Duhovni uticaj i dobrobiti kravljeg mleka

Napomena čitaocima: Da biste bolje razumeli ovaj članak, preporučujemo vam da pročitate članak: Šta je suptilna slika?

U ovom članku govorimo o suptilnim vibracijama koje privlači i emituje mleko indijskih krava, što je prikazano na suptilnom crtežu koji sledi. Nacrtala ga je gđa Joja Vale, tragalac za Istinom sa razvijenim šestim čulom. Crtež je proverio i  ispravio Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle. Kada ga je proveravao pomoću svog visoko razvijenog šestog čula, utvrdio je da je crtež 80% tačan.

 

Za označavanje različitih elemenata u crtežu koristimo  boje  koje odgovaraju bojama duhovnih vibracija. Na primer, posmatrano razvijenim šestim čulom, duhovna boja Božanske svesnosti (Čaitanije) je žuta. U skladu sa tim, žutu boju smo koristili za označavanje delova na crtežu koji se odnose na Božansku svesnost.

Navodimo neke glavne karakteristike kravljeg mleka do kojih smo došli istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci.

  • Mleko indijske krave je jedno od napitaka koje je najviše satvik. Mleko krava iz drugih zemalja je 50% manje satvik od mleka indijske krave. Mleko indijskih krava ima sposobnost privlačenja Božanske svesnosti (Čaitanije) i emituje suptilne vibracije Božanske energije (Šakti).
  • Pijenjem ovakvog mleka, ćelije u našem telu se menjaju pod uticajem satvikte prisutne u mleku.
  • Postoji izreka na Sanskrutu koja kaže da su naše misli proizvod hrane koju uzimamo. Zato, kada uzimamo satvik hranu i piće, dešava se čišćenje čitavog našeg tela. Na taj način se dešava i pozitivna transformacija naših misli. Satvik misli sa druge strane, navode osobu da čini samo pravična dela.
  • Mleko indijskih krava je više satvik od mleka ostalih životinja.