Analiza slučaja – spontano pojavljivanje uljanih mrlja na slici Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu imati svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.
Napomena: Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovi fenomeni ispituju posebno u SSRF-u molimo vas da pročitate – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

1-serb-Ram-Honap

Gospodin Ram Honap je započeo duhovnu praksu 2000. godine. Cela njegova porodica, otac, majka i sestra, takođe praktikuju Duhovnost pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea. Na samom početku njegove duhovne prakse, SSRF odeljenje za znanje o duhovnoj dimenziji je utvrdilo da Ram pati od ometanja negativnih energija. Sa redovnijim obavljanjem duhovne prakse i prihvatanjem sve više i više satseve (kao što je postavljanje štandova sa knjigama, distribucija časopisa o Duhovnosti itd.) primetio je da se ometanja povećavaju. To je uključivalo sledeće probleme:

  • Uopšte nije mogao da uči
  • Sve vreme je bio pospan, nije imao energije da podigne ruke, satima je ležao na krevetu i nije mogao da se pomeri.
  • Um mu je postajao prazan i nije mogao da se seti ničega što je pročitao.
  • Ovakva ometanja su se nastavila uprkos tome što je duhovnu praksu osnažio primenom duhovnih mera kao što su paljenje mirišljavih štapića, duvanje Svetog pepela itd. U svojoj sobi je osećao stalan suptilni pritisak.
Negativne energije: U Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnom znanju koristimo pojam “negativne energije” kao zajedničko ime za sve vrste entiteta iz duhovne dimenzije koji imaju nameru da neposredno nanose stetu ljudima, od “običnog duha”, pa sve do “mantrika” (snažnijih negativnih energija). Ako je duhovna snaga “običnog duha” između 1 i 10 jedinica, snaga “mantrika” (snažnije negativne energije) se kreće od milion, pa pa do beskonačno mnogo jedinica.

Gospodin Čanda Diksit, poklonik Njegove Svetlosti Baktarađa Maharađa je 2003. godine došao da poseti Ramovu porodicu. Njegova žena, gđa Šubangi Diksit je Ramu poklonila sliku (već uramljenu) Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa koji drži štap. Ram je bio oduševljen slikom. Postavio ju je na svoj radni sto i stalno se molio Babi (Ime kojim su tragaoci zvali Njegovu Svetost Baktarađa Maharađa) za svoje duhovno isceljenje. Ramova pažnja je tokom molitve ili gledanja u sliku neminovno išla ka štapu koji Baba drži na slici. Svaki put kad bi se ovo dogodilo Ram je osećao da se Mantrik (snažnija negativna energija) koja ga je zaposedala oseća ugroženo i uplašeno. Ram je osećao da Baba suptilno obavlja njegovo duhovno isceljivanje i da je Mantrik dobijao batine štapom koji Baba drži. Ram je osetio kako iz slike zrače frekvencije uništenja (marak) i spasenja (tarak) i kako oko njega prave zaštitni duhovni omotač.

2-serb-oily-stains-PP-baba

Odeljenje za znanje o duhovnoj dimenziji je deo SSRF-a koga čine tragaoci koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije, crtaju slike suptilnog sveta (crteže zasnovane na znanju o duhovnom znanju) i sprovode mere duhovnog isceljivanja. Neki od tragalaca iz ovog odeljenja primaju Božansko znanje, a neki se bave božanskom umetnošću. Ovo odeljenje realizuje većinu istraživačkih aktivnosti SSRF-a.

Posle tri meseca kako je dobio sliku, Ram je shvatio da se fotografija promenila. Više nije izgledala kao nekada već se činilo kao da je masna. U to vreme su u istraživačkom centru tek počela ometanja negativnih energija višeg nivoa putem mrlja itd. Tako da Ram nije znao šta se dogodilo sa fotografijom. I pored toga, imao je snažan unutrašnji osećaj da su negativne energije uticale na sliku i da treba odmah da je pošalje SSRF odeljenju za znanje o duhovnoj dimenziji na duhovnu analizu.

Sliku je poslao u SSRF istraživački centar u Goi. Gđa Anđeli Gadgil iz SSRF odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji je potvrdila njegove sumnje da su negativne energije ometale sliku. Druga čudna pojava je bila to da se kada je poslao sliku, ona nije bila cela prekrivena masnim mrljama. Mi smo zapazili da su se mrlje povećale tokom godina. Ona sada izgleda kao da je preko cele slike prosuto ulje. Tako se suptilno ometanje nastavio čak i kada fotografija više nije bila kod Rama.