Buđenje duhovne emocije (Bhav)

Research

 • Vrste i manifestacije duhovne emocije

    1. Vrste duhovne emocije Postoje dve vrste duhovne emocije, ispoljena i neispoljena. Ispoljena duhovna emocija kao što joj i ime govori je kada postoji vidljiva ispoljenost duhovne emocije. Obradićemo razne tipove ispoljenosti u sledećim poglavljima. Neispoljena duhovna emocija je kada postoji duhovna emocija koja se ne ispoljava, ili nije vidljiva za druge. Od ova dva tipa … Continue reading Vrste i manifestacije duhovne emocije

 • Šta je duhovna emocija (bhav)?

  U svakodnevnom životu, sve što radimo, radimo sa svešću lične egzistencije, jer je ona duboko ukorenjena u nama. Ovakvu svesnost određuju naših 5 čula, um i intelekt putem kojih i doživljavamo događaje oko nas. Postojanje svesti o ličnoj egzistenciji, duhovnim terminom zovemo malo ‘ja’, dok sa druge strane, svest o Duši ili Bogu u nama, … Continue reading Šta je duhovna emocija (bhav)?

 • Razlika između duhovne emocije i emocije

  U članku ‘Šta je duhovna emocija?’ objasnili smo duhovnu emociju. U ovom članku objasnićemo razliku između naših normalnih emocija i duhovne emocije. Sadržaj1. Šta su emocije (bhavna)2. Šta je duhovna emocija (bhav)3. Kako razlikovati duhovnu emociju od emocije? 1. Šta su emocije (bhavna) Svi smo iskusili emocije (bhavna) u nama i u drugima. Emocije su naša osećanja koja se odnose na … Continue reading Razlika između duhovne emocije i emocije

 • Kod koga se budi duhovna emocija?

    Kao što smo već videli u ranijim člancima u ovoj seriji, duhovna emocija (Bhav) je stanje doživljavanja Božje prisutnosti svuda, u sebi, drugima kao i u neživim stvarima u Univerzumu. I ako to mnogi razumeju na intelektualnom nivou, prilično je teško da se doživi u stvarnosti. Još važnije, za većinu je veoma teško da žive prema … Continue reading Kod koga se budi duhovna emocija?

Suggested Research

 • Vrste i manifestacije duhovne emocije

    1. Vrste duhovne emocije Postoje dve vrste duhovne emocije, ispoljena i neispoljena. Ispoljena duhovna emocija kao što joj i ime govori je kada postoji vidljiva ispoljenost duhovne emocije. Obradićemo razne tipove ispoljenosti u sledećim poglavljima. Neispoljena duhovna emocija je kada postoji duhovna emocija koja se ne ispoljava, ili nije vidljiva za druge. Od ova dva tipa … Continue reading Vrste i manifestacije duhovne emocije

 • Šta je duhovna emocija (bhav)?

  U svakodnevnom životu, sve što radimo, radimo sa svešću lične egzistencije, jer je ona duboko ukorenjena u nama. Ovakvu svesnost određuju naših 5 čula, um i intelekt putem kojih i doživljavamo događaje oko nas. Postojanje svesti o ličnoj egzistenciji, duhovnim terminom zovemo malo ‘ja’, dok sa druge strane, svest o Duši ili Bogu u nama, … Continue reading Šta je duhovna emocija (bhav)?

 • Razlika između duhovne emocije i emocije

  U članku ‘Šta je duhovna emocija?’ objasnili smo duhovnu emociju. U ovom članku objasnićemo razliku između naših normalnih emocija i duhovne emocije. Sadržaj1. Šta su emocije (bhavna)2. Šta je duhovna emocija (bhav)3. Kako razlikovati duhovnu emociju od emocije? 1. Šta su emocije (bhavna) Svi smo iskusili emocije (bhavna) u nama i u drugima. Emocije su naša osećanja koja se odnose na … Continue reading Razlika između duhovne emocije i emocije

 • Kod koga se budi duhovna emocija?

    Kao što smo već videli u ranijim člancima u ovoj seriji, duhovna emocija (Bhav) je stanje doživljavanja Božje prisutnosti svuda, u sebi, drugima kao i u neživim stvarima u Univerzumu. I ako to mnogi razumeju na intelektualnom nivou, prilično je teško da se doživi u stvarnosti. Još važnije, za većinu je veoma teško da žive prema … Continue reading Kod koga se budi duhovna emocija?

Spiritual experience

 • Vrste i manifestacije duhovne emocije

    1. Vrste duhovne emocije Postoje dve vrste duhovne emocije, ispoljena i neispoljena. Ispoljena duhovna emocija kao što joj i ime govori je kada postoji vidljiva ispoljenost duhovne emocije. Obradićemo razne tipove ispoljenosti u sledećim poglavljima. Neispoljena duhovna emocija je kada postoji duhovna emocija koja se ne ispoljava, ili nije vidljiva za druge. Od ova dva tipa … Continue reading Vrste i manifestacije duhovne emocije

 • Šta je duhovna emocija (bhav)?

  U svakodnevnom životu, sve što radimo, radimo sa svešću lične egzistencije, jer je ona duboko ukorenjena u nama. Ovakvu svesnost određuju naših 5 čula, um i intelekt putem kojih i doživljavamo događaje oko nas. Postojanje svesti o ličnoj egzistenciji, duhovnim terminom zovemo malo ‘ja’, dok sa druge strane, svest o Duši ili Bogu u nama, … Continue reading Šta je duhovna emocija (bhav)?

