Vrste i manifestacije duhovne emocije

1. Vrste duhovne emocije

Postoje dve vrste duhovne emocije, ispoljena i neispoljena.

  • Ispoljena duhovna emocija kao što joj i ime govori je kada postoji vidljiva ispoljenost duhovne emocije. Obradićemo razne tipove ispoljenosti u sledećim poglavljima.

  • Neispoljena duhovna emocija je kada postoji duhovna emocija koja se ne ispoljava, ili nije vidljiva za druge.

Od ova dva tipa emocije, neispoljena duhovna emocija je više stanje, jer svaka energija koja bi bila potrošena za  ispoljavanje duhovne emocije biva sačuvana. Ova duhovna energija se onda može koristiti za dalji duhovni rast. Takođe se može koristiti za služenje Boga i Gurua širenjem Duhovnosti.

2. Ispoljavanje duhovne emocije

Kada osoba doživljava duhovnu emociju (Bhav) ona može da se ispolji na 8 načina:

1. Osećaj zaustavaljanja svake potrebe za kretanjem

2. Znojenje

3. Naježenost dlaka

4. Drhtav glas

5. Tremor (Drhtanje tela)

6. Bledilo lica

7. Suze (hladne)

8. Onesvešćivanje

Ova ispoljavanja  duhovne emocije se događaju bez truda, spontano i bez bilo kojeg psihološkog uzroka. Kad osoba doživljava ovo stanje njeno ponašanje je često promenjeno i ima smanjenu svest o telu, um postaje bez misli, jer je fokusiran na određeni religiozni podsticaj. To se događa kada postoji nešto što dovodi do iznenadnog povećanja satvikte.

Na primer, tragalac često doživljava suze duhovne emocije tokom pevanja bogoljubivih pesama, ili kada se seti Gurua, ili Boga, ili kada se seti  raznih duhovnih iskustva u svom životu. To se može smatrati suzama duhovne emocije i kao jedan od osam tipova duhovne emocije. Kada su svi  navedeni znakovi simultano viđeni, rečeno je da je osmostruka satvik duhovna emocija (Aštasatvik Bhav) probuđena.

Ovo iskustvo ispoljenosti duhovne emocije često je kratko, ali povremeno može da bude i duže. Duže trajanje se često doživljava kod tragaoca na višem duhovnom nivou ili Svetaca na putu Bogoljublja (Baktijoge) kada imaju neko izuzetno duhovno iskustvo.

Ako neko doživi duhovnu emociju ne znači da je višeg duhovnog nivoa. Takođe to ne bi trebalo da se meša sa fizičkim, ili emocionalnom ispoljenošću  duhovne emocije. Vidi članak – Koja je razlika između emocije i duhovne emocije?