Slučaj papagaja koji govori


Nedavno je na vestima objavljeno kako jedan afrički sivi papagaj ima zadivljujuću sposobnost da razgovora na engleskom jeziku.

Papagaj ima impresivan rečnik od oko hiljadu reči.

Sproveli smo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o raznim karakteristikama papagaja i njegovoj sposobnosti da govori. Istraživanje su sproveli  tragaoci SSRF-a sa razvijenim šestim čulom. U nastavku slede rezultati istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci o ovom fenomenu.

 

1. Kako ptice mogu da govore?

Po pravilu, inteligencija ptica je vrlo ograničena (tj. ograničena na zadovoljavanje najosnovnijih instinkta gladi, spavanja, parenja i straha). Ptica ne može da nauči da govori i da stekne bogat rečnik. Mogućnost govora kod ptica javlja se ili zato što je ptica zaposednuta duhom (negativnom energijom) ili zato što je ptica u prethodnom životu bila ljudsko biće koje je nazadovalo ka nižoj vrsti.

Ljudsko biće može da nazaduje tako što se rodi kao niža vrsta zbog svoje lične želje, ukoliko je nakupilo mnogo greha ili ako ga je proklela osoba na višem duhovnom nivou. Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci je otkriveno da je 30% životinja ranije bilo u ljudskom obliku.

2. Zašto bi duhovno razvijena osoba želela da se rodi kao niža vrsta?

Duhovno razvijeno biće može da odabere da se rodi kao životinja, odnosno ptica, prema ličnoj želji kako bi moglo da obavlja duhovnu praksu u kojoj je ljudi ne bi ometali. Za duhovno razvijena bića moguće je da nastave s duhovnom praksom čak i kao životinje ili ptice, jer je 98% duhovne prakse suptilno i unutar osobe, a ne na nivou fizičke akcije. Kada duhovno razvijena bića odluče da se rode kao neka niža vrsta, mogu isto tako da odluče i kada će da prekinu taj život.

Osoba može da se rodi kao niža vrsta i zbog nečije kletve ili za kaznu, zbog počinjenih zlih dela.

3.  Da li se osoba rođena kao papagaj seća da je u prošlom životu bila čovek?

Ukoliko je to bila odluka te osobe, tada se seća. Međutim, ako je osoba nazadovala zbog kletve ili zbog kazne, ne seća se svog prethodnog ljudskog postojanja.

4. Zašto ovaj papagaj može da govori?

U ovom slučaju, papagaj ima sposobnost govora i bogat rečnik, jer se radi o ljudskom biću koje je nazadovalo.

On nije sam izabrao ovaj oblik postojanja i zato se ne seća prethodnog ljudskog života. Rodio se kao papagaj zbog počinjenih greha. Bio je osoba na duhovnom nivou od 30% sa jakom željom da bude u centru pažnje. Snažna potreba i navika privlačenja pažnje takođe stvara greh jer povećava ego, što je pogubno za duhovni rast.

On nema nikakav račun uzimanja i davanja sa svojim vlasnikom.

5. Kako ptica koja je proizašla iz osobe na tako niskom duhovnom nivou može da ima tako zadivljujući talenat?

Iako je duhovni nivo osobe bio niži, zbog jake želje za privlačenjem pažnje, sva energija je bila usmerena prema toj želji. Zato je u ovom životu kao ptica mogao da stekne taj talenat.

On govori engleski jer ga je govorio u prošlom životu. Rečnik mu je ograničen na 950 reči, jer je to maksimum njegovih mogućnosti.

6. Koliko zasluga pripada treneru papagaja?

U ovom slučaju, treneru pripada 5% zasluga što znači da bi papagaj i bez pomoći trenera razvio ovu sposobnost.