Welke type voorvaderen zijn hulpbehoevend?

Het volgende is een uiteenzetting (tabel) van de frequencies van het spirituele level van de wereldbevolking. Het is gebaseerd op informatie verkregen in 2006, vanuit de Universele Geest en Intellect.

Zie het artikel, ‘Wat is spirituele level?’

Zoals u kunt zien, valt meer dan 50% van de mensheid in de hedendaagse wereld in de categorie van 20-30% spirituele level. Mensen beneden de 30% spirituele level, hebben vanwege een gemis aan enige spirituele oefening een erg lage spirituele zuiverheid of spirituele kracht. Als we doodgaan, is het enige dat uitmaakt in het hiernamaals het spirituele level of de spirituele zuiverheid van onze subtiele lichaam. In tegenstelling tot de Aardse zone, hebben het fysieke lichaam en de verschillende wereldse aspecten zoals geld, prestige, werk, hoe goed we ons hebben verbonden met of gevestigd in de wereld, etc. absoluut geen enkele relevantie in de spirituele dimensie.

^ TopDe subtiele lichamen van mensen tussen de 20-30% spirituele levels zijn zwaar, zoals weergegeven in het laagste cirkel in het diagram hierboven. De zwaarte wordt voornamelijk veroorzaakt vanwege de zonden begaan in hun leven op Aarde, enorme wereldse gehechtheden en een gebrek aan spirituele oefening dat voldoet aan de zes basis-principes van spirituele oefening.

Vanwege deze spirituele zwaarte, kunnen de subtiele lichamen zich niet verplaatsen naar de hogere positieve dimensies van het Universum en worden aldus gedegradeerd tot de lagere subtiele zones zoals de Infernale wereld en de Hel. Hier ervaren zij de volledige volume van pijn of verdriet naar gelang hun respectievelijke zonden. In de meeste gevallen, overvleugelen de zonden de goede daden in mensen op de spirituele levels van 20-30%. Derhalve ervaren zij doorgaans pijn en verdriet in deze dimensies. Bovendien, vallen krachtigere spoken (demonen, duivels, negatieve machten, etc.) de subtiele lichamen aan en ook hebben deze spoken ze in hun macht. Deze voorvaderen vereisen het meeste van onze hulp op een spiritueel niveau. We hebben in de navolgende artikelen gedefinieerd welke spirituele hulp we ze kunnen bieden.

Voorvaderen tussen de spirituele levels van 30-50%, vereisen steeds minder van onze hulp. Voorvaderen voorbij de 50% spirituele level vereisen geen spirituele hulp van hun nakomelingen in het hiernamaals. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom het bereiken van de 50% sprituele level een zeer belangrijke sprituele mijpijl is waar we naar moeten streven.