Doživljaj suptilnog mirisa iz omota slatkiša koji je dotakao Njegova Svetost Dr Atavle

U septembru 2005 godine, posetio sam ašram Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci u Indiji.

Tamo sam imao čast da sretnem Njegovu Svetost Dr. Atavlea. Posle razgovora Njegova Svetost Dr Atavle mi je dao čokoladicu i On je takođe uzeo jednu. Shvatajući duhovni princip, da svaki put kada Svetac dotakne bilo koji predmet, da se desi prenos energije i da predmet bude napunjen Božanskom svesnošću (Čaitanijom), sačuvao sam omot u koji je bila upakovana čokoladica jer ga je Njegova Svetost Dr Atavle dotakao. Pažljivo sam ga smotao i čuvao sam ga u džepu. Dr Atavle je zgužvao papirić od Njegove čokoladice u lopticu pa sam se ponudio da i njega uzmem. Pažljivo sam čuvao oba omota od čokolade u kesici sa zatvaračem, dobro znajući za snagu svakog tog papirića.

Kasnije u oktobru 2005 godine, vratio sam se u Australiju gde i trenutno živim. Zatvorene kesice sam držao u sobi na oltaru. Tri tragaoca su došla kod mene 26. decembra  kako bi mi pomogli u razvoju internet stranice SSRF-a,  koje su radili kao  služenje Bogu (satsevu).

Posle celodnevnog  rada na internet stranici odmarali smo se u dnevnoj sobi i razgovarali o događajima toga dana. Dobio sam  misao kako bi oni mogli da urade suptilni eksperiment, tako što bi testirali svoje šesto čulo sa omotom od čokoladice, i tako proverili da li mogu da osete Božansku svesnost. Otvorio sam zatvarač kesice sa oltara i istog trenutka sam osetio snažan miris koji je izlazio iz nje. Svi prisutni tragaoci su mogli da osete Božanski miris Sandalovog drveta i Jasmina budući da je bio vrlo intenzivan.

– Šon Klark, Melburn, Australija

Candy given by Saint gave spiritual experience
Omot čokoladice koji je dotakao Njegova Svetost Dr Atavle

Duhovna nauka iza ovog iskustva

Odakle potiče taj miris?

Uvek kada Svetac ili duhovno uzvišena osoba dotakne bilo koji predmet događa se prenos Božanske svesnosti (Čaitanje) sa Sveca na taj objekt. Suptilni miris je izlazio iz omota čokoladice usled prenosa Božanske svesnosti od Njegove Svetosti Dr Atavlea.

Kako je ovaj suptilni miris opažen?

Božansku svesnost mogu da opaze tragaoci sa razvijenim i aktivnim šestim čulom kroz bilo koji od njihovih suptilnih čulnih organa, suptilnog uma ili suptilnog intelekta. Tokom razvoja šestog čula, budući da su suptilni čulni organi najgrublji oni se i najranije razviju. Među suptilnim čulnim organima, čulo mirisa je najgrublje, zato se ono prvo razvija.