Lichaam, geest, intelligentie van mensen

What are human beings comprised of?

 • Lichaam, geest, intelligentie van mensen

 •  

  • 1. Introductie over waar mensen uit gemaakt zijn

  • 2. Waar zijn mensen uit gemaakt volgens de spirituele wetenschap?

  • 3. Het Fysieke Lichaam

  • 4. Het Lichaam van Vitale Energie

  • 5.Het Mentale Lichaam of het Verstand

  • 6. Het Intellect

  • 7. Het Subtiele Ego

  • 8. De Ziel

  • 9. Het Subtiele Lichaam

  • 10. Duisternis

1. Introductie over waar mensen uit gemaakt zijn

In dit artikel verklaren we de samenstelling van het mensenlichaam en de verschillende subtiele lichamen ervan. De moderne wetenschap heeft zeer uitgebreide onderzoek gedaan naar het proberen te begrijpen van het grofstoffelijke lichaam. Maar het inzicht over de andere aspecten van het bestaan van de mens is alsnog erg beperkt in de moderne wetenschap. Bijvoorbeeld, het begrip van de spirit of wezen van de mens en intellect is alsnog minder of meer beperkt tot de lichamelijke aspecten ervan. Maar, de spirituele wetenschap heeft het gehele bestaan van de mens zeer gedetailleerd onderzocht.

2. Waar zijn mensen uit gemaakt volgens de spirituele wetenschap?

Een levende persoon is gemaakt uit de volgende lichamen.

 1. Het Fysieke Lichaam
 2. Het Lichaam van de Vitale Energie (Praan-deha)
 3. Het Mentale Lichaam (Mano-deha)
 4. Het Intellectuele Lichaam of Oorzakelijke Lichaam (Kaarana-deha)
 5. Het Subtiele Ego of Bovenoorzakelijke Lichaam (Mahaakaarana-deha)
 6. De Ziel of het God Principe in ieder van ons (Aatma)

 

In de navolgende secties zullen we deze verschillende lichamen in meer detail uitleggen.

 

3. Het Fysieke Lichaam

Dit is het lichaam dat het beste bekend is voor de moderne wetenschap. Het bestaat uit het systeem van beenderen, spieren, weefsels, organen, bloed, 5 zintuigen, etc.

^ Top

4. Het Lichaam van de Vitale Energie

Dit is het lichaam dat bekend is als de Praandeha. Deze lichaam verschaft de vitale, levenskrachtige energie voor al de functies van het fysieke lichaam als dat van het mentale lichaam. Er zijn vijf types van vitale energieën of praana:

 • Praana: Energie voor de activiteit van inademing.
 • Udaana: Energie voor de activiteit van uitademing en spraak.
 • Samaana: Energie voor de activiteit van de maag en ingewanden.
 • Vyaana: Energie voor de vrijwillige en onvrijwillige bewegingen van het lichaam.
 • Apaana: Energie voor urineren, uitscheiding, zaadlozing, bevalling, etc.

Op het moment van de dood, wordt de vitale energie terug vrijgelaten in het Universum en het help took in het voorstuwen van het subtiele lichaam in de navolgende reis ervan.

 

5. Het Mentale Lichaam of het Verstand

Het Mentale Lichaam (Manodeha) of het Verstand is de zetel van onze gevoelens, emoties en verlangens. Het draagt ontelbaar impressies van dit leven en van vorige levens in zich. Het is gemaakt uit drie delen:

 • Het bewustzijn: Het is dat gedeelte van onze gedachten en gevoelens waar we ons bewust van zijn.
 • Het onderbewustzijn: Het omvat al de impressies die vereist zijn om onze lot (praarabdha) te voltooien in onze huidige leven. Gedachten van het onderbewustzijn verenigen zich soms van tijd tot tijd met het bewustzijn, of als reactie tot een bepaalde externe stimulans of op een moment zonder een externe prikkeling. Bijvoorbeeld, tijdens het verloop van een persoon’s dag, waarin hij of zij willekeurige en ongerelateerde gedachten krijgt over een vage incident van zijn of haar kindertijd.
 • Het onbewustzijn: Dit is het aspect van onze verstand waar we ons volledig niet bewust van zijn. Dit gedeelte omvat al de impressies die geassocieerd zijn met onze verzamelde accou

Het onderbewustzijn en onbewustzijn, in combinatie met elkaar, is bekend als de Chitta.

Soms verwijzen we ook naar een aspect van het Mentale Lichaam als het Lichaam van Verlangens of Vaasanaadeha. Dit is het aspect van het verstand dat al de impressies van verlangens omvat.

Zie het artikel over “Waarom doen we de dingen die we doen?” zowel als de e-handleiding met dezelfde titel, om de functionele structuur van het verstand te begrijpen.

Het fysieke orgaan geassocieerd met het Mentale Lichaam is de brein.

 

6. Het Intellect

Het Oorzakelijke Lichaam (Kaaranadeha) of het Intellectuele Lichaam, is het lichaam dat gaat over het proces van het maken van beslissingen en over de capaciteit van redenering. Het fysieke orgaan geassocieerd met het Intellectuele Lichaam is de brein.

 

7. Het Subtiele Ego

Het Subtiele Ego of het Bovenoorzakelijke Lichaam (Mahaakaaranadeha) is de finale indicatie van de onwetendheid en is het gevoel dat we afgescheiden zijn van God.

^ Top

8. De Ziel

The soul is the God principle within us and is our true nature. It is the main component of the subtle body which is a fraction of the Supreme God Principle with the qualities of Absolute Truth (Sat), Absolute Consciousness (Chit) and Bliss (Ānand). The soul is unaffected by the ups and downs in life and is in a perpetual state of Bliss. It looks at the ups and downs of life in the Great Illusion (Maya) with an observer stance. The soul is beyond the 3 subtle basic components; however the rest of our consciousness like the physical body and the mental body is made up of it.

 

9. Het Subtiele Lichaam

Het Subtiele Lichaam wordt gedefinieerd als dat gedeelte van onze wezen of bewustzijn dat onze Fysieke Lichaam op het moment van de fysieke dood achterlaat. Het bestaat uit het Mentale Lichaam, het Oorzakelijke Lichaam of Intellect, het Bovenoorzakelijke Lichaam of Subtiele Ego en de Ziel. Wat er achterblijft op het moment van de fysieke dood, is onze Fysieke Lichaam. De Vitale Energie wordt dan terug vrijgelaten in het Universum.

Het volgende zijn enkele andere aspecten van het subtiele lichaam.

 • Subtiele zintuigelijke organen: Met subtiele zintuigelijke organen bedoelen we het subtiele aspect van onze 5 zintuigen via welke we in staat zijn om de subtiele dimensie waar te kunnen nemen. Bijvoorbeeld, we zijn in staat om een subtiele geur zoals jasmijn te ervaren zonder dat er een externe bron voor is dat het mogelijk veroorzaakt. De geur kan ook ervaren worden door een persoon en niet door anderen in dezelfde ruimte. Dit is gedetailleerder uitgelegd in onze artikel over “Wat is het zesde zintuig?”.
 • Subtiele motorieke organen: Met subtiele motorieke organen bedoelen we het subtiele aspect van onze fysieke motorieke organen zoals onze armen, tong, etc. Alle activiteit wordt eerst opgenomen in de subtiele motorieke organen en vervolgens bewerkstelligt in de natuurkundige dimensie door onze grofstoffelijke motorieke organen.

 

10. Onwetendheid

Alle andere aspecten van onze wezen dan de Ziel zijn deel van Maya of de Gigantische Illusie. Het wordt Onwetendheid of Avidyaa genoemd, dat letterlijk vertaald een afwezigheid van kennis betekent. Het woord Duisternis of Avidyaa stamt af van het feit dat we onszelf identificeren met onze fysieke lichaam, geest en intellect en niet met onze werkelijke aard dat de Ziel is of het God Principe binnenin ons.

 

Onwetendheid of duisternis is de kernoorzaak van alle verdriet. Een persoon raakt gehecht aan geld, zijn eigen huis, familie, stad, land, etc. Hoe intenser de gehechtheid aan enige gehechtheid of individu of object, hoe intenser de kans op verdriet er is dat ontstaat vanuit de gehechtheid. Zelfs een ideale sociale werker of een Heilige kan respectievelijk gehecht raken aan de samenleving of aan Zijn volgelingen. De grootste gehechtheid die een ieder van ons heeft voor hem- of haarzelf; is onze eigen geest en lichaam. Zelfs een lichtelijke ongemak of ziekte kan ons verdrietig maken; derhalve moet iedereen geleidelijk aan onthecht raken van onszelf en pijn en ziekte in onze levensloop accepteren. Dit is natuurlijk met de inherente begrip dat geluk en verdriet in het leven voornamelijk ervaren wordt door onze lot. En ook dat als we ons alleen leren identificeren met de Ziel, we eeuwigdurende Gelukzaligheid kunnen ervaren.

De Ziel en Onwetendheid vormen samen de geconditioneerde Ziel. Duisternis bevat voor een levende persoon 20 componenten in totaal, namelijk; het Fysieke Lichaam, de Vijf Subtiele Zintuigelijke Organen, de Vijf Subtiele Motorieke Organen, de Vijf Vitale Energieën, het Bewustzijn, de Chitta, het Intellect en de Ego. Omdat de functies van de componenten van het Subtiele Lichaam constant actief zijn, is de aandacht van de Geconditioneerde Ziel geneigd om zich te richten op deze aspecten, dat verwijdering betekent van Zuivere Kennis naar Duisternis, in plaats van focus op de Ziel.