 • Razlika između duhovne emocije i emocije

  U članku ‘Šta je duhovna emocija?’ objasnili smo duhovnu emociju. U ovom članku objasnićemo razliku između naših normalnih emocija i duhovne emocije. Sadržaj1. Šta su emocije (bhavna)2. Šta je duhovna emocija (bhav)3. Kako razlikovati duhovnu emociju od emocije? 1. Šta su emocije (bhavna) Svi smo iskusili emocije (bhavna) u nama i u drugima. Emocije su naša osećanja koja se odnose na … Continue reading Razlika između duhovne emocije i emocije

 • Kod koga se budi duhovna emocija?

    Kao što smo već videli u ranijim člancima u ovoj seriji, duhovna emocija (Bhav) je stanje doživljavanja Božje prisutnosti svuda, u sebi, drugima kao i u neživim stvarima u Univerzumu. I ako to mnogi razumeju na intelektualnom nivou, prilično je teško da se doživi u stvarnosti. Još važnije, za većinu je veoma teško da žive prema … Continue reading Kod koga se budi duhovna emocija?

Case Studies

 • Vrste i manifestacije duhovne emocije

    1. Vrste duhovne emocije Postoje dve vrste duhovne emocije, ispoljena i neispoljena. Ispoljena duhovna emocija kao što joj i ime govori je kada postoji vidljiva ispoljenost duhovne emocije. Obradićemo razne tipove ispoljenosti u sledećim poglavljima. Neispoljena duhovna emocija je kada postoji duhovna emocija koja se ne ispoljava, ili nije vidljiva za druge. Od ova dva tipa … Continue reading Vrste i manifestacije duhovne emocije

 • Šta je duhovna emocija (bhav)?

  U svakodnevnom životu, sve što radimo, radimo sa svešću lične egzistencije, jer je ona duboko ukorenjena u nama. Ovakvu svesnost određuju naših 5 čula, um i intelekt putem kojih i doživljavamo događaje oko nas. Postojanje svesti o ličnoj egzistenciji, duhovnim terminom zovemo malo ‘ja’, dok sa druge strane, svest o Duši ili Bogu u nama, … Continue reading Šta je duhovna emocija (bhav)?

 • Razlika između duhovne emocije i emocije

  U članku ‘Šta je duhovna emocija?’ objasnili smo duhovnu emociju. U ovom članku objasnićemo razliku između naših normalnih emocija i duhovne emocije. Sadržaj1. Šta su emocije (bhavna)2. Šta je duhovna emocija (bhav)3. Kako razlikovati duhovnu emociju od emocije? 1. Šta su emocije (bhavna) Svi smo iskusili emocije (bhavna) u nama i u drugima. Emocije su naša osećanja koja se odnose na … Continue reading Razlika između duhovne emocije i emocije

 • Kod koga se budi duhovna emocija?

    Kao što smo već videli u ranijim člancima u ovoj seriji, duhovna emocija (Bhav) je stanje doživljavanja Božje prisutnosti svuda, u sebi, drugima kao i u neživim stvarima u Univerzumu. I ako to mnogi razumeju na intelektualnom nivou, prilično je teško da se doživi u stvarnosti. Još važnije, za većinu je veoma teško da žive prema … Continue reading Kod koga se budi duhovna emocija?

 • Vrste i manifestacije duhovne emocije

    1. Vrste duhovne emocije Postoje dve vrste duhovne emocije, ispoljena i neispoljena. Ispoljena duhovna emocija kao što joj i ime govori je kada postoji vidljiva ispoljenost duhovne emocije. Obradićemo razne tipove ispoljenosti u sledećim poglavljima. Neispoljena duhovna emocija je kada postoji duhovna emocija koja se ne ispoljava, ili nije vidljiva za druge. Od ova dva tipa … Continue reading Vrste i manifestacije duhovne emocije

 • Šta je duhovna emocija (bhav)?

  U svakodnevnom životu, sve što radimo, radimo sa svešću lične egzistencije, jer je ona duboko ukorenjena u nama. Ovakvu svesnost određuju naših 5 čula, um i intelekt putem kojih i doživljavamo događaje oko nas. Postojanje svesti o ličnoj egzistenciji, duhovnim terminom zovemo malo ‘ja’, dok sa druge strane, svest o Duši ili Bogu u nama, … Continue reading Šta je duhovna emocija (bhav)?

 • Razlika između duhovne emocije i emocije

  U članku ‘Šta je duhovna emocija?’ objasnili smo duhovnu emociju. U ovom članku objasnićemo razliku između naših normalnih emocija i duhovne emocije. Sadržaj1. Šta su emocije (bhavna)2. Šta je duhovna emocija (bhav)3. Kako razlikovati duhovnu emociju od emocije? 1. Šta su emocije (bhavna) Svi smo iskusili emocije (bhavna) u nama i u drugima. Emocije su naša osećanja koja se odnose na … Continue reading Razlika između duhovne emocije i emocije

 • Kod koga se budi duhovna emocija?

    Kao što smo već videli u ranijim člancima u ovoj seriji, duhovna emocija (Bhav) je stanje doživljavanja Božje prisutnosti svuda, u sebi, drugima kao i u neživim stvarima u Univerzumu. I ako to mnogi razumeju na intelektualnom nivou, prilično je teško da se doživi u stvarnosti. Još važnije, za većinu je veoma teško da žive prema … Continue reading Kod koga se budi duhovna emocija?