Duhovne posledice pijenja čaja u krevetu (pre pranja zuba)

Preporuka našim čitaocima: Da biste bolje razumeli ovaj članak, molimo vas da se bolje upoznate sa temom Šta je suptilni crtež? i Satva, rađa i tama – tri osnovne suptilne komponente Univerzuma.

1. Uvod

Odmah posle buđenja mnogi imaju naviku da piju čaj, ili kafu u krevetu, i ne mogu bez tog zadovoljstva. Donošenje doručka partneru u krevet smatra se vrlo romantičnim. Treba da se setimo da svaka naša akcija ima potencijal da privuče duhovnu pozitivnost, ili negativnost u naše živote. Sprovođenje duhovnog istraživanja na ovu naizgled nevažnu, ali ukorenjenu naviku bacilo je drugačije svetlo na ovu naviku.

2. Kako spavanje utiče na usnu duplju

Kada osoba spava, zbog opuštenosti tela, dolazi do porasta suptilne tama komponente. U tom periodu, budući da je naša duhovna praksa smanjena u snu, tokom sna smo duhovno najranjiviji. Noću dominira tama i negativne su energije aktivnije više nego u drugim delovima dana. Kao rezultat, dok spavamo više smo podložni uticaju duhova.

Usna duplja je posebno zasićena tama vibracijama jer je ona nasrodnija Apsolutnom kosmičkom elementu Vode. Apsolutni kosmički element Vode ima sposobnost da upije maksimum negativnih tama vibracija. Zato se posle spavanja tokom noći, stvara visoka koncentracija uznemirujućih tama vibracija u usnoj duplji što dovodi i do neprijatnog zadaha.

3. Kakve su duhovne posledice kada pijemo čaj u krevet (pre pranja zuba)

Budući da u usnoj duplji posle ustajanja ujutru prevladava negativna energija, sve što se unosi u usta u to vreme takođe upija suptilnu tama komponentu. Na crtežu zasnovanom na duhovnom znanju prikazane su različite suptilne negativne vibracije koje su prisutne prilikom pijenja čaja. Povrh svega čaj je tamarađa preovladavajući što dodatno povećava negativne vibracije. Kad god se povećavaju uznemirujuće tama vibracije dolazi do povećane izloženosti uticajima duhova.

picture on the effect of having breakfast before brushing one’s teeth

Ovaj crtež zasnovan na duhovnom znanju je nacrtala gđica Prijanka Lotlikar koristeći razvijeno šesto čulo. Autentičnost crteža je potvrdio Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle. Duhovnim istraživanjem visoko razvijenim šestim čulom utvrđeno je da je crtež  80%  tačan.

Molimo vas da pogledate tabelu koja sledi sa opisima različitih elemenata na slici.

1. Privlačenje toka negativnih energija ka čaju jer je tama-rađa preovladavajuća
1 A. Stvaranje prstena negativne energije koja se vrti u aktiviranom stanju
1 B. Širenje talasa negativnih energija u okolinu
2. Stvaranje prstena iluzorne (Majavi) energije i njeno dalje kretanje u aktiviranom stanju
3. Privlačenje toka negativne energije prema osobi
3 A. Stvaranje prstena negativne energije u intelektu koja tada nastavlja da se vrti u aktiviranom stanju
4. Stvaranje prstena negativne energije u usnoj duplji
4 A. Negativna energija ulazi u telo
4 B. Prsten uznemirujuće energije je stvoren. On se okreće u aktiviranom stanju i emituje koncentrične krugove negativne energije u telu
4 C. Širenje aktiviranih čestica negativne energije kroz  telo i po okolini
4 D. Širenje talasa negativne energije kroz telo
5. Debeli omotač negativne energije je stvoren oko tela

Medicinski forumi i stomatološki autoriteti koji iznose svoje stavove na internetu, su podeljeni  po pitanju  pranja zuba pre, ili posle doručka. Međutim iz duhovne perspektive pranje zuba i  ispiranje usta smanjuje negativne tama vibracije nakupljenih tokom noći u usnoj duplji. Iz tog razloga preporuka je da jedemo, ili pijemo bilo šta tek posle jutarnjeg pranja zuba.