoba koja ima jaku moć volje dobije negativne misli o nekoj osobi, životinji ili predmetu, ili konstantno oseća zavist zbog uspeha neke osobe, onda te negativne misli stvaraju negativne vibracije. Ove negativne misli tada pojačavaju duhovi i tako nepovoljno utiču na pojedinca ka kome su ove misli usmerene. Čak i ako duhovno prosečna osoba učestalo dobija jake misli o tome da naudi nekome, one deluju kao laserski snop jer je sva njegova energija koncentrisana na te misli.

Prema duhovnoj nauci ‘reč, dodir, oblik, ukus, miris i energije koje su vezane za njih koegzistiraju’. Prema ovom pravilu, energija volje u zavidnoj osobi se usmerava ka osobi prema kojoj ona oseća zavist. Kad su te misli negativne, negativna energija vezana za njih se takođe emituje na tu osobu i napada odabranu stvar, organ, ili osobu. Na primer, ako osoba dobije zavidne misli o ogrlici, one mogu nepovoljno da deluju ili na ogrlicu izazivajući njeno slamanje, ili na deo tela za koji je privezana, tj. osoba može da oseti tegobe u grlu.