A1 tehnika autosugestija

A1 tehnika autosugestija

1. Uvod u autosugestiju A1

Naša dela, reči i misli imaju snagu da utiču ne samo na nas nego i na ljude s kojima smo povezani. S jedne strane, one mogu doneti pozitivnu promenu, inspirišući kako nas tako i druge. S druge strane, kada naša dela, reči i misli nisu primerene, one mogu obeshrabriti, otuđiti ili povrediti druge. Čak ako radimo najbolje što možemo i uprkos našim najboljim namerama i trudu, neizbežno je da ćemo u nekom trenutku života pogrešiti i podbaciti.

Te greške i nedostaci mogu biti beznačajni, na primer, možemo kasniti na posao i nakon spuštanja deset spratova liftom, frustrirano shvatiti da smo u stanu zaboravili ključeve od auta. Ponekad takođe pravimo velike greške, kao što je greška u proceni, koja nas je koštala važnog klijenta. Konačno, svaka greška uzrokuje stres i nelagodu na nekom nivou. One mogu narušiti odnose, izazvati gubitak novca, gubitak vremena i energije.

Svi mi takve neugodnosti rešavamo na svoj način. Puno puta ljudi žele brzo da pređu preko grešaka, tako da ne izgube puno vremena razmišljajući o njima. S druge strane, neki od nas pokušavaju da promisle sopstvene greške i nauče iz njih, tako da ponovo otkrijemo sebe i izveštimo se, popravimo loše navike i sveukupno napredujemo. U određenoj meri možemo uspeti, ali obično se ne možemo u potpunosti promeniti. To je stoga jer naša neispravna dela, misli i emocije proizlaze iz impresija u našem podsvesnom umu i za njihovo prevladavanje potrebna je duhovna energija.

Psihijatri i treneri za lični razvoj proučavali su u detalje kako se ljudi mogu promeniti i na tu temu su objavljena mnoga istraživanja. Međutim, samo nekoliko istraživačkih studija o tome kako se ljudi mogu promeniti, upućuje na impresije u našem podsvesnom umu, ali i one to čine površno. Razlog zašto proživljavamo iste problematične situacije iznova je što negativne impresije (u našem podsvesnom umu) nisu ispravljene, pa one nastavljaju štetno da utiču na naše ponašanje. Na primer, naljutimo se iako intelektualno znamo da to ne pomaže, prema drugima osećamo zavist, iako ne želimo da se tako osećamo, ili nastavljamo da kasnimo na posao iako znamo da je šef zbog toga nezadovoljan.

Autosugestije daju duhovnu energiju potrebnu za poništenje negativnih impresija. Kao što smo objasnili u prethodnom članku ove serije; “Šta je autosugestija”, autosugestije su usmerene prema impresijama u našem podsvesnom umu, omogućujući nam trajne pozitivne promene naše ličnosti.

Postoje različite vrste autosugestija koje rešavaju različite situacije. U ovom članku, tehnika A1 je za ispravljanje neispravnih dela, neispravnih misli i emocija. Osim toga, autosugestija A1 može se koristiti za savladavanje zavisnosti kao što su pušenje, opijanje, kockanje itd, zatim loših navika kao što su mucanje, mokrenje u krevetu, griženje noktiju i slično. To je detaljnije objašnjeno u 7. odeljku ovog članka.

2. Definicija tehnike autosugestija A1

Tehnika autosugestija A1 stvara svesnost o svim neispravnim mislima, emocijama i delima i omogućuje nam njihovu kontrolu, dajući umu korektivnu meru.

Njen oblik je :

Neispravna akcija, misao ili emocija + stvaranje svesnosti + kontrolisanje   ispravnom akcijom

 

Traženje pažnje Korumpiranost Brzopletost Perfekcionizam
Preterana opreznost Sanjarenje Neodlučnost Ponos
Preterana ambicioznost Nevernost Manjak koncentracije Sebičnost
Preterana analitičnost Nemoralnost Lenjost Sumnjičavost
Hvalisanje Nestrpljivost Netačnost Neurednost

3. Primena strukture i oblik autosugestije A1

U nastavku je na primeru prikazano kako osoba može primeniti tehniku autosugestije A1 :

A1 tehnika autosugestija

Greška / nedostatak je što je osoba lenja da opere sudove i ostavila ih je preko noći u sudoperi.

 • Stoga bi oblik autosugestije A1 bio – Kada god osećam lenjost da operem sudove, postaću toga svestan/na i odmah ću oprati sudove.
 • Autosugestija započinje s “Kada god” i nakon toga dolazi deo situacije koja je stvarni uzročnik (ovde je – “osećam lenjost da operem sudove”)
 • Zatim se razvija svesnost rečima “postaću toga svestan/na” i na kraju se dodaje ispravna akcija (ovde je – “i odmah ću oprati sudove.”)
 • U zavisnosti od tipa ličnosti, možemo malo menjati ispravnu perspektivu. Na primer, za neke, dodavanje reči “odmah” može da pomogne da brzo reaguju. S druge strane, drugima to može doneti anksioznost, pa tu reč mogu izostaviti.

4. Kako odlučiti kada odabrati tehniku autosugestije A1

Pogledajmo u kojim se situacijama ili vrstama grešaka može primeniti autosugestija A1.

Tehnika A1 se može primeniti u svim delima, mislima i emocijama u kojima je nastala greška, a koju smo počinili sami.

U nastavku je dato značenje neispravnih dela, misli i emocija

Greška / Nedostatak Opis
Neispravno delo Greška na nivou akcije pojavi se kada mi počinimo neispravan fizički čin, npr. ne namestimo krevet ujutro, ne delimo omiljenu hranu s rođacima, itd.
Neispravna misao Neispravna misao se pojavi kada dobijemo negativne ili neprimerene misli kojima uzrok nije nikakva spoljna situacija. Na primer, neispravna misao bi bila ako osoba spontano bez ikakvog spoljnog razloga oseća da nije dobar učenik i da neće uspeti u životu
Neispravna emocija Neispravna emocija se pojavi kada je u našoj ličnosti snažna određena emocija i usled te emocije se u umu javlja puno misli. Na primer, ako je kod osobe zabrinutost snažna emocija, tada će se osoba brinuti redom oko mnogih stvari bez ikakvog spoljnog povoda.

Molimo da uzmete u obzir, prethodna tabela nije povezana s neispravnim reakcijama. Neispravne reakcije se pojavljuju zbog spoljnih uticaja i za njih se ne koristi A1 tehnika. Ukratko,

 • Neispravno delo, misao i emocija se pojavljuje kada ne reagujemo na spoljni događaj. Tehniku A1 ćemo izabrati ako smo počinili neispravno delo ili neispravno razmišljali ili se neispravna emocija javila u umu bez spoljnog povoda.
 • S druge strane, neispravna reakcija se javlja kada se pojavi neispravna misao, delo ili emocija u odnosu na nekoga ili neku situaciju. Na primer, ako neko ispred nas vozi sporo i mi osećamo nestrpljenje, tada je to neispravna reakcija. (Takve greške i mane na nivou reakcija, navedene su u autosugestijama A2.)

Stoga, mi odabiremo A1 tehniku kada smo odgovorni za grešku i kada se ona javlja zbog neispravnog dela, misli ili emocije. Dijagram u nastavku vizuelno pokazuje kako da znamo kada da izaberemo autosugestiju A1 da bismo ispravili grešku.

A1 tehnika autosugestija

Sada, koristeći navedeni dijagram, sledeći primer nam pokazuje kako da ga primenimo za autosugestije A1.

A1 tehnika autosugestijaGreška / nedostatak : Zbog neorganizovanosti, zaboravila sam pasoš kod kuće i shvatila to tek kada sam došla na aerodrom. Zbog toga sam propustila međunarodni let.

Prvo pitanje koje treba da postavimo da odredimo vrstu autosugestije je – čija mana ličnosti je prvenstveno uzrokovala stres u situaciji ili ko je odgovoran za grešku. Ovde sam ja, jer sam zaboravila pasoš.

Sledeće pitanje koje bismo pitali je “Da li je ova greška neispravna akcija, misao ili emocija ili je neispravna reakcija?” U ovom slučaju je neispravna akcija.

Stoga, na osnovu analize, greška je neispravna akcija koju smo sami prouzrokovali, tako da se može koristiti autosugestija A1.

Obrazac za oblikovanje autosugestije A1 je :

Neispravna akcija, misao ili emocija + stvaranje svesnosti + kontrolisati je ispravnom akcijom.

Autosugestija : Kada god treba da krenem na aerodrom, postaću svesna da treba da proverim da li je pasoš kod mene i napustiću kuću tek kad uzmem pasoš.

5. Primeri A1 vrsta autosugestija

U nastavku su dati neki primeri autosugestija A1. One su razvrstane kao autosugestije za neispravne akcije, misli i emocije.

Autosugestije A1 samo-hipnozom koje je objavio SSRF.

Navedeni primeri pokazuju kako možemo primeniti autosugestije tipa A1 u svakodnevnom životu. Primena autosugestija A1 pomaže nam da izbegnemo neispravne akcije, misli i emocije povećanjem naše svesnosti. Stadijumi svesnosti naročito u vezi sa neispravnim akcijama opisani su u sledećem odeljku.

6. Stadijumi svesnosti neispravnih akcija

Kada ponavljamo autosugestije A1 za neispravne akcije, polako povećavamo nivo svesnosti. Pomeramo se u stadijumu svesnosti neispravnih dela kroz primenu A1 autosugestija.

Autosugestije mogu biti oblikovane uzimajući u obzir nivo svesnosti greške osobe :

 1. Svesnost nakon počinjene neispravne akcije : U ovom stadijumu postajemo svesni počinjene greške nakon što se neispravna akcija već desila.
 2. Svesnost za vreme činjenja neispravne akcije : Ovde, mi shvatamo da pravimo grešku dok činimo neispravnu akciju.
 3. Svesnost pre greške, ali nemogućnost da se greška predupredi : U sledećem stadijumu, mi smo svesni da će se dogoditi neispravna akcija pre nego što je počinimo, ali smo u nemogućnosti da je zaustavimo.
 4. Svesnost pre greške i mogućnost da se spreči : U konačnom stadijumu, postajemo svesni da će se dogoditi neispravna akcija i u mogućnosti smo da se zaustavimo.

Bez obzira u kojem smo stadijumu s obzirom na neispravnu akciju, primenom A1 autosugestija možemo ostvariti napredak u više stadijume i vremenom izbeći pravljenje greške. Vratimo se na primer iz prethodnog odeljka da praktično vidimo kako se to dešava :

A1 tehnika autosugestija

Greška / nedostatak : Pojela sam poslednju čokoladnu krofnu iako Jakov nije nijednu, a znala sam da voli krofne.

 1. U prvom stadijumu, shvatićete grešku nakon što ste pojeli krofnu.
 2. U drugom stadijumu, postaćete svesni počinjene greške dok jedete krofnu.
 3. U trećem stadijumu, shvatićete da je greška uzeti poslednju krofnu dok je uzimate, ali ste u nemogućnosti da se zaustavite.
 4. U poslednjem stadijumu, shvatićete pre uzimanja poslednje krofne da je to neispravno, jer Jakov nije uzeo nijednu i prepustićete mu krofnu.

7. Primena A1 tehnike autosugestije u savladavanju zavisnosti i loših navika

7.1  Savladavanje zavisnosti koristeći autosugestije tipa A1

Neispravne akcije uključuju zavisnosti i loše navike. Zato se za njihovo prevladavanje može se koristiti tehnika autosugestija A1 i objašnjenje kako je primeniti data je u nastavku.

Većina nas zna nekoga sa nekom zavisnošću. Osećamo se bespomoćno, naročito kada vidimo člana porodice koji se ne može rešiti zavisnosti. Osobe koje imaju neku zavisnost je često poriču. Čak i kada priznaju postojanje problema, u nemogućnosti su da ga savladaju i osećaju gubitak kontrole. Nažalost, sadašnji načini terapije imaju notorno slab postotak uspeha, a stope povratka na upotrebu nekih droga prelazi 90 % (Smit, 2010). Primenjujući prikladne duhovne mere i A1 autosugestije, stopa uspeha lečenja zavisnosti može se značajno poboljšati i osoba sa zavisnošću može je savladati.

Budući da su zavisnosti neispravne akcije, autosugestija koju bismo primenili se menja u zavisnosti od našeg stadijuma svesnosti, kao što je objašnjeno u odeljku 5. Primeri autosugestija koje bi se primenile za prevladavanje pušenja su dati u nastavku, za svaki stadijum svesnosti.

A1 tehnika autosugestija

 1. Svesnost nakon pušenja : Svaki put kada pušim cigaretu, postaću svestan/na negativnih posledica pušenja.
 2. Svesnost za vreme pušenja : Svaki put kada pušim cigaretu, postaću svestan/na negativnih posledica pušenja i prestaću da pušim.
 3. Svesnost pre pušenja, ali nemogućnost da se zaustavimo : Svaki put kada krenem da zapalim cigaretu, postaću svestan/na negativnih posledica pušenja i ostaviću cigarete sa strane.
 4. Svesnost pre pušenja, i mogućnost da se zaustavimo : Svaki put kada poželim da zapalim cigaretu, postaću svestan/na negativnih posledica pušenja i moći ću da savladam svoju želju.

Svako ko pokušava da prestane sa pušenjem, može da proceni u kom je stadijumu svesnosti i da primeni odgovarajuću autosugestiju. Kako se svesnost povećava, može da se promeni autosugestija. Autosugestije za druge zavisnosti kao što su alkohol, droge, kockanje, itd. mogu se oblikovati na sličan način.

7.2. Prevladavanje mucanja

A1 tehnika autosugestijaZamislite da idete na intervju. Ide bolje nego ste zamišljali i odgovarate dobro na sva pitanja osobi koja vas intervjuiše. Ali tada vam srce potone jer je osoba koja vas intervjuše postavila pitanje na koje nema načina da ispravno odgovorite. Pokušavate da odgovorite, i dok to radite, završavate  zamuckujući, baš kao što ste znali da će se desiti. U beznađu shvatate da možda nećete dobiti posao zbog jedne greške.

Loše navike mogu biti dobrim delom uzrok neprijatnosti i trošiti mentalnu energiju osobe. Kao što prikazuje prethodni primer, one mogu imati i drastičnije posledice kao što je otežavanje napredovanja u karijeri. Mnogi koji pate od takvih navika istinski žele da ih prevladaju, međutim, može biti teško da se savladaju isključivo svesnim trudom. To je stoga što ljudi često deluju prema lošim navikama bez svesti o tome. Na primer, neko može da grize nokte kao odgovor na stres i da shvati to kasnije kada pogleda nokte. Čak i kada je osoba svesna da grize nokte, podsvesni nagon da to učini može biti tako snažan da nadjača svaku svesnu nameru za prestanak te loše navike. Tehnika autosugestije A1 može se koristiti za delotvorno prevladavanje loše navike. Loše navike su takođe neispravne akcije, tako da se autosugestije oblikuju prema našem stadijumu svesnosti, slično kako su oblikovane za zavisnosti u odeljku 7.1.  Primeri autosugestija koji se mogu ponavljati za lošu naviku zamuckivanja dati su u nastavku.

 1. Svesnost nakon mucanja : Svaki put kada kažem “t-t-t” nakon brzog govora, postaću toga svestan/na.
 2. Svesnost za vreme mucanja : Svaki put kada kažem “t-t-t” dok brzo govorim, postaću toga svestan/na i moći ću to da ispravim. Tada ću udahnuti i ispravno govoriti.
 3. Svesnost pre mucanja, ali nemogućnost da ga zaustavimo : Svaki put kada krenem da kažem “t-t-t” dok brzo govorim, postaću svestan/na greške koju ću uskoro počiniti i ispraviću to.

U slučaju mucanja, nema četvrtog stadijuma svesnosti, jer osoba ne dobije svesnu misao da će mucati. Tekst “brzi govor” se može zameniti, u zavisnosti od toga šta uzrokuje mucanje kod osobe. Na primer, ako postoji neki određeni zvuk koji osoba nije u mogućnosti da izgovori bez mucanja, kao što je slovo “b”, tada to može biti navedeno u autosugestiji.

Bilo da osoba pati od mucanja ili druge loše navike, to može biti savladano oblikovanjem autosugestije kao što je gore navedeno. Možemo proceniti koliko postoji stadijuma za konkretnu lošu naviku i primeniti odgovarajuću autosugestiju.

8. Zaključak

Kada počnemo da ispravljmo dela, misli i emocije, naše veze, međusobni odnosi i ponašanje se menjaju na bolje. Kao što je admiral mornarice iz SAD-a Vilijam H. MekRejven rekao; “Ako želiš da promeniš svet, počni sa pospremanjem svog kreveta.” Tehnika autosugestija A1 pomaže u davanju pozitivnog podsticaja umu da se promeni. Na taj način, um se pročišćava i mi doživljavamo pozitivnost. Podstičemo vas da to primenite, kako biste iz ličnog iskustva doživeli dobrobiti pozitivnije ličnosti.