Istraživanje o vibracijama koje emituju kafa, čaj i mleko zabeleženim sa biofidbek opremom

Rezime

Duhovno ispravni izbori vezani za stil života stvaraju duhovnu čistotu i tako čovečanstvu donose dobrobit. Uticaj osnovnih suptilnih komponenti rađe i tame (prekomerna aktivnost i neznanje) time se takođe smanjuje. Izbor životnog stila uključuje dnevnu rutinu, način ishrane, oblačenje itd. Broj ljudi koji u Kalijugi slede duhovno ispravan način života je u opadanju. Izbor pića takođe nije izuzetak u ovome. U ovom članku ćemo se upoznati sa vibracijama koje emituju kafa, čaj i mleko. Na osnovu ovoga ćemo shvatiti važnost izbora pića od koga imamo duhovne koristi.

1. Efekti kafe, čaja i mleka – duhovna perspektiva

Čaj, kafu i mleko svakodnevno piju milioni ljudi širom sveta. Čaj i kafa su očigledno pića koja su u modi, i moglo bi se reći da predstavljaju najviši stepen prefinjenosti društvenog života. Skuvati šolju čaja ili kafe za gosta je prihvaćena društvena norma. Oba su često povezana sa relaksacijom i stanjem pozitivnog raspoloženja kao što je empirijski demonstrirano tokom poslednjih nekoliko decenija.

Pijemo čaj ili kafu prema tome šta volimo ili ne volimo, kako bismo podigli nivo energije ili kao prijatnu naviku, ali nismo svesni činjenice da oni imaju štetan uticaj na nas. Neki ljudi su čak postali zavisni od njih. Postoji nekoliko tipova otrova u čaju i kafi. S druge strane, pijenje indijskog kravljeg mleka nam pruža fizičke, psihičke i duhovne dobrobiti.

2. Analiza pomoću biofidbek opreme

Ako neko ima natprosečno razvijeno šesto čulo lako može osetiti duhovne vibracije, videti da li je objekat duhovno koristan ili ne, i prema tome donositi duhovno ispravne odluke u životu.

Neke vrste biofidbek opreme kao što su RFI (snimanje rezonantnih polja) i PIP (PolikontrasnaInterfentna Fotografija – vrsta opreme za bio-snimanja) su u stanju da pokupe vibracije oko objekta i da ih prikažu u vizuelnom formatu. To daje prosečnoj osobi priliku da vizualno vidi auru ili energetsko polje objekta.

Kliknite na ovaj link za više informacija o PIP opremi i njenoj svrsi

U ovom eksperimentu smo istraživali vibracije koje emituju čaj, kafa i mleko koristeći se naučnim biofidbek instrumentima.

2.1 Rezultati kafe, čaja i mleka dobijeni sa RFI (snimanje rezonantnih polja)

Kafa Čaj Mleko
RFI snimci 534.49 MHz 558.92 MHz 710.23 MHz
Objašnjenje RFI snimaka Žuta. Označava pozitivnost. Žuta. Označava pozitivnost. Ljubičasta. Označava zdrave vibracije.

2.2 Očitavanja kafe, čaja i mleka dobijena sa PIP (Polikontrastna interferentna fotografija)

Pre: Prvo smo napravili snimak prazne čaše i na njemu se vidi aura unutar čaše i oko nje. Ovde narandžasta boja predstavlja vibracije napetosti, zelena označava pozitivnu energiju i žuta boja sa zlatnim primesama označava visok nivo univerzalnih vibracija.

SERB_01-PIP_blank_Coffi_Tea_Milk

Kafa: Zatim smo fotografisali vibracije nakon dodavanja kafe u čašu. Boja kafe, kako se čini ide ka tamno plavkastoj. Ova boja označava blago uznemirujuće vibracije. Na ivici čaše sa kafom, boja je crvenkasta što označava energiju. Čaša koja sadrži kafu okružena je negativnom narandžastom bojom. Zbog narandžaste aure žuta aura koja označava visoki duhovni princip je gurnuta prema gore. Prostor ove žute aure je manji nego u PIP fotografijama čaja i mleka. U središtu žute aure je u nekoj meri prisutna bela aura koja označava čistotu. Ekspanzivnost ove aure je relativno uža od one kod čaja i mleka. Zelena aura je pomerena od čaše zbog narandžaste aure.

SERB_02-PIP_Coffee

Čaj: Sledeća slika prikazuje vibracije čaja (crni indijski čaj). Čaj emituje negativnu narandžastu boju, crvenu boju koja označava energiju i nešto zelene boje koja označava pozitivnost. Negativna narandžasta boja je blizu čaše sa čajem, ali ne dodiruje staklo. Žuta aura označava visoki duhovni Princip i vidi se uz strane stakla u određenoj meri. Ona ograničava narandžastu auru. Žuta aura je relativno više prisutna nego u kafi, a manje nego u mleku. Ekspanzivnost bele aure je veća nego ona prisutna u kafi i manja od one prisutne u mleku. Zelena aura je odmaknuta od čaše zbog narandžaste aure.

SERB_03-PIP_Tea

Mleko: Na kraju smo napravili snimak mleka. Boja mleka zabeležena PIP-om je zelena, i ona označava pozitivnost i duhovnu čistotu. Negativna narandžasta aura je potisnuta na dole žutom aurom. Žuta aura se proširila u okolinu. Ekspanzivnost žute aure u mleku je veća nego kod drugih snimaka. Ekspanzivnost bele aure u mleku je veća. Duhovno čista zelena aura se do određene mere vidi u beloj auri.

SERB_04-PIP_Milk

3. Zaključci

  • Kafa sadrži minimalnu ili nikakvu duhovnu čistotu (satviktu)
  • Čaj je manje satvik u odnosu na mleko, ali je malo više satvik u poređenju sa kafom
  • Budući da mleko ima satvik vibracije i zdravo je, bolje je piti mleko nego čaj i kafu

Prethodni snimci i analize su urađene uz pomoć gospodina Santoša Đošija (Univerzalni energetski istraživač, Mumbai, Indija).

SSRF apeluje na naučnike i stručnjake u ovoj oblasti da se pridruže u proučavanju raznih neobjašnjenih pojava u centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci u Goi, Indija.