Iskustvo čudnog ukusa krvi u grlu bez postojanja rane

http://www.spiritualresearchfoundation.org/userfiles/image/008%20Serbian/Ukus-krvi-bez-rane/Jogesh.jpg

Sa Duhovnošću su me upoznali tragaoci Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) 1997. godine. Od tada praktikujem Duhovnost pod vođstvom SSRF-a. Po zanimanju sam pravnik. Da bih sledio svoj duhovni put, u februaru 1998. godine prestao sam da radim u struci i posvetio sve svoje vreme služenju Istini u SSRF-u. Od tada živim u SSRF centru (ašramu) u Indiji i nudim svoje vreme i usluge u širenju Duhovnosti.

Dana 2.decembra 2004. godine radio sam na održavanju baterija izmenjivača koji pripada SSRF-u. Dok sam popravljao bateriju iznenada sam osetio ukus krvi u grlu, iako nisam imao nikakve rane odakle bi krv moglo da se pojavi. Taj čudan ukus krvi trajao je skoro pet minuta i izazvao je u meni stres i neprijatnost. Sledeće večeri oko 21.30 časova seo sam da opišem stresno iskustvo sa ciljem da ga dokumentujem i predam Odeljenju SSRF-a, za znanje o suptilnoj dimenziji,  kako bi ga istražili. Čim sam počeo da kucam osetio sam snažan  pritisak u glavi koji mi je otežavao razmišljanje i kucanje.

– G. Jogeš Đaltare

Duhovna nauka iza iskustva

Vena Adkar, tragateljka iz Odeljenja SSRF-a za znanje o suptilnoj dimenziji ima visoko razvijeno šesto čulo (ESP). Ona je izvršila suptilno čitanje opisanog događaja. Spoznala je da Jogeša ometa suptilni Mantrik, vrsta duha (negativne energije), iz šestog nivoa Pakla kako bi ga sprečavao u obavljanju duhovne prakse. Mantrik je širio crnu energiju u Jogešovom grlu i na taj način prouzrokovao crni omotač oko njegovog uma i intelekta. To se ispoljilo kao ukus krvi. Suptilni Mantrici  deluju na ovakav način kako bi ometali svoje žrtve. Ispoljavanje ovakvih ometanja može da bude u vidu lošeg mirisa ili čudnog ukusa. Takvo ispoljavanje duhovi izvode kroz pet Apsolutnih kosmičkih elemenata. U opisanom slučaju za iskustvo ukusa krvi upotrebljen je Apsolutni element Vode.

Osnovno oružje koje Mantrici, odnosno duhovi, koriste je crna energija. Kada um i intelekt tragaoca jednom bude uhvaćen omotačem crne energije, tragalac oseća pojačani pritisak u glavi i njegov proces razmišljenja se odvija kao u oblaku. Zbog toga sve aktivnosti tragaoca postaju usporene, što zaustavlja njegov trud u obavljanju duhovne prakse. Vena je još zapazila, da je Mantrik širio crnu energiju oko Jogeša.