Mantrik (subtiele tovenaar)

 •  

1. Inleiding

De subtiele duivelskunstenaren (mantriks) zijn het opperste level in de hiërarchie van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).Hun relatieve spirituele kracht valt in de range van 100.000 units tot oneindigheid. Dit is in vergelijking tot de relatieve kracht van een eenvoudige spook welke 1 unit is. Zie het artikel over ‘Soorten spoken’.

Ze zijn ongelooflijk krachtig. De kracht van de hoogste soort subtiele heksenmeester (mantrik) is bijna vergelijkbaar met dat van de ongemanifesteerde vorm van God. Ze zijn altijd bezig met het werken naar hun doel van het vestigen van hun suprematie, (oftewel een order van onrechtvaardigheid) in al de subtiele zones zowel als op Aarde (Bhulok).

Om dit te bereiken, zijn ze actief betrokken in een subtiele oorlog met de hoogst ontwikkelde wezens van al de positieve zones inclusied Satyalok. Ze werken via het medium van andere soorten spoken welke zij gebruiken als hun slaven. Ze hebben een uitstekende subtiele communicatie infrastructuur ter beschikking waarin al de verschillende soorten spoken met elkaar verbonden zijn. Op het moment dat een spook in noodzaak is van spirituele zwarte energie, wordt het automatisch verschaft aan de volgende order van spoken enzovoort. Het is alleen tegen het einde dat, als de hoogste slaaf-spook verloren begint te raken dat een subtiele tovenaar in het spel komt, en dat ook nog maar een lagere level en alleen in de capaciteit van het verschaffen van meer zwarte energie.

De subtiele tovenaren zijn een elite klasse van spoken, ze bekommeren zich niet om het aantasten van de gemiddelde doorsnee mens op Aarde. Soms kunnen ze enkele soorten mensen in bezit nemen die alreeds bezig zijn met het werken aan de ondergang van de mensheid door het veroorzaken van oorlogen en volkenmoord. Ze projecteren hun krachten ook op Heiligen en zoekers van God welke actief toegewijd zijn aan het creërenvan een tijdperk van ontwaking van Spiritualiteit in de mensheid. Door het manipuleren van de Absolute Kosmische Principes zijn ze in staat om overstromingen, tsunami’s, aardbevingen, etc. te creëren.

Aldus is een erg geringe percentage van de mensheid rechtstreeks aangetast of bezeten door subtiele tovenaren. Dat is waarom we in het artikel ‘Soorten spoken’het percentage van mensen in de maatschappij welke aangetast zijn door mantriks aangeduid hebben met nul. Maar gezien hun immense invloed op het Universum in het algemeen en op de mensheid in het bijzonder, vooral in de huidige tijden tot aan 2025, hebben we een gedetailleerde beschrijving gegeven van de subtiele tovenaren.

2. Afbeelding van een mantrik (subtiele heksenmeester)

 

Opmerking: Dit is slechts een globale richtlijn omdat spoken iedere vorm kunnen aannemen afhankelijk van wat ze proberen te bereiken. Zie ook “Waarom is er een beschermende omranding rondom de bovenstaande afbeelding van de spook?”.

3. Opmerkelijke karakteristieken van subtiele tovenaren

3.1 Plaats van verblijf van subtiele tovenaren

Spoken verblijven meestal in omgevingen welke dezelfde frequentie omvatten zoals in de subtiele zone van de Hel (Patal) van hun oorsprong of Raja-Tama vibraties welke overeenkomen met hun eigen vibraties. Subtiele tovenaren verblijven in de 2de zone tot aan de 7e zone van de Hel.

Uiterlijke kenmerken van subtiele tovenaren

 • Subtiele tovenaren kunnen iedere vorm verkrijgen afhankelijk van wat ze proberen te bereiken en tot in hoeverre ze bereidt zijn om zichzelf te ontsluieren. Ze kunnen zichzelf ook in de fysieke vorm manifesteren en een mensen- of dierenvorm aannemen.

 • Door hun immense spirituele energie, stralen zij een aura rondom zich heen uit dat soortgelijk is als dat van een Heilige.

3.3 Mentale kenmerken van subtiele tovenaren

 • Subtiele tovenaren zijn erg sluw en zeer vaardig in dingen doorzien.

 • Ze bewaken hun geheimen nauwlettend.

 • Ze leren zelfs de kleinste details van rituelen welke gedaan worden door anderen maar wisselen geen enkele kennis uit over hun rituelen om spirituele kracht te verkrijgen.

 • Ze kunnen iedere activiteit volbrengen door zich slechts te concentreren op de relevante gedachte tijdens hun meditatie.

 • Ze streven constant naar het vestigen van totale controle op mensen in plaatsen welke geschikt zijn voor de voortzetting van hun doelen.

3.4 Spirituele kenmerken van subtiele tovenaren 

3.4.1 Spirituele oefening 

 • Zitten voor uren in meditatie: Subtiele tovenaren ontwaken immensen negatieve spirituele energie via meditatie.

 • Toegang tot het Absolute Vuur element: Ze hebben toegang tot het Absolute Vuur Principe (Tej tattva) om zwarte energie te verzamelen via het medium van verschillende houdingen (mudra). Ze zenden vervolgens de getapte zwarte energie uit in de verlangde directies met behulp van respectievelijke houdingen.

 • Competent in tantra en mantra: Ze reciteren de mantra’s in bass-toon en activeren de centers van zwarte energie in hun lichamen door het medium van spraak. Ze zijn ook zeer bekwaam in tantrik rituelen. Tantra is de wetenschap van het absorberen van spirituele energie voor wereldse doeleinden.

 • Pienter in de wetenschap van illusie (mayavi vidya): Ze activeren hun illusionaire vormen via meditatie.

3.4.2 Overige spirituelee igenschappen

 • Beinvloeden mensen door het focussen op corresponderende gedachten tijdens meditatie: Subtiele tovenaren focussen zich op gedachten over het beïnvloeden van een bijzondere persoon tijdens meditatie en krijgen daarmee het werk gedaan via die persoon volgens hun verlangen.

 • Genieten van demonische geneugtes: Ze genieten van demonische plezier door de sociale structuur te verstoren.

4. Hoe tasten subtiele tovenaren mensen aan?

Subtiele tovenaren tasten mensen op de volgende manieren aan:

4.1 Via de atmosfeer

 • Subtiele tovenaren veroorzaken onbalansen in de temperatuur van de atmosfeer waarmee ze extreme rusteloosheid creëren.

 • Ze maken de atmofeer Raja-Tama-overheersend, en beladen met hun zwarte energie, waarmee ze de atmosfeer geschikt maken voor vernietigende en anti-sociale activiteiten.

4.2 Op een lichamelijke level

 • Subtiele tovenaren kunnen iedere soort van fysieke verontrusting aan de mensheid berokkenen.

 • Ze kunnen krachtinspanningen van mutatie van een virus veroorzaken welke een plaag kan veroorzaken.

4.3 Op een mentale level

 • Stoppen van anti-sociale gedachten in de geest van aangetaste mensen.

 • Gevoel van ‘het hebben van geen identiteit of bestaan’ veroorzaken.

4.4 Spiritueel

 • Brengen actief werk tot stand om onrechtigvaardigheid in de samenleving te creëren.

 • Ze bemachtigen autoriteiten in de samenleving. Deze mensen zijn meestal gemanifesteerd gedurende het verloop van de dag waarin ze belangrijke beslissingen maken voor de wereld, onder de controle van de subtiele tovenaar.

5. Ressource

 • Alleen Heiligen en positieve energieën boven de 95% spirituele level kunnen effectief met subtiele tovenaren vechten.

6. Samenvatting

 • Subtiele tovenaren zijn de hoogste in de hierarchie van spoken.

 • Ze zijn te krachtig om zich druk te maken over het aantasten of bemachtigen van de doorsnee mens. Ze tasten en bezetten echter die mensen aan welke karakteristieken van erg hoge Raja-Tama hebben welke de mensheid kan aantasten zoals terroristen of leiders van internationale gestaltes, etc. Ze doen dit vanuit het perspectief om ze als wapen voor massale verwoesting te gebruiken of voor het ongunstig beïnvloeden van de orde in de gehele wereld, zoals het veroorzaken van een wereldoorlog.

 • Hun besetting is erg schadelijk en te subtiel om opgemerkt te worden tenzij een persoon een erg hoge geavanceerde zesde zintuig heeft of een spirituele level van boven de 90% heeft.

 • Ze zijn instrumenten in het creëren van massale vernieling via natuurrampen zoals tsunami’s en aardbevingen.

 • Ze zijn constant bezig met een subtiele oorlog voor superioriteit in de verschillende positieve zones. Deze oorlog bevindt zich op het toppunt in de laatste mini-tijdperk van een mini-cyclus. Momenteel gaan we door zo een periode.

 • Ze kunnen alleen door Heiligen boven de 95% spirituele level overmeesterd of vernietigd worden, welke functioneren op het level van de ongemanifesteerde (nirgun) vorm van God.

 • Als ze overmeesterd worden schuilen ze zich in de diepste locaties van de Hel en storten zich dan vervolgens in een diepe meditatieve vorm van spirituele oefening om hun spirituele kracht te completeren.

 • Dit gaat voor eeuwenlang zo door, nadat ze na het verzamelen van de verlangde kracht weer de positieve zones besluiten aan te vallen.

 • Het hebben van extreme negatieve persoonlijkheidskarakteristieken zoals extreme haat vooral naar de samenleving of religieuze fanatisme maakt een persoon kwetsbaarder voor de aanval door subtiele tovenaren welke de persoon dan zullen gebruiken als een speelpop van massale vernietiging. Dit gebeurt zelfs zonder dat het slachtoffer zich bewust is van de bezetenheid.

 • Intense spirituele oefening volgens de zes basis-principes van spirituele oefening gekoppeld met persoonlijkheidsdefect-verwijdering en vernietiging van ego zijn de tools om de allerhoogste bescherming van God te verkrijgen welke ons bescherming biedt tegen subtiele tovenaren.

 • Het ontvangen van de genade van een Guru boven de 90% spirituele level via onze intense spirituele oefening is de verzekerde manier van beschermd te worden tegen verontrusting door subtiele tovenaren.