Pogrešna shvatanja nečije Svetosti

Nekoliko pogrešnih shvatanja o Svecima:

 1. Dobra ili religiozna osoba ili osoba koja može da izvodi čuda je Svetac

  Sveca određuje samo njegov duhovni nivo. Zavisno od duhovnog puta osobe, kriterijum za duhovni nivo Sveca može da se razlikuje. Isto tako, ljudi iz raznih razloga mogu da izvode čuda. Najčešći razlog je da imaju takav poriv usled vrste duhovne prakse obavljane u prethodnim životima. Nepromišljeno pokazivanje duhovnih moći generalno dovodi do pada duhovnog nivoa osobe.

 2. Osoba mora da bude mrtva da bi postala Svetac

  Osoba ne mora da umre da bi postala Svetac. Odgovarajućom duhovnom praksom koja se radi pod vođstvom autoriteta u Duhovnosti koji je dostigao nivo Gurua (učitelj Duhovnosti koji je iznad 70% duhovnog nivoa), osoba može da dostigne duhovni nivo od 70% u jednom životu.

 3. Svetost je ograničena na nekoliko odabranih pojedinaca

  Svetost tj. dostizanje duhovnog nivoa od 70% nije duhovno stanje koje je namenjeno samo nekim pojedincima, niti znači da je toj osobi prema rođenju dodeljeno da bude Svetac. Bilo koja osoba sa iskrenom željom da dostigne Svetost ima iste šanse da to postane kroz uporno obavljanje duhovne prakse progresivno viših nivoa. Pod vođstvom Gurua, svi mi možemo da se spojimo sa principom duše, koja je naša prava priroda.

 4. Svetac mora da pripada određenoj religiji

  Perspektiva Sveca je univerzalna i nije vezana ni za jednu religiju, ili sektu, štaviše, Svetac ne mora da pripada određenoj religiji. On može da se rodi u određenoj religiji, ali Svetost može da dostigne kroz duhovnu praksu. Na tom nivou On ide izvan religija i može da vidi Boga (dušu) u svakom ljudskom biću i vidi da postoji onoliko puteva ka Bogu koliko i ljudi.