Kunnen we onze voorvaderen en dierbaren in het hiernamaals ontmoeten?

Do we meet our dead ancestors after death?

1. Voorwoord

Vrijwel een ieder van ons heeft zich weleens afgevraagd of we onze overleden voorvaderen en dierbaren kunnen ontmoeten als we de Aarde verlaten op het moment van de dood. Het doel van dit artikel is om de factoren en principes uit te leggen die regeren wie we wel of niet kunnen ontmoeten in het hiernamaals.

2. Waar gaan we heen na de dood?

Zie ons artikel over ‘Waar gaan we heen na de dood?’.

Earth and the 13 subtle regions
 

Zoals u kunt zien, zijn er 13 subtiele en onzichtbare zones waar we naartoe kunnen gaan na de dood. In het huidige tijdperk, maakt slechts alleen 5% van ons kans om naar de positieve zones van de Hemel (Swarga), Mahaloka en hoger te kunnen gaan. Dit is omdat we ons op zijn minst op de 50% (samashti) of 60% (vyashti) spirituele level moeten bevinden (dat is 5% van de wereldbevolking) om de eerste positieve zone van het Universum te bereiken, oftewel de Hemel, na de dood. Zie de uiteenzetting van de wereldbevolking op spirituele level voor meer informatie.

Er is een andere zone dat erg belangrijk is om te benoemen om te begrijpen wat er met ons gebeurt na de dood. Meteen nadat we sterven, gaan we naar een zone bekend als de ‘Zone van de Dood’ (Martyaloka). Dit is een tussentijdse- of tijdelijke zone van verblijf waar we blijven om onze reis vanaf het moment van de dood tot onze uiteindelijke rustplaats in een van de 13 subtiele (ontastbare) zones van bestaan af te kunnen leggen.

Zie het artikel over de Zone van de Dood voor meer informatie.

3. Enkele principes die regeren welke van onze voorvaderen we kunnen ontmoeten in het hiernamaals

 • Zelfde zone: Subtiele lichamen van familieleden in dezelfde zone kunnen elkaar gemakkelijk ontmoeten. Bijvoorbeeld, twee subtiele lichamen van familieleden in de Infernale zone (Bhuvalok) kunnen elkaar ontmoeten.

 • Subtiele tot subtielere zones: Het is niet mogelijk voor een persoon in een subtiele (ontastbare) zone om een persoon te ontmmoeten in een zelfs nog subtielere (ontastbare) zone van bestaan. Na de Aardse zone, is de Infernale zone het meest grofstoffelijk (tastbaar). Een subtiele lichaam in een van de zones in de Infernale zone kan geen subtiele lichaam van de Hemel of de 1ste zone van de Hel (Patal) ontmoeten.

 • Subtiele zones tot meer grofstoffelijke zones: Een subtiele lichaam van een subtielere zone van bestaan kan wel naar een grofstoffelijkere (minder subtiele) zone van bestaan gaan. Bijvoorbeeld, een subtiele lichaam van de 3de zone van de Hel kan naar een persoon in de 1ste zone van de Hel gaan, maar op een tijdelijke basis. Zulke bezoeken duren meestal alleen voor zolang het nodig is en zijn ook afhankelijk van de spirituele kracht van de bezoeker (subtiele lichaam).

 • Subtiele hogere zones:

   

  • Subtiele lichamen in de hogere positieve zones van Mahalok zijn zo spiritueel ontwikkeld dat ze vrij zijn van verlangens inclusief het verlangen om hun familieleden te willen ontmoeten. Het hoofdzakelijke doel van hun bestaan is om spiritueel te kunnen groeien.

  • Subtiele lichamen in de Hemel ervaren enorme vreugde en raken doorgaans verwikkeld in de subtiele geneugtes die de Hemel te bieden heeft. Als resultaat, komt het verlangen om hun vorige familieleden te ontmoeten niet in hun bewustzijn op.

 • Het bezoeken van de Zone van de Dood of Aarde: Subtiele lichamen in iedere subtiele zone kunnen subtiele lichamen in de Zone van de Dood bezoeken oftewel de Aardse zone van bestaan.

 • Een spook van hogere spirituele kracht in de lagere zones van de Hel kan tijdelijk hogere positieve zones van het Universum binnentreden, zoals de Hemel, om de vrede te verontrusten.

4. Hoe herkennen we onze vorige overleden voorvaderen als we doodgaan?

4.1 Welke vorm nemen we aan nadat we sterven?

Als een subtiele lichaam eenmaal de Zone van de Dood binnentreedt, begint het zijn of haar identiteit met zijn of haar vorige Aardse leven te verliezen. Tegen de tijd dat het de Zone van de Dood (Martyaloka) kruist en een van de subtiele kern-zones zoals de Infernale zone bereikt, neemt het subtiele lichaam een ongevormde ongestructureerde vorm aan.

Als mensen een sterke gehechtheid hebben aan hun Aardse leven en familieleden, zijn ze niet in staat om de Zone van de Dood te overstijgen. Hier, blijven ze een vorm aannemen dat lijkt op hun vorige vorm. De vorm wordt gecreëerd door de ‘energie van verlangen’. Subtiele lichamen kunnen klem komen te zitten in de Zone van de Dood voor vele jaren en over hun familiale huis heen komen te “hangen”. Als resultaat, zijn diegenen met een zesde zintuig in staat om hun aanwezigheid te voelen of zelfs te zien.

4.2 Mechanisme van ontmoeting

 • Op het moment van binnentreding van dezelfde zone: Als subtiele lichamen van overleden voorvaderen een intense verlangen hebben om een andere overleden familielid of vriend te willen ontmoeten, creëert de energie van die besluitvaardige gedachte een subtiele (ontastbare) materialisatie van zijn of haar vorm toen hij of zij zijn of haar gerelateerde kende. Op hetzelfde moment, is de gerelateerde die pas overleden is en die zone binnentrad aangetrokken tot die bijzondere voorvader’s subtiele lichaam vanwege de frequenties van verlangen die van het subtiele lichaam van de voorvader worden uitgestraald. De nakomeling die recentelijk gestorven was herkent dan vervolgens zijn of haar voorvader vanwege de vertrouwde vorm die het subtiele lichaam van de voorvader heeft aangenomen.

 • Op het moment van de dood: Er zijn gewoonlijk erfelijke overeenkomsten op het level van de subtiele basis-componenten van Sattva, Raja en Tama tussen de familieleden. Aldus, door hun overgevoeligheid zijn de subtiele lichamen van voorvaderen die verblijven in de Zone van de Dood en de Infernale zone in staat om de veranderingen waar te kunnen nemen in de stervende persoon op het moment van de dood. Ze raken dan aangetrokken tot het geluid van de sub-vitale energieën die worden uitgestraald en de vrijkomende gassen die door het dode lichaam worden afgestoten. Dus, treden ze de Aardse atmosfeer binnen en komen vervolgens nabij de stervende persoon te dwalen. Dat is waarom vele stervende mensen visies krijgen van hun overleden voorvaderen. Als de recentelijke dode persoon heel sterk verlangt om zijn of haar overleden voorvaderen te ontmoeten, of dat als de overleden voorvader(en) heel erg sterk verlangt om de gestorven persoon te willen ontmoeten, dan verkrijgt de voorvader op de kracht van zijn of haar sterke “energie van verlangen” een vorm van gasachtige geest- of spookverschijning. Ze helpen de gestorven persoon dus in het identificeren van zichzelf.

4.3 Risico’s betrokken met ontmoeting

 • In sommige gevallen, kunnen hogere level spoken (demonen, duivels, negatieve energieen, etc.) zoals duivelskunstenaren (mantriks) de vorm van dode gerelateerden aannemen en de subtiele lichamen van recentellijke gestorvenen misleiden. Dit kan vermeden worden als een persoon veel spirituele oefening heeft gedaan op Aarde en aldus door hun bedriegelijke (mayavi) vorm heen kan kijken.

 • Overleden voorvaderen die zich bevinden in een van de zones van de Hel kunnen ook de subtiele lichamen van recentelijke overledenen misleiden.

 • De zekere manier om onszelf ervan te kunnen garanderen dat we niet misleidt zullen worden na de dood is door het systematisch praktiseren van spirituele oefening volgens de zes basis-principes van spirituele oefening en een zo hoog mogelijke spirituele level te verkrijgen als mogelijk. Hoe hoger het spirituele level op het moment van de dood, hoe lager de kansen om bedrogen te worden door spoken of voorvaderen van de zones van de Hel. Ook, zullen we op deze manier ins taat zijn om een grote mate van bescherming te kunnen verkrijgen van God.

5. Eenmaal geïdentificeerd, blijven we dan bijeen met andere overleden familieleden in het hiernamaals?

Subtiele lichamen van een familie blijven gewoonlijk bij elkaar. Dit is omdat er een hoop overeenkomsten zijn tussen de familieleden als in vergelijking tot anderen.

6. Hoe communiceren we als we onze bloedverwanten en vrienden ontmoeten in het hiernamaals?

De methode van communiceren in het hiernamaals is niet de taal of het geluid die wij gewend zijn hier op Aarde. De gedachten in onze mentale lichaam worden dan door andere subtiele lichamen waargenomen.

7. Ontmoeten we ook onze huisdieren in het hiernamaals?

Er is een kans dat een dier geboorte zal nemen als een mens, als het dier voorheen een mens was die vervolgens een dier was geworden vanwege bestraffing voor zijn of haar zonden. Nadat het dier dat aanvankelijk een mens was zijn of haar quota van leed als een dier heeft voltooid, kan het herboren worden in de menselijke vorm. Rituelen voor overleden voorvaderen gedaan door hun nakomelingen helpen ook. Het is ongelooflijk moeilijk voor een dier (die ook geboren was als een dier) om te kunnen ontwikkelen naar het ras van de mens, omdat het voor een dier erg moeilijk is om spirituele oefening te kunnen doen. Echter, een dier die regelmatig de satsang (associatie met de Waarheid) van een Heilige heeft bereikt, Heilige sacrament (prasad) heeft ontvangen, geluisterd heeft naar Heilige liederen of recitatie van de Naam van God, maakt een kans om het verlangen te ontwikkelen om Godsrealisatie te willen bereiken en kan hierdoor dus wel makkelijker ontwikkelen naar de gedaante van een mens. Ook als een dier met een Heilige leeft, en de Heilige doet een voornemen voor het dier dat het spiritueel mag ontwikkelen om een mensen-vorm te kunnen verkrijgen, dan kan een dier geboorte nemen als een mens.

Deswege, is het hoogst onwaarschijnlijk om huisdieren tegen te zullen komen in het hiernamaals. Indien we mogelijk onze huisdieren of andere dieren zien, is dit niets anders dan weer de spel van illusie gecreëerd door heksenmeesters. Weer geldt dat systematische spirituele oefening de verzekerde weg is om enige bedrog of oplichterij vanuit welke bron dan ook te kunnen voorkomen.