Vrste ega

U ovom članku ce biti reči o raznim vrstama ega.

Postoje dve glavne vrste ega: Božji ego i ljudski ego.

1. Božji ego

Ovo je stanje bez ega, tj. ego osobe je doslovno 0. Sveci na duhovnom nivou od 100% su u stanju bez ega, u stanju bez misli i potpuno spojeni sa Bogom. Ego takve osobe je u stanju potpunog jedinstva sa Bogom i totalno stopljeno sa principom Boga, tj. nema ega. Stoga su svi zadaci koji se dogode kroz takvu osobu čista dela (Krija), a ne akcije (Karma) jer se u potpunosti događaju prema Božjoj želji. Karakteristika Svetaca jeste Njihovo večno stanje Blaženstva, čak i kada se u Njihovim svetovnim životima događa nešto veoma neprijatno.

2. Ljudski ego

Ljudski ego je podeljen na 2 podvrste:

2.1 Čisti ego

Kod Svetaca najviših nivoa ima tragova ega, kada nisu u kompletnom zajedništvu sa Bogom. Ovi Sveci imaju jedva neku preostalu svest o sopstevnoj egzistenciji. Ovako mali ego je potreban zbog održavanja životnih funkcija.

  • Čisti ego može da se shvati na sledeći način:

  • Smatranje sebe različitim i podvojenim od Božjeg principa, tj. zadržavanje svesti o sebi kroz dvojnost.

  • Imati svest o svom postojanju.
  • Negovanje duhovne emocije (bhav) da ‘Ja pripadam drugima i svi su moji’.

Ovaj ego postoji samo dok postoji fizičko telo. Prestaje da postoji sa prestankom telesnog postojanja takvih Svetaca. 

2.2 Nečisti ego

Ovo je tip ega koji većina nas doživljava. Skoro da se svi mi identifikujemo sa fizičkim telom, mislima i emocijama i imamo osećaj ponosa u intelektu. Ovo je zbog različitih impresija u centrima suptilnog tela kao što su karakteristike temperamenta, želje, impresije o onome što volimo ili ne volimo, itd.

Pogledati prezentaciju o funkcionalnoj strukturi uma.

U zavisnosti da li se oslanja na misli i emocije, ego može biti satvik, rađasik ili tamasik.

  • Tamasik ego: Kad je suptilna osnova ega pretežno tama, zove se tamasik ego, tj. verovanje samo u sopstvenu sposobnost.

  • Rađasik ego: Kad je suptilna osnova ega pretežno rađa, zove se rađasik ego, tj. konstantno teži prema sreći.

  • Satvik ego: Kad je suptilna osnova ega pretežno satva, zove se satvik ego, tj. ego žrtvovanja je satvik po prirodi.

3. Vrste prema količini ega

Na skali od 0 -100%, ego Boga, ili Svetaca na duhovnom nivou od 100% (kada je u stanju sjedinjenja sa Bogom) je 0%. Ego Mantrika, snažnih negativnih energija iz sedmog regiona Pakla (Patala) je 100%. Na toj skali, ego prosečne osobe je 30%. Ego Adolfa Hitlera je bio 60%.

(Pod ‘prosečnom osobom’ mislimo na osobu koja je prosečnog duhovnog nivoa. U svom svetovnom životu ova osoba može da bude milijarder, šef države, ili slavna osoba iz šou biznisa.)

Zavisno od udela, ego može da se podeli na sledeći način:

Proportion of ego