Analiza slučaja – izobličena slika na pozadini mobilnog telefona

Napomena: Da biste razumeli pozadinu iza analize ovog slučaja i zašto se ovakve pojave dešavaju, naročito u vezi sa SSRF-om, molimo da pročitate Uvod u zastrašujuće natrpirodne pojave.
SSRF obljavljuje ove analize slučaja sa namerom da obezbedi smernice našim čitaocima u vezi sa problemima koji se manifestuju na fizičkom ili psihološkom nivou, ali mogu da imaju glavni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je glavni uzrok problema duhovne prirode, primetili smo da uključivanje duhovnog isceljivanja generalno daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak uobičajenog medicinskog tretmana zajedno sa metodama duhovnog isceljivanja za tretman fizičkih i psihičkih bolesti. Savetujemo čitaoce da započnu bilo koju metodu za duhovno isceljivanje po njihovom izboru.

1. Uvod

Gospođica Neha Dongrej, koja je iz Maharaštre, Indija, radila je duhovnu praksu (sadnu) po vođstvu Njegove Svetosti Dr. Atavlea od 1998. Ona je tada imala 14 godina. Ona radi duhovnu praksu svo vreme od 2008. Tokom godina, preuzela je razne odgovornosti kao svoj servis Apsulutnoj istini (satseva). Ovo uključuje odgovornosti koje su u vezi sa širenjem Duhovnosti i administracijom. Nakon mature, Neha se preselila u SSRF istraživački centar i Ašram.

2. Iskustvo sa fotografijom Sveca koja se izobličila u uznemirujuću sliku

Neha je imala mobilni telefon sa slikom Nj. Sv. Dr. Atavlea kao pozadinsku sliku. Od 7. marta 2010 ona je primetila da se velika, ometajuća figura iznenadno pojavila ispred slike Nj. Sv. Dr. Atavlea.

Ispod su fotografije mobilnog telefona sa ometajućom slikom koje su dostavljene u SSRF istraživački centar.

Neha se priseća da se na dan pre nego što se slika pojavila osećala veoma loše i da je njeno stanje uma bilo uznemireno.

Ometanja su se nastavila nakon što se uznemirujuća figura pojavila na Nehin telefon i takođe se povećao intenzitet.

U nastavku, Neha je počela da doživljava neprijatan osećaj koji je opisala kao nešto slično iskustvu viđenja kanalizacije ili nečeg nečistog. Neha je otkrila da je ipak mogla da pušta bogoljubive pesme Svetaca na telefonu i da prima telefonske pozive.

Departman za suptilnu percepciju je sekcija SSRF-a koji se sastoji od tragalaca koji mogu da osete duhovnu dimenziju, crtaju slike suptilnog sveta (suptilne slike) i daju duhovne lekove. Neki od tragalaca iz ovog odeljenja primaju božansko znanje, a neki i stvaraju božansku umetnost. Istraživačka aktivnost SSRF-a se obavlja uglavnom u ovom departmanu.

Pitala je tragaoce SSRF-ovog departmana za duhovnu dimenziju o slici i oni su potvrdili da se uznemirujuća figura pojavila zbog napada od negativnih energija (duhovi, demoni, đavoli itd.). Takođe je dobila savete o duhovnim rešenjima za smanjenje efekata napada. Mere koje je preduzela uključuju:

  • Postavljanje traka sa napisanim pojalicama Božijeg Imena oko telefona
  • Povećanje molitvi
  • Obmotavanje publikacija koje su napisali Sveci oko telefona (ovo je zbog Božanske svesnosti (Čaitanija) u rukopisu Svetaca i kao rezultat, dešava se duhovno isceljenje)

Posle korišćenja ovih mera na nekoliko dana, slika Nj. Sv. Dr. Atavlea je nestala i ekran je skroz pobeleo.

Posle nekoliko dana, uznemirujuća figura je ostala, ali se njena visina malo smanjila, i nastavila je vremenom da opada u ovom tempu.

3. Objašnjenje procesa izobličenja

Sledi objašnjenje događaja koji su se dogodili u slučaju Nehinog mobilnog telefona.

Nj. Sv. Dr. Atavle je Svetac najvišeg duhovnog nivoa i stoga Njegova fotografija emituje mnogo Božanske svesnosti. Pozadinska slika Njegove fotografije je povezana sa materijalizovanom (sagun) energijom Boga.

Negative energije su nameravale da unište Božansku svesnost u fotografiji Nj. Sv. Dr. Atavlea tako što su je izobličili i umetnuli uznemirujuću figuru. Suptilna bitka se odigravala između pozitivnosti prisutnoj u fotografiji Nj. Sv. Dr Atavlea i negativnosti prisutnoj u  uznemirujućoj figuri.

Kada je ekran pobeleo, to je ukazalo na promenu Božanske Energije (Šakti) koja je bila korišćena u suptilnoj bici. Belo predstavlja nematerijalizovanu (nirgun) energiju. Ova Božanska nematerijalizovana energija, zajedno sa drugim korišćenim duhovnim merama su polako smanjile veličinu uznemirujuće figure koju su umetnule negativne energije.

Izobličenje od strane negativnih energija je proces koji je nepovratan. Stoga, nakon što je istrošena negativna energija u uznemirujućoj figuri, pozadinska slika na mobilnom telefonu je na kraju skroz nestala sa ekrana.