1_dutch_box-treatment-spiritual-healing-therapy

Wij raden aan om uzelf eerst bekend te maken met het artikel over spirituele heling waarin de basisprincipes van de verschillende spirituele helingsmethoden worden uitgelegd.

1. Inleiding spirituele heling met behulp van een doos

Een simpele kartonnen doos lijkt wellicht een ongebruikelijk voorwerp voor spirituele heling te zijn. Echter door de genade van God, ontdekte SSRF tijdens het verloop van haar spiritueel onderzoek deze eenvoudige én toch zeer effectieve spirituele behandelmethode om fijnstoffeijke negatieve energie uit ons systeem te absorberen.

Zwarte energie: Het primaire wapen dat door negatieve energieën gebruikt word is zwarte energie. Zwarte energie is een spirituele energie die in staat is om ieder proces op het Aardse vlak te manipuleren. De mate van deze manipulatie is afhankelijk van de kracht van de aanvallende negatieve energie.

Spirituele heling is noodzakelijk wanneer problemen in het leven veroorzaakt worden door elementen in de spirituele dimensie zoals door negatieve energieën (spoken, duivels, demonen, etc.). We hebben dit uitvoerig uitgelegd in onze sectie over hoe de spirituele dimensie onze levens beïnvloedt.

2. Wat is spirituele helingstherapie met dozen?

2.1 Hoe ontdekte SSRF deze helingstherapie met dozen?

In 2005 merkte Zijne Heiligheid Dr. Jayant Athavale op dat de lege schuifladen en ladekasten in de kast van Zijn kamer Goddelijk aroma uitstootten. Om hier een experiment mee uit te voeren, vroeg Hij aan Godzoekenden in het onderzoekscentrum van SSRF die ernstig door negatieve energieën waren beinvloed, te gaan zitten voor deze bijzondere schuifladen en ladekasten terwijl ze open waren. Vervolgens werd er geobserveerd dat de lege schuifladen en ladekasten het proces van spirituele heling versnelden en dat de godzoekenden  verlichting van hun ernstige distress veroorzaakt door negatieve energieën ervoeren.

2_dutch_cupboard-hh-dr-jayant-athavale2-new

Zijne Heiligheid Dr. Jayant Athavale vroeg zich af hoe deze nieuwe helingsmethode gerepliceerd kon worden zodat andere mensen er ook van zouden kunnen profiteren. Er werd spiritueel onderzoek uitgevoerd om te begrijpen hoe het spirituele principe van deze nieuwe helende therapie werkt. Het antwoord dat werd ontvangen via vergevorderde zesde zintuigen was paradoxaal ‘niets’. Lege schuifladen bestaan uit ‘niets’ en een luchtledige ruimte of leegte is rechtstreeks gerelateerd tot het krachtige Absolute Etherprincipe (Akashtattva).

Van alle Absolute Kosmische Principes, is het Absolute Ether Principe het meest fijnstoffelijke en meest krachtigste. Als mens, geïncarneerde zielen (jiva), bestaan we voornamelijk uit het Absolute Aarde Principe (Pruthvitattva) en het Absolute Water Principe (Apatattva) en nauwelijks uit het Absolute Ether Principe. Daarom vindt er snellere spirituele heling plaats wanneer we blootgesteld worden aan het Absolute Ether Principe.

2.2 Volgende stap in de toepassing

Door het toepassen van het helende principe van leegte, stelden we vast dat mensen door het gebruik van lege kartonnen dozen van hetzelfde effect van spirituele heling van het Absolute Ether Principe kunnen profiteren. Door simpelweg een lege doos of een aantal ervan dichtbij ons te zetten, ontdekten wij dat het de potentie heeft om negatieve energie uit onze systeem te zuigen. Er zijn een aantal aspecten die de werking van het experiment kunnen beïnvloeden. Deze aspecten worden later in dit artikel uitgelegd.

box-treatment

Nadat we dit principe ontdekten, voerden we dezelfde spirituele helingstherapie met kartonnen dozen uit op een jongedame die verlamd was door negatieve energieën en we werden aangenaam verrast door het feit dat ze binnen 30 minuten herstelde. Omdat ieder experiment met de lege kartonnen dozen een positief spiritueel helend effect had op Godzoekeden die beïnvloed en bezeten waren door negatieve energieën, werd deze spirituele helingsmethode door de SSRF als een van de belangrijkste spirituele geneeswijzen aangenomen.

3. Hoe gaat het in zijn werk?

3.1 Wat is er allemaal nodig voor deze heling?

Aantal dozen: Over het algemeen zijn 1 tot 4 dozen nodig voor de behandeling, alhoewel we soms tot 12 dozen hebben gebruikt.

Materiaal doos: Als het solide vormen zijn, is het gebruikte materiaal belangrijk. Maar in het geval van holle vormen is het materiaal waaruit de dozen bestaan niet zo belangrijk. Daarom dat Zijne Heiligheid Dr. Jayant Athavale ons heeft adviseerde om dozen te gebruiken die gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Lege verpakkingsdozen zijn ideaal hiervoor zolang ze schoon en netjes zijn.

3_dutch_box-spiritual-healing-remedy-box-examples

Types van holle vormen:

4_dutch-_box-spiritual-healing-remedy-shape-of-box

Een driehoekige doos is verbonden met de Energie van de Absolute Wil [Ichhā-shakti] en loopt meer kans om door negatieve energieënen aangevallen te worden waardoor deze niet worden aanbevolen.

a) Voor de gemiddelde persoon is het aanbevolen dat vierkante of rechthoekige dozen gebruikt worden. De vibraties ervan zijn verbonden met de Energie van Absolute Actie [Kriyā-shakti].

b) Ronde dozen zijn geassocieerd met de Energie van Absolute Kennis [Dnyān-shakti] en de vibraties ervan zijn subtieler en meer van de ongemanifesteerde vorm van God. Alleen een persoon met een spiritueel level hoger dan 50% kan echt profiteren van een doos met een ronde vorm.

Bekijk het artikel over spirtueel level

3.2 Hoe moet de heling uitgevoerd worden?

Gebed: voordat u start met deze methode bidt u innig tot God, dat het Goddelijke Bewustzijn (Chaitanya) in de holle ruimte van de doos geactiveerd word en dat het alle negatieve energie uit u zuigt.

Spiritueel zuiveren met wierookstokken: Door het branden van SSRF wierookstokjes en ermee in een draaiende kloksgewijze beweging rondom en in de dozen te bewegen, wordt het Goddelijke principe geactiveerd waardoor de dozen spiritueel gereinigd worden.

Plaatsing van de dozen:

a) Plaats 4 dozen rondom uzelf met de open ruimte naar binnen gericht

i) Alleen Godzoekenden met gevorderde zesde zintuig of fijnstoffelijke kennis, zijn in staat om nauwkeurig te vertellen hoeveel dozen eigenlijk vereist zijn afhankelijk van de aard van spirituele distress . Ze zijn ook in staat te vertellen welke doos voor welke principe gebruikt moet worden, directie van de dozen, welke wierook gebrand moet worden voor de spirituele zuivering, etc.

ii) Anderen moeten dozen gebruiken zonder teveel aandacht te geven aan de bovenstaande details. Hoewel het misschien wat langer duurt eer men ervan profiteerd, is gegarandeerd dat voordeel verkregen zal worden.

b) De dozen dienen op een afstand van 15 tot 30 cm van u vandaan te worden geplaatst. Lees eveneens de noodzaak voor spirituele emotie (bhāv)  dat verderop in dit artikel uitgelegd word.

c) De dozen kunnen geplaatst worden met de open ruimte naar binnen of naar buiten gericht. Als de holle kant naar u gericht staat, dan is de methode van heling meer manifest. Als de holle ruimte naar buiten gericht staat, dan is de methode van heling ongemanifesteerd. De plaatsing van de dozen moet afhangen van het level waarop de fijnstoffelijke negatieve energie aanvalt (manifest of ongemanifesteerd level). Als we niet weten welk level vereist is, kunnen we beide manieren uitproberen om te zien welke effectiever voor ons is.

d) In de volgende diavoorstelling hebben we de verschillende combinaties van dozen laten zien die we kunnen gebruiken om van deze krachtige therapie te profiteren.

e) In gevallen van ernstige distress, kunnen we ook kleine dozen (zoals lege luciferdoosjes) op de chakras Bijvoorbeeld: een persoon met pijn in zijn borstkas legde een luciferdoosje op zijn hart-chakra en ondervond binnen 30 minuten verlichting. We kunnen experimenteren en zien of we ons beter voelen met de holle ruimte naar ons gericht of naar buiten gericht.

In de verschillende foto’s hieronder laten we voorbeelden zien van enkele manieren waarop de dozen geplaatst kunnen worden.

Spirituele helingtherapie met dozen

Voorbeelden van enkele manieren waarop de dozen geplaatst kunnen worden

Chanten en bidden: Tijdens het uitvoeren van de spirituele helingstherapie Chant u overeenkomstig uw geboorte religie. U kunt ook regelmatige gebeden offeren aan God voor verwijdering van fijnstoffelijke negatieve energie en voor de effectiviteit  van de spirituele heling. U kunt de behandeling toepassen zolang het nodig is.

Belang van spirituele emotie (Bhav): Als we spirituele emotie hebben dan stijgt de effectiviteit van de behandeling drastisch. Dingen zoals de vorm van de doos of de grootte van de dozen of de afstand tussen de dozen zijn dan niet langer van belang. Een persoon die spirituele emotie heeft, verkrijgt voordeel van iedere verkrijgbare doos. Als deze spirituele helingstherapie gedaan word met spirituele emotie, zal iedere soort doos binnen 15-30 minuten beginnen te functioneren en opluchting verschaffen.

4. Wanneer moet de geneeswijze toegepast worden?

We kunnen deze geneeswijze op ieder moment toepassen als we leed ervaren in de situaties zoals hierbeneden is aangegeven:

  • Lusteloosheid
  • Verlangzaming
  • Onvermogen om na te kunnen denken
  • Excessieve gedachten vooral als ze negatief in aard zijn
  • Woede of enige andere extreme emotie
  • Stress
  • Elke vorm van fysieke ziekte
  • Pijn of ongemak rondom de chakras

Deze soorten distress veroorzaken een verzwakte lichamelijke, mentale of spirituele conditie. Spoken profiteren hiervan en gebruiken het als een mogelijkheid om ons met nog meer zwarte energie te beladen. Door gebruik te maken van spirituele helingstherapieën, zoals de therapie met dozen, worden deze symptomen verminderd en het garandeert ook dat onze waardevolle spirituele oefening (sādhana)  niet gebruikt word voor het nullificeren van zulke aanvallen. We kunnen ook dozen rondom ons heen zetten in andere situaties om enige negatieve energie in ons te verminderen. Dit kan gedaan worden tijdens het zittend chanten, werken aan tafel, slapen, etc